Novinky

Otvorenie oddelenia odbornej literatúry

Tekovská knižnica v Leviciach oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že Oddelenie odbornej literatúry bude od 12. marca 2012 (pondelok) otvorené v nových priestoroch CK Junior (prízemie, vstup cez hlavný vchod budovy). Oddelenie bude naďalej otvorené podľa bežného výpožičného času.

Poďakovanie riaditeľky Tekovskej knižnice v Leviciach

Tekovská knižnica v Leviciach ďakuje všetkým dobrovoľníkom, aktivačným pracovníkom, Mestskému úradu v Leviciach, Strednej priemyselnej škole v Leviciach a Tekovskému múzeu v Leviciach za pomoc pri sťahovaní oddelenia odbornej literatúry.
Vyjadrujem svoju vďačnosť všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému presťahovaniu oddelenia. 

                  Mgr. Jana Holubcová, riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach

Oddelenie odbornej literatúry zatvorené od 20. februára 2012

Tekovská knižnica v Leviciach oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že Oddelenie odbornej literatúry bude od 20. februára 2012 zatvorené z dôvodu sťahovania sa z priestorov DK Družba do nových priestorov v CK Junior (prízemie). Vypožičané knihy bude možné vrátiť v ostatných oddeleniach knižnice. O otvorení Oddelenia odbornej literatúry v nových priestoroch budeme priebežne informovať.
Za pochopenie ďakujeme!

Oddelenia odbornej literatúry Tekovskej knižnice v Leviciach naďalej poskytuje služby čitateľom (24. januára 2012)

Tekovská knižnica v Leviciach dáva do pozornosti, že bude svojich čitateľov priebežne informovať o termíne a priebehu sťahovania Oddelenia odbornej literatúry z priestorov DK Družba do nových priestorov. Oddelenie odbornej literatúry naďalej poskytuje služby svojim čitateľom v plnom rozsahu až do určenia termínu sťahovania.
Za pochopenie ďakujeme!  

Výpožičný čas počas sviatkov

Tekovská knižnica v Leviciach oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že v dňoch 23.12.2011 (piatok), 31.12.2011 (sobota), 6.1.2012 (piatok) a 7.1.2012 (sobota)  budú všetky oddelenia knižnice zatvorené. V pracovných dňoch sú všetky oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach otvorené podľa bežného výpožičného času jednotlivých oddelení.
Za pochopenie ďakujeme!

OZNAM

Tekovská knižnica v Leviciach oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že
dňa 14. októbra 2011 (piatok) budú všetky oddelenia knižnice zatvorené.
Za pochopenie ďakujeme!

Letný výpožičný čas v jednotlivých oddeleniach Tekovskej knižnice v Leviciach (23. jún 2011)

Tekovská knižnica v Leviciach upozorňuje svojich čitateľov a návštevníkov na zmenu výpožičného času v jednotlivých oddeleniach Tekovskej knižnice v Leviciach v období letných prázdnin od 1.7.2011 do 4.9.2011.

Oddelenie odbornej literatúry

Letný Výpožičný čas  
Pondelok 12.00 - 16.00
Utorok - Piatok   8.00 - 17.00
Sobota zatvorené 

Oddelenie beletrie a centrum KIS pre telesne postihnutých

Letný Výpožičný čas  
Pondelok 12.00 - 16.00
Utorok - Piatok   8.00 - 17.00
Sobota zatvorené 

Oddelenie literatúry pre deti

Letný Výpožičný čas

 

Pondelok

12.00 - 16.00

Utorok - Piatok

  8.00 - 16.00

Sobota

zatvorené

Hudobný kabinet

Letný Výpožičný čas
Pondelok zatvorené
Utorok - Piatok 8.00 - 16.00
Sobota zatvorené

Pobočka Vinohrady

Letný výpožičný čas
Pondelok zatvorené
Utorok - Štvrtok zatvorené
Piatok zatvorené

Oddelenie bibliografie, informácií a automatizácie

Otváracie hodiny v mesiacoch jún - august   
Pondelok zatvorené
Utorok - Piatok 8.00 - 15.30
Sobota zatvorené


Literárna súťaž DEBUT 2011 (17. júna 2011)

Tekovská knižnica v Leviciach dáva do pozornosti svojim čitateľom a návštevníkom vyhlásenie tretieho ročníka literárnej súťaže DEBUT 2011.  Súťaž je zameraná na vyhľadanie kvalitného literárneho debutu, ktorý by v intenciách komerčných súťaží len sotva dostal šancu na prezentáciu v knižnej forme. Súťaž DEBUT 2011 nie je obmedzená vekom, literárnym štýlom a formou, rozsahom či štruktúrou textu. Jedinou podmienkou je účasť súťažiaceho, ktorý nikdy nepublikoval dielo s prideleným ISBN v Národnej knižnici v Martine. 

Uzávierka súťaže: 31. 8. 2011.

Diela posielajte na adresu:
DEBUT 2011
Európska vzdelávacia akadémia
Nobelova 16
836 14 Bratislava 

Je potrebné zaslať dva vytlačené exempláre textu a jeden exemplár v elektronickej forme. 

Prezentácia víťazneho diela, spojená s vyhlásením výsledkov DEBUTU 2011, bude v predajni Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave.

Internetový časopis pre seniorov (2. júna 2011)

Tekovská knižnica v Leviciach dáva do pozornosti (nie len) seniorom nový internetový časopis Šťastní senioři.cz. Jeho obsahom sú populárno-náučné a zábavné články, turistické ciele, zaujímavé podujatia, programy, informácie a služby pre seniorov. Internetový časopis nie je určený len pre seniorov, ale je zaujímavým a zábavným čítaním pre celú rodinu.

Zmena výpožičného času (20.4.2011)

Tekovská knižnica v Leviciach oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že počas Veľkonočných sviatkov (22.4.2010 až 25.4.2010) budú všetky oddelenia knižnice zatvorené (aj v sobotu).
Za pochopenie ďakujeme!

Zmeny otváracích hodín (15. decembra 2010)

Tekovská knižnica v Leviciach oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že v dňoch 23.12.2010 (štvrtok) a 31.12.2010 (piatok) budú všetky oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach zatvorené z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky.
Za pochopenie ďakujeme! 

WiFi - bezdrôtové pripojenie na internet (8. októbra 2010)

Tekovská knižnica v Leviciach oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že v priestoroch Oddelenia odbornej literatúry Tekovskej knižnice v Leviciach majú registrovaní používatelia možnosť bezdrôtového pripojenia na internet (WiFi). Používatelia sú povinní dodržiavať ustanovenia Knižničného poriadku Tekovskej knižnice v Leviciach
a využívať informačné pramene v súlade s platnými právnymi a morálnymi normami.

"Buď v pohode" - projekt prevencie drogových závislostí

Projekt sociálnej prevencie „Buď v pohode“ podporený finančnou dotáciou zo štátneho rozpočtu schválenou Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Projekt prevencie  vzniku závislostí a  sociálno-patologického správania mládeže.

 

Obsahom projektu je intenzívny sociálno-psychologický výcvik, prostredníctvom ktorého sa  mení hodnotová orientácia mladého človeka.

 

Projekt je realizovaný od apríla 2010 do decembra 2010, s výnimkou letných mesiacov júl a august.

 

Cieľová skupina:  2 triedne kolektívy študentov z Pedagogickej a sociálnej akadémie  v Leviciach a Strednej odbornej školy na Ul. sv. Michala v Leviciach.

 

Personálne zabezpečenie projektu:

 • klinický psychológ a psychoterapeut – gestor projektu, pripravuje a vedie všetky plánované aktivity
 • vyškolený pracovník knižnice – koordinátor a organizátor preventívnych podujatí, podieľa sa na realizácii konkrétnych aktivít projektu
 • koordinátor preventívnych aktivít Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Leviciach – spolurealizátor  a odborný poradca projektu
 • koordinátori drogovej prevencie na školách zapojených do projektu
 • dobrovoľníci – členovia Klubu abstinentov „Nový začiatok“ 

Očakávaným prínosom pre cieľovú skupinu bude získanie vedomostí o rizikách závislostí, osvojenie si pozitívnych životných názorov, budovanie postojov k návykovým látkam a nácvik sociálnych zručností.

Očakávaným výsledkom projektu má byť prijatie prosociálneho správania za vlastnénetolerovanie všetkých foriem asociálneho správania vedúceho až k páchaniu trestnej  činnosti.

 


 

Oznam (27. septembra 2010)

Tekovská knižnica v Leviciach oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že dňa 28.9.2010 (utorok) bude Oddelenie beletrie a centrum KIS pre telesne postihnutých Tekovskej knižnice v Leviciach zatvorené z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.
Za pochopenie ďakujeme!


Porucha telefónnej linky v Oddelení odbornej literatúry
(6. august 2010)

Tekovská knižnica v Leviciach oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že v Oddelení odbornej literatúry je dlhodobá porucha telefónnej linky. Urýchlenie opravy uvedenej poruchy nie je v našej kompetencii. O predĺženie výpožičnej doby dokumentov môžete požiadať Oddelenie beletrie a centrum KIS pre telesne postihnutých  na č. tel.:
63 120 18
, prípadne prostredníctvom e-mailu na tkodborne@kniznicalevice.sk.
Za pochopenie ďakujeme!

Oznam (23. jún 2010)

Tekovská knižnica v Leviciach oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že v dňoch 
1.7.2010 a 2.7.2010 bude Oddelenie odbornej literatúry a Oddelenie beletrie 
Tekovskej knižnice v Leviciach zatvorené z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.
Za pochopenie ďakujeme!


Čítam, čítaš, čítame 2010 (21. jún 2010)

Výsledky 18. ročníka medzitriednej čitateľskej súťaže detí  II., III. a IV. ročníkov základných škôl v Leviciach.

  I. kategória trieda Škola
 1. miesto 2. C VI. ZŠ
 2. miesto 2. B VII. ZŠ
 3. miesto 2. A V. ZŠ

 II. kategória                trieda  Škola
 1. miesto 3. A VI. ZŠ
 2. miesto 3. B VI. ZŠ
 3. miesto 3. C ZŠ Andreja Kmeťa

 III. kategória Trieda    Škola
 1. miesto 4. B VII. ZŠ
 2. miesto 4. B VI. ZŠ
 3. miesto 4. A VI. ZŠ

Najaktívnejší čitatelia XVIII. ročníka medzitriednej čitateľskej súťaže detí základných škôl mesta Levice - Čítam, čítaš, čítame 2010 (21. jún 2010)

meno trieda škola
Bambei Tobias 2. C ZŠ Andreja Kmeťa
Greksová Kristína 4. A ZŠ Andreja Kmeťa
Horková Amina 3. A V. ZŠ
Hornyáková Erika 4. A V. ZŠ
Jakubíková Lenka 2. B VII. ZŠ
Kováč Marek 4. A IV. ZŠ
Macáková Nina 3. A V. ZŠ
Michalčík Dávid 2. B VI. ZŠ
Némethová Sabina 2. B ZŠ Andreja Kmeťa
Rýdza Ema 3. C ZŠ Andreja Kmeťa
Spišiaková Erika 3. B VII. ZŠ
Zvalová Tatiana 4. C ZŠ Andreja Kmeťa


Revízia knižničného fondu v Oddelení literatúry pre deti (7.6.2010)

Tekovská knižnica v Leviciach oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že v dňoch od 28.6.2010 do 16.7.2010 sa uskutoční v Oddelení literatúry pre deti Tekovskej knižnice v Leviciach revízia knižničného fondu. Oddelenie bude v uvedenom období zatvorené.
Za pochopenie ďakujeme!

Kultúrne poukazy (17. máj 2010)

Tekovská knižnica v Leviciach oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že členský poplatok je možné uhradiť kultúrnym poukazom.

Moja naj kniha

Moja naj kniha je kultúrno-vzdelávací projekt Slovenskej televízie, ktorý prispieva k zvýšeniu záujmu o literatúru zo strany detí, mládeže aj dospelých, pričom vyvrcholí vyhlásením najobľúbenejšej a najčítanejšej knihy. Hlavné piliere projektu tvorí päť hlavných večerov, na ktorých sa postupne nominuje NAJ 100 kníh, NAJ 25, NAJ 10 kníh a napokon sa vyhlási víťazný titul. Čakajú na nás známe osobnosti, spisovatelia a umelci, ktorí prezradia, aký majú vzťah ku knihám a čítaniu. Do hlasovania o najobľúbenejšiu knihu sa budeme môcť zapojiť prostredníctvom webu, SMS a hlasovacích lístkov. Neodoláme pútavým príbehom, ktoré knihy prinášajú, ale ani jedinečnej možnosti vyhrať hodnotné ceny. Svoj voľný čas tak budeme môcť stráviť so svojimi obľúbenými literárnymi hrdinami a navyše budeme mať unikátnu šancu vybrať najobľúbenejšiu knihu Slovákov. Zapojte sa aj vy, naši čitatelia, do hľadania najčítanejšej a najobľúbenejšej knihy! 

Oznam (29. apríl 2010)

Tekovská knižnica v Leviciach upozorňuje svojich čitateľov a návštevníkov, že počas nastávajúcich sviatkov 1. mája 2010 (sobota) a 8. mája 2010 (sobota) budú všetky oddelenia knižnice zatvorené.

Viac na www.mojanajkniha.sk

Svetový deň knihy a autorských práv - 23. apríl

UNESCO zaviedlo a pripomína si Svetový deň knihy a autorských práv
(23. apríla)
, aby propagovalo a podporovalo čítanie a ochranu duševného vlastníctva autorskými právami. Myšlienka oslavy sa zrodila v Katalánsku, kde sa vo sviatok
sv. Juraja ľudia tradične obdarúvajú kvetmi
a knihou. Ujala sa jej komisia OSN pre kultúru, vedu a vzdelávanie UNESCO, podporená Medzinárodným združením vydavateľov IPA. Zvážila, že kniha bola najmocnejším činiteľom pri rozširovaní  
a najúčinnejším prostriedkom na jeho zachovanie. Oslava Svetového dňa knihy a autorských práv obracia pozornosť spoločnosti na toto komunikačné médium, ktoré stále zostáva základňou aktívnej výchovy. Všeobecným dôvodom pre voľbu tohto dátumu bola skutočnosť, že v rovnaký deň - 23. apríla 1616 - zomreli Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Všeobecná konferencia UNESCO na svojom 28. zasadaní prijala rezolúciu, ktorá vyhlasuje každoročne 23. apríl za Svetový deň knihy a autorských práv. 

Zmena výpožičného času (31.3.2010)

Tekovská knižnica v Leviciach oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, že počas Veľkonočných sviatkov (2.4.2010 až 5.4.2010) budú všetky oddelenia knižnice zatvorené (aj v sobotu).

Zmena otváracích hodín (29. decembra 2009)

Dňa 31.12.2009 budú všetky oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach otvorené
od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Za pochopenie ďakujeme!

Oznam (14. októbra 2009)

Dňa 16.10.2009 (v piatok) budú všetky oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach
z prevádzkových dôvodov zatvorené
. V sobotu 17.10.2009 bude knižnica otvorená.
Za pochopenie ďakujeme!

Oznam (24. septembra 2009)

Oddelenie odbornej literatúry Tekovskej knižnice v Leviciach bude dňa 28.9.2009
(v pondelok) z dôvodu vnútorných stavebných opráv zatvorené!
Za pochopenie ďakujeme!

Letný výpožičný čas v jednotlivých oddeleniach Tekovskej knižnice v Leviciach (24. júna 2009)

na zmenu výpožičného času v období letných prázdnin od 29.6.2009 do 31.8.2009.

Oddelenie odbornej literatúry

Letný Výpožičný čas  
Pondelok 12.00 - 16.00
Utorok - Piatok   8.00 - 17.00
Sobota zatvorené 

Oddelenie beletrie a centrum KIS pre telesne postihnutých

Letný Výpožičný čas  
Pondelok 12.00 - 16.00
Utorok - Piatok   8.00 - 17.00
Sobota zatvorené 

Oddelenie literatúry pre deti

Letný Výpožičný čas

 

Pondelok

12.00 - 16.00

Utorok - Piatok

  8.00 - 16.00

Sobota

zatvorené

Hudobný kabinet

Letný Výpožičný čas 29.6.2009-31.7.2009 1.8.2009-31.8.2009
Pondelok zatvorené zatvorené
Utorok - Piatok 8.00 - 16.00 zatvorené
Sobota zatvorené zatvorené

Špeciálne služby pre nevidiacich a slabozrakých používateľov počas mesiaca august zabezpečí Oddelenie beletrie a centrum KIS pre telesne postihnutých, Holubyho č. 6, t.č.:6 312 018.

Pobočka Vinohrady

Letný výpožičný čas
Pondelok zatvorené
Utorok - Štvrtok zatvorené
Piatok zatvorené

Oddelenie bibliografie, informácií a automatizácie

Otváracie hodiny v mesiacoch jún - august   
Pondelok zatvorené
Utorok - Piatok 8.00 - 15.30
Sobota zatvorené

Čítam, čítaš, čítame 2009 (16. júna 2009)

Výsledky 17. ročníka medzitriednej čitateľskej súťaže detí  II., III. a IV. ročníkov základných škôl v Leviciach.

  I. kategória  trieda  Škola  pod vedením
 1. miesto 2. A VII. ZŠ Mgr. Bóbovej
 2. miesto 2. B VI. ZŠ pani vych. Koreňovskej
 3. miesto 2. C ZŠ Andreja Kmeťa Mgr. Medúzovej

 II. kategória   trieda  Škola  pod vedením
 1. miesto 3. C ZŠ Andreja Kmeťa Mgr. Salókyovej
 2. miesto 3. B ZŠ Andreja Kmeťa Mgr. Medúzovej
 3. miesto 3. B VI. ZŠ Mgr. Markievičovej

 III. kategória   trieda  Škola  pod vedením
 1. miesto 4. B ZŠ Andreja Kmeťa Mgr. Viglašovej
 2. miesto 4. A VI. ZŠ Mgr. Pacalovej
 3. miesto 4. A II. ZŠ Mgr. Chanovej

Prechod na nový knižnično-informačný systém DAWINCI (13. novembra 2008)

Dňa 18. novembra 2008 budú všetky oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach zatvorené z dôvodu prechodu na nový knižnično-informačný systém DAWINCI!
Za porozumenie ďakujeme!

Zmena otváracích hodín (23.9.2008)

V dňoch 29. a 30. septembra 2008 budú všetky oddelenia Tekovskej knižnice
v Leviciach zatvorené z dôvodu školenia pracovníkov na nový knižnično-informačný systém DAWINCI.
Za pochopenie ďakujeme!

Čítam, čítaš, čítame 2008 (10. júna 2008)

Výsledky 16. ročníka medzitriednej čitateľskej súťaže detí  II., III. a IV. ročníkov základných škôl v Leviciach

  I. kategória  trieda  Škola  pod vedením
 1. miesto 2. C ZŠ Andreja Kmeťa Mgr. Dioszegiová
 2. miesto 2. A VII. ZŠ Mgr. Cúcorová
 3. miesto 2. A ZŠ Andreja Kmeťa Mgr. Mészárosová

 II. kategória   trieda  Škola  pod vedením
 1. miesto 3. B ZŠ Andreja Kmeťa Mgr. Viglašová
 2. miesto 3. A IV. ZŠ Mgr. Nilašová
 3. miesto 3. B VI. ZŠ Mgr. Čučková

 III. kategória   trieda  Škola  pod vedením
 1. miesto 4. D ZŠ Andreja Kmeťa Mgr. Krnáčová
 2. miesto 4. A IV. ZŠ Mgr. Maďarová
 3. miesto 4. A ZŠ Andreja Kmeťa Mgr. Medúzová

Zmena výpožičných hodín (9.6.2008)

Dňa 9. júna 2008 (pondelok) budú všetky oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach od 12.00 hod. zatvorené. Výpožičné hodiny budú mimoriadne presunuté na dopoludnie od 8.00 do 12.00 hod.

Obzretie sa za Týždňom slovenských knižníc 2008 (31.3.2008)

Tekovská knižnica v Leviciach sa zapojila do 9. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktoré sa konalo od 10. -16. marca 2008. Týmto, už tradičným podujatím sa knižnice zviditeľňujú v spoločnosti a pre svojich používateľov pripravujú zaujímavé podujatia a stretnutia s atraktívnymi hosťami.

Pre pracovníkov TK bol týždeň krátky na to, aby doň vtesnali všetko, čo pre svojich čitateľov pripravili. Podujatia Týždňa slovenských knižníc sa preto začali už v piatok 8.3.2008. V Literárnom klube Tekovskej knižnice sa stretli deti základných škôl s obľúbenou autorkou vtipných a veselých kníh o mame – bosorke Gabikou Futovou, mimochodom, v „ civile“ knihovníčkou, ale asi aj trošku bosorkou, lebo také úžasné príbehy sa bez znalosti bosoráckych trikov nedajú vymyslieť!

V pondelok „knižničiari“ pokračovali v oddelení odbornej literatúry podujatím pre stredoškolskú mládež, ktoré malo preventívno-výchovný charakter. „Nový začiatok“ - to je názov klubu abstinujúcich alkoholikov a ich sympatizantov. Klub funguje pod odborným dohľadom Mgr. Soni Kosorínovej a jeho aktívni členovia – dlhoroční abstinujúci, nemali zábrany rozprávať a svojich skúsenostiach s alkoholom, ale aj o následkoch, ktoré kvôli jeho nadmernej konzumácii museli v živote znášať. Svojimi osobnými výpoveďami oslovili mladých ľudí natoľko, že bola uzavretá dohoda o ďalšom stretnutí.

Po vážnej problematike drogovej závislosti sa žiadalo trochu relaxu. A tak popoludnie patrilo hudbe, a to hudbe zvlášť s citom vyberanej. Vyznávač a zároveň odborník a milovník hudby pán Ladislav Németh pripravil v poradí už štvrté stretnutie priaznivcov peknej hudby. So svojou virtuálnou cestovnou kanceláriou previedol „účastníkov zájazdu“ po Hudobnej ceste okolo sveta. Miesta, ktoré „dovolenkári“ nestihli navštíviť, určite navštívia o rok. Ako povedal sprievodca hudobnou cestou: „ Krásnych miest, kde znie krásna hudba, je na zemi ešte veľa ...“

Mladú slovenskú autorku Petru Nagyovú-Džerengovú privítali čitatelia v oddelení beletrie. Spisovateľka oslovuje svojou tvorbou hlavne ženy. O nich píše aj vo svojich príbehoch – Chcem len tvoje dobro, či Nepýtaj sa kto som. Skutočným bonbónikom pre čitateľov bola autorská beseda s dvomi politikmi a spisovateľmi Ľubošom Juríkom a Jozefom Banášom. Kým Ľuboš Jurík predstavil svoju knihu o slovenskom big-beate, ktorý ho ovplyvňoval počas jeho mladosti, Jozef Banáš rozprúdil vtipnú debatu o knihe so zaujímavým názvom Idioti v politike. Obaja autori dokázali strhujúcim spôsobom zaujať mladých účastníkov besedy, ktorá sa konala v Literárnom klube Tekovskej knižnice.

Roman Brat bol ďalším hosťom Tekovskej knižnice, ktorý prišiel za svojimi detskými čitateľmi do Levíc. Bývalý pracovník Slovenského rozhlasu sa okrem prekladovej tvorby venuje aj písaniu kníh pre deti. Ako sám povedal, rád chodí na besedy s deťmi a deti sa mu odplácajú tým, že jeho knihy o Pochabom škriatkovi, Čuvim v pralese, či Tvrdohlavom baranovi aj radi čítajú. Prekvapením bola správa o tom, že Roman Brat s Gabikou Futovou pripravujú spoločnú knižku. Aký príbeh do nej skryjú, to neprezradil. Isté je, že deti, ktoré poznajú oboch autorov, sa už teraz môžu tešiť na fantastické čítanie.

Pobočka Tekovskej knižnice v Leviciach pôsobiaca v budove Základnej školy na Školskej ulici na Vinohradoch praskala vo švíkoch, keď sa v nej stretli deti zo školskej družiny, aby si pripomenuli jarné zvyky a tradície našich predkov. Podujatie spojili aj s tradičným zvykom starých Slovanov, s vynášaním Moreny, ktorú však nehodili do potoka, ale ju vyniesli medzi obyvateľov sídliska, čím vyčarili úsmev a navodili pohodu na tvárach okoloidúcich obyvateľov.

Žiaci školy a zároveň čitatelia knižnice na Vinohradoch si pripomenuli 180. výročie narodenia slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského nielen počas odpoludňajšieho stretnutia v knižnici, ale strávili s jeho rozprávkami aj piatkový večer. V knižnici sa konala čarovná „Noc Dobšinského“ plná rozprávok, rozprávkových bytostí, zázrakov a najmä dobrodružných zážitkov. Deti priviedli do knižnice aj svojich rodičov a 30 malých odvážlivcov v knižnici aj prenocovalo. Toto podujatie sa uskutočnilo vďaka veľmi dobrej spolupráci pedagógov školy a knižnice.

Týždeň slovenských knižníc v Tekovskej knižnici v Leviciach bol naozaj mimoriadne bohatý na zaujímavých hostí aj pútavé podujatia, ktorých knižnica pripravila 29 a spolu sa ich zúčastnilo 1058 účastníkov. Celkovo navštívilo knižnicu 1 449 návštevníkov. 85 čitateľov sa po prvýkrát stalo zdarma čitateľmi knižnice, 70 z nich boli deti. Zábudlivým čitateľom bolo opäť udelená amnestia a 76 ušetrili korunky za pokuty. Veríme že ich to bude motivovať k dochvíľnosti pri vracaní požičaných kníh.

Pracovníci Tekovskej knižnice napriek tomu, že majú za sebou ťažký týždeň sa už teraz zamýšľajú nad novými podujatiami, ktoré pre svojich čitateľov pripravia počas najbližšieho obdobia. Čo všetko na nich čaká, to sa môžu dozvedieť aj na stránke www.kniznicalevice.sk.

Eva Bajanová

Prechod na Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G) VIRTUA (29.2.2008)

V dňoch 15.3.2008 a 17.3.2008 budú  všetky oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach zatvorené z dôvodu prechodu na nový plnoautomatizovaný knižnično - informačný sytém VIRTUA.
Za pochopenie ďakujeme!

Revízia knižničného fondu v hudobnom kabinete (22.1.2008)

V dňoch 4.-15. februára 2008 sa uskutoční v hudobnom kabinete Tekovskej knižnice
v Leviciach revízia knižničného fondu. Oddelenie bude v uvedenom období zatvorené. Vybavovanie MVS bude zabezpečené.

Celozávodná dovolenka (13.12.2007)

Od 22.12.2007 do 31.12.2007 budú všetky oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach zatvorené z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky.

Zmena výpožičných hodín (5.11.2007)

Dňa 12.11.2007 budú všetky oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach z technických príčin otvorené od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Letný výpožičný čas (25.6.2007)

Tekovská knižnica v Leviciach upozorňuje svojich čitateľov a návštevníkov na zmenu výpožičného času jednotlivých oddelení v období letných prázdnin od 30.6.2007 do 31.8.2007.

Oddelenie odbornej literatúry
Oddelenie beletrie a centrum knižnično-informačných služieb pre telesne postihnutých
Oddelenie literatúry pre deti
Hudobný kabinet
Pobočka Vinohrady
Oddelenie bibliografie, informácií a automatizácie


Čítam, čítaš, čítame 2007 (19.6.2007)

Výsledky 15. ročníka medzitriednej súťaže žiakov II., III. a IV. ročníkov základných škôl
v Leviciach

   I. kategória 

 trieda

 základná škola

    
 1. miesto 2. A  IV. ZŠ  
 2. miesto 2. A  VI. ZŠ  
 3. miesto 2. B    I. ZŠ             

 iI. kategória  trieda  základná škola    
 1. miesto             3. A    I. ZŠ   
 2. miesto 3. D    I. ZŠ      
 3. miesto 3. A VII. ZŠ  

 iiI. kategória  trieda  základná škola   
 1. miesto 4. C   I. ZŠ               
 2. miesto 4. B  II. ZŠ       
 3. miesto 4. A  V. ZŠ   

 

Revízia knižničného fondu (25.4.2007)

V dňoch 14.5.2007 až 3.6.2007 bude prebiehať revízia knižničného fondu v Oddelení beletrie a centre knižnično-informačných služieb pre telesne postihnutých používateľov. Z tohto dôvodu bude oddelenie  pre verejnosť zatvorené. Od 4.6.2007 bude oddelenie opäť sprístupnené používateľom.

Projekt prevencie drogovej závislosti (2.5.2007)

Sociálno-patologické javy súvisiace s užívaním a zneužívaním návykových látok, rozširovaním a rozvojom nových foriem závislostí zacielili pozornosť Tekovskej knižnice v Leviciach na preventívne aktivity, vzdelávanie a výcvik mladej generácie v oblasti závislostí.

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Leviciach a s koordinátormi prevencie drogových závislostí príslušných stredných škôl organizuje Tekovská knižnica v Leviciach cyklus preventívnych podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na pozitívne ovplyvňovanie správania mladých ľudí.

Pre triedne kolektívy zapojené do projektu pripravuje odborná pracovníčka RÚVZ Mgr. Bizoňová tréningové programy orientované na prevenciu drogových závislostí vrátane alkoholu a iných legálnych drog.

Do projektu sú zapojení študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie, Gymnázia svätého Vincenta de Paul a Stredného odborného učilišťa v Leviciach. Stretnutia sa uskutočňujú cyklicky – vždy v pondelok v dopoludňajsích hodinách v oddelení odbornej literatúry alebo v hudobnom kabinete TK (podľa požiadavky školy).

Najkrajší kalendár Slovenska 2007 (11.4.2007)

Kalendáre30.3.2007 knižnica sprístupnila výstavu Najkrajší kalendár Slovenska 2007, ktorú prepožičala od Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Vystavených je 56 kalendárov od 41 editorov. Kalendáre sa líšia nielen tematicky, ale aj formami zobrazenia od kartičkových, cez stolové, nástenné jednolistové, až po veľké nástenné kalendáre. Výstava je sprístupnená v priestoroch oddelenia beletrie denne, v čase výpožičných hodín oddelenia do 30.4.2007. 


Zhodnotenie Týždňa slovenských knižníc 2007

Tekovská knižnica v Leviciach sa aktívne zapojila do 8. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorým sa knižnice na Slovensku zviditeľňujú ako kultúrne inštitúcie.
Snahou pracovníkov knižnice bolo pripraviť a ponúknuť počas týždňa od 26.3. do 1.4. 2007 zaujímavé podujatia pre všetky kategórie používateľov a naplniť tak heslo TSK „Knižnice pre všetkých“.
K najúspešnejším podujatiam patrili autorské besedy so slovenskými spisovateľmi Antonom Hykischom a Ľubošom Juríkom, autorom literatúry faktu Ladislavom Švihranom a spisovateľkou píšucou pre deti Janou Dallosovou, ktorá predstavila svoju pôvabnú knižku o Ježibabke Celestínke. Milovníkov hudby potešilo stretnutie s pánom Ladislavom Némethom, zostavovateľom Kaleidoskopu peknej hudby, cez ktorý poslucháči nahliadli do rôznych kútov sveta a vypočuli si ukážky peknej hudby.
Súčasťou Týždňa slovenských knižníc bola výstava Najkrajší kalendár Slovenska 2007. Vyvrcholením maratónu knižničných podujatí bola Noc v knižnici s Andersenom, počas ktorej v knižnici strávilo rozprávkovú noc plnú zábavy, prekvapení a dobrého čítania 24 malých dobrodruhov.
Oddelenia a pobočka TK boli otvorené pre jednotlivcov, ale aj kolektívy detí zo základných škôl a študentov stredných škôl. Všetci sa prostredníctvom exkurzií a knižnično-informačných podujatí mohli zoznámiť s činnosťou knižnice, získať nové informácie o službách knižnice, alebo sa zúčastniť zaujímavých kultúrno-knižničných podujatí.
Zopár čísel z Týždňa slovenských knižníc: knižnicu navštívilo 2 166 návštevníkov, z toho 1085 detí, zaregistrovalo sa 610 používateľov, z toho 358 detí. Amnestia na upomienky bola udelená 79 zábudlivým čitateľom. Knižnica pripravila 29 knižnično-kultúrnych a vzdelávacích podujatí a 11 knižnično-informačných podujatí, ktorých sa zúčastnilo 1 064 návštevníkov.

Elektronické databázy EBSCO (2.4.2007)

Tekovská knižnica v Leviciach sprístupnila v mesiaci marec v Oddelení odbornej literatúry elektronické bázy dát v rámci projektu Electronic Information for Libraries Direct (EIFL Direct).
Používatelia majú možnosť využívať abstraktové a plnotextové elektronické databázy vydavateľstva EBSCO, ktoré obsahujú viac ako 4500 plnotextových periodík, približne 10 000 indexovaných časopisov s abstraktami, ako aj brožúry, plnotextové knihy z rôznych oblastí života.
Prístup do databáz je možný priamo cez internetové pripojenie v Oddelení odbornej literatúry.

Prehľad prístupných databáz:

 • Academic Search Premier – periodiká z humanitných a spoločenských vied 
 • Business Source Premier – periodiká z oblasti obchodu, manažmentu, ekonomiky, financií 
 • Newspaper Source – databáza amerických a anglicky písaných denníkov 
 • MasterFILE Premier – periodiká všeobecného záujmu 
 • Clinical Reference Systems 
 • ISP DI Volume II, Advice for the Patient 
 • Business Wire News 
 • Health Source: Nursing/Academic Edition 
 • Medline 
 • Eric 
 • Health Source – Consumer Edition

Knižnica oslavuje (15.2.2007)

Naša knižnica si dňa 2. marca 2007 pripomína 55. výročie otvorenia a sprístupnenia vtedy Okresnej ľudovej, dnes Tekovskej knižnice v Leviciach. Knižnica si v tomto roku súčasne pripomína aj 80. výročie vzniku prvej slovenskej knižnice v Leviciach.

Systém elektronickej ochrany knižničného fondu (15.1.2007)

Elektronická ochranaTekovská knižnica v Leviciach v decembri 2006 skvalitnila ochranu KF sprevádzkovaním systému elektronickej ochrany KF v oddelení odbornej literatúry. Tento systém zabezpečí kvalitnejšiu fyzickú ochranu knižničného fondu. Finančné prostriedky na realizáciu projektu zabezpečila knižnica z grantového programu Ministerstva kultúry SR
a zvyšok spolufinancoval zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj.