Linky

Linky na partnerské knižnice  www adresa
Slovenská národná knižnica v Martine

www.snk.sk

Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre

www.ksknitra.sk

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne www.kjszkom.sk
Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch

www.abkniznica.sk

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

www.kniznicatopolcany.skUžitočné linky  www adresa
Knižničný portál Infolib            

www.infolib.sk

Nitriansky samosprávny kraj

www.unsk.sk

Ministerstvo kultúry SR

www.culture.gov.sk

Medzinárodné a svetové dni

http://www.nocka.sk/noc/medzinarodne_a_svetove_dni

Murova čitáreň

www.murovacitaren.sk

 

Informačné  portály                                  www adresa
Elektronická zbierka zákonov

www.slov-lex.sk

JASPI

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_maxi_fr0.htm
Verejný informačný portál

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx