Občianske združenie Hlas knižnice

Občianske združenie Hlas knižnice ďakuje všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí v roku 2015 prispeli 2% z dane na:

 • nákup literatúry pre jednotlivé oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach
 • podporu vzdelávacích aktivít pre deti
 • organizovanie stretnutí so spisovateľmi

Výzva k darovaniu 2% z dane!

Podporte nás:

Aj v roku 2016 môžete 2% z dane pomôcť vzdelávaniu používateľov a čitateľov Tekovskej knižnice v Leviciach.

Číslo účtu OZ Hlas knižnice: 0221602400/0900

Tlačivo na poukázanie 2% z dane 

vo formáte PDF 

vo formáte docx

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.pdf

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.doc

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

30.4.2016 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Občianske združenie Hlas knižnice

Poslanie:

Podpora celoživotného vzdelávania detí, mládeže a dospelých a napomáhanie kultúrneho a duchovného rozvoja občanov.

Ciele:

 1. Skvalitňovanie a rozširovanie knižnično-informačných služieb.
 2. Zabezpečovanie adresnej a komplexnej dostupnosti informácií prostredníctvom moderných informačných technológií.

Aktivity:

Pre dosiahnutie svojich cieľov občianske združenie uskutočňuje a podporuje konkrétne aktivity zamerané na:

 1. Vzdelávanie detí, mládeže a dospelých zabezpečením ich informačných potrieb a záujmov.
 2. Vytváranie alternatívnych programov trávenia voľného času pre deti, mládež a dospelých.
 3. Organizovanie kultúrnych, spoločenských a klubových aktivít (besedy, semináre, hudobné podujatia a iné.)
 4. Publikačnú činnosť.
 5. Spoluprácu s inštitúciami a jednotlivcami na Slovensku i v zahraničí, ktorí sa zaoberajú podobnou problematikou.
 6. Doplňovanie knižničného fondu.
 7. Primárnu protidrogovú prevenciu.
 8. Podporu projektov čítavosti detí.
 9. Podporu práce s handicapovanými skupinami občanov a etnickými menšinami.
 10. Technické dobudovanie automatizácie knižnično-informačných procesov.