Metodická pomoc

Oddelenie akvizície a metodiky

A. Sládkoviča 2, Levice
č. tel.: 036/ 63 123 34
e-mail: Tomusova.Katarina@zoznam.sk
e-mail: tkmetodika@kniznicalevice.sk


Pracovný čas      
Pondelok - Piatok 7.00 - 15.00    

Činnosť oddelenia

  • akvizícia, katalogizácia a klasifikácia knižničných dokumentov pre Tekovskú knižnicu
  • akvizícia, katalogizácia a klasifikácia knižničných dokumentov pre obecné knižnice
  • objednávanie, výber a nákup knižničných dokumentov
  • zmluvné vzťahy s obecnými úradmi, resp. obecnými knižnicami
  • aktualizácia, revízie a ochrana knižničného fondu
  • koordinácia činnosti knižníc v regióne
  • vzdelávanie knižničných pracovníkov TK a regiónu
  • vydávanie metodických materiálov
  • zoznam odoberaných periodík

Aktuality

Smernica IFLA pre služby verejných knižníc

Štandardy pre verejné knižnice

Internetové metodické centrum


Príručka knihovníka malej knižnice

www.snk.sk/?metodicke-prirucky

Príručka pre školského knihovníka


Knižničné tlačivá

Čitateľský preukaz

Čitateľský list používateľa

Knižný lístok

Knižnično-informačné systémy


Vzorové materiály

Darovacia listina (doc)

Obecná knižnica (doc)

Štatút obecnej knižnice (doc)

Knižničný a výpožičný poriadok (doc)

Náplň práce knihovníka (doc)

Prihláška za čitateľa (doc)

Protokol o odovzdaní obecnej knižnice (doc)

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek (doc)

Záznam o uzavretí vyraďovacieho protokolu (doc)

MDT (doc)

Osobné údaje (doc)

Vyhláška  MK SR o spôsobe vedenia odbornej  evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach (doc)

Metodický pokyn na vyraďovanie knižničných jednotiek (doc)

Zápisnica z revízie (doc)

Záznam o uzavretí prírastkového zoznamu (doc)

Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc

© 2006 Tekovská knižnica v Leviciach. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.