Formulár pre MVS


Tekovská knižnica v Leviciach  zabezpečuje používateľom medziknižničné výpožičné služby (MVS), ktoré patria k špeciálnym knižnično-informačným službám.

Ide o poskytovanie výpožičiek z iných knižníc na Slovensku a v zahraničí. Knižnica pristupuje k realizácii MVS len v prípade, ak čitateľ potrebuje dokument (knihu, článok), ktorý sa nenachádza v jej knižničnom fonde. Spôsob požičiavania je obojstranný t. j. Tekovská knižnica na základe vyplneného formulára pre MVS poskytne výpožičku zo svojho knižničného fondu aj inej žiadajúcej knižnice.


Úspešnosť nájdenia požadovaného dokumentu závisí od uvedenia základných bibliografických údajov – autor, názov, rok a miesto vydania, resp. názov periodika, ročník, rok, číslo, autor a názov článku.


Ak sa žiadaný dokument nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice na Slovensku, používateľ môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky dokumentu zo zahraničia prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS).


Tieto služby sú spoplatňované podľa knižničného poriadku Tekovskej knižnice
v Leviciach.


Ďalšie informácie o MVS a MMVS vám ochotne poskytnú knihovníci v jednotlivých oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach.

 

Prosíme o korektné vyplnenie formulára s dodržiavaním diakritiky
a vyplnením všetkých políčok.

 

Vybavuje: tkhudobne@kniznicalevice.sk
Žiadaná kniha
 


 

Formulár je určený len pre knižnice (nie pre individuálnych čitateľov)