Odd. literatúry pre deti

Oddelenie literatúry pre deti

Oddelenie literatúry pre deti


Ul. A. Sládkoviča 2, Levice 
č. tel.: 036/ 63 126 55
e-mail: tkdetske@kniznicalevice.sk

Výpožičný čas (september-jún)  
Pondelok   12.00 - 17.00 
Utorok - Piatok   10.00 - 17.00
Sobota     8.00 - 12.00

 

Aké služby poskytuje?

  • absenčné výpožičky kníh
  • prezenčné výpožičky časopisov, elektronických kníh a literatúry z príručnej knižnice 
  • bibliograficko-informačné služby 
  • rezervovanie knižničných dokumentov 
  • informačná výchova a exkurzie
  • prístup na internet
  • reprografické služby 
  • kultúrno-vzdelávacie podujatia, špeciálne aj pre handicapované deti 
  • dramatizácie rozprávok, literárne kvízy a súťaže