Odd. odbornej literatúry

Oddelenie odbornej literatúry


Ul. A. Sládkoviča 2, Levice
č. tel.:036/ 63 141 52
e-mail: tkodborne@kniznicalevice.sk

Výpožičný čas (september-jún)  
Pondelok   12.00 - 16.00 
Utorok - Piatok     8.00 - 18.00
Sobota     8.00 - 12.00


Aké služby poskytuje?

  • absenčné výpožičky kníh, časopisov a jazykových kaziet 
  • prezenčné výpožičky novín, časopisov, zbierok zákonov a literatúry z príručnej knižnice
  • bibliograficko-informačné služby 
  • rezervovanie knižničných dokumentov
  • informačná výchova a exkurzie 
  • prístup na internet 
  • reprografické služby 
  • konzultačné a poradenské služby
  • využívanie elektronickej databázy EBSCO