Spýtajte sa knižnice

Cieľom služby je poskytnúť odpoveď na konkrétnu otázku, resp. odkaz na informačný zdroj. Odpoveď Vám bude poskytnutá formou stručnej faktografickej informácie e-mailom na Vašu adresu do 48 hodín. Na základe vyplneného formulára môžete zaslať kedykoľvek svoju otázku s vedomím, že bude vybavená podľa stanovených pravidiel a podmienok. Otázky
a odpovede budú archivované a zverejnené na webovej stránke knižnice.
Pred využitím tejto služby prosíme presne sformulovať otázku - na výstižne sformulovanú otázku sa ľahšie hľadá odpoveď.
Referáty a otázky ku skúškam nevypracovávame - naša stručná faktografická informácia bude len odkazom na informačný zdroj. Prácu si musíte vypracovať sami.
Ak potrebujete vypracovať rešerš na konkrétnu tému, musíte navštíviť Oddelenie bibliografie a informácií - platená služba.

Meno:
E-mail:
Vaša správa: