Staršie ankety

Ste spokojní s knižnično-informčnými službami našej knižnice?

Odpoveď    počet percentá
áno 703 (32,5%)
nie 644 (29,8%)
čiastočne 594 (27,5%)
neviem sa vyjadriť 222

(10,3%)

spolu 2163

 

 

Darujete svojim blízkym pod vianočný stromček knihu?

Odpoveď    počet percentá
áno 167 (39,2%)
nie 140 (32,9%)
občas 119 (27,9%)
Spolu 426  

  

Darovali by ste knižnici jednu knihu ročne?

Odpoveď počet percentá
Áno 298 (54,5%)
Nie 249  (45,5%)
Spolu 547  

Postrehli ste organizovanie jubilejného X. ročníka Letného jarmoku kníh a periodík v Oddelení beletrie?

Odpoveď počet percentá
Áno 300 (53,0%)
Nie 266  (47,0%)
Spolu 566  

Využili ste v Oddelení odbornej literatúry novú službu WIFIZÓNA?

Odpoveď    počet percentá
áno 273 (30,1%)
nie 328 (36,2%)
neviem o tejto službe 305 (33,7%)
Spolu 906  

Uvítali by ste novú službu BIBLIOBOX (možnosť vrátiť knihy mimo pracovísk knižnice, napr. TESCO, obchodné domy a pod.)?

Odpoveď počet percentá
Áno 362 (53,7%)
Nie 312  (46,3%)
Spolu 674  

Ste spokojní s novými priestormi oddelenia odbornej literatúry v CK Junior?

Odpoveď    počet percentá
áno 214 (38,0%)
nie 206 (36,6%)
čiastočne 143 (25,4%)
Spolu 563  

Viete o tom, že sa bude oddelenie odbornej literatúry sťahovať z priestorov DK Družba?

Odpoveď počet percentá
Áno 232 (58,9%)
Nie 162  (41,1%)
Spolu 394  

Postrehli ste, že už aj Tekovská knižnica v Leviciach je na facebooku?

Odpoveď počet percentá
Áno 397 (47,4%)
Nie 440  (52,6%)
Spolu 837  

Knihy požičané v našej knižnici požičiavate ďalej na čítanie členom rodiny, priateľom, susedom?

Odpoveď    počet percentá
pravidelne 265 (33,0%)
občas 277 (34,5%)
nikdy 262 (32,6%)
Spolu 804  

Ktorej z uvedených možností sa venujete najviac vo svojom voľnom čase?

 

Odpoveď Počet percentá
chodím do prírody 124 (22,8%)
športujem 124 (22,8%)
čítam 130 (23,9%)
sledujem TV   40   (7,4%)
venujem sa rodine   39   (7,2%)
nemám voľný čas   41   (7,5%)
iné   46   (8,5%)
Spolu 544  

Myslíte si, že sa dozviete z internetu viac informácií ako z kníh
a časopisov?

Odpoveď    počet percentá
áno 140 (34,5%)
nie 141 (34,7%)
neviem 125 (30,8%)
Spolu 406  

Koľko času venujete počas dňa "surfovaniu" po internete?

Odpoveď    počet percentá
vôbec nie 145 (28,2%)
najviac 1 hodinu 145 (28,2%)
2 až 4 hodiny 160 (31,1%)
viac ako 4 hodiny   65 (12,6%)
Spolu 515  

Kto vám v detstve čítal?

Odpoveď    počet percentá
rodičia 143 (34,1%)
starí rodičia 112 (26,7%)
súrodenci 103 (24,6%)
iní príbuzní   26   (6,2%)
nikto   35   (8,4%)
Spolu                                            419  

Označte dôvod, prečo čítate

Odpoveď    počet percentá
čítanie ma baví   77 (33,3%)
čítanie rozvíja myslenie   63 (27,3%)
čítaním sa vzdelávam   51 (22,1%)
kvôli škole   20   (8,7%)
iný dôvod   20   (8,7%)
Spolu                                            231  

 

Kedy ste naposledy čítali knihu (nie učebnicu)?

Odpoveď    počet percentá
včera   90 (34,1%)
pred týždňom   65 (24,6%)
pred mesiacom   61 (23,1%)
pred polrokom   24   (9,1%)
pred viac ako rokom   24   (9,1%)
Spolu                                            264  

Za akým účelom navštevujete knižnicu?

Odpoveď počet percentá
čítam krásnu a odbornú literatúru   90 (33,1%)
čítam noviny a časopisy   65 (23,9%)
navštevujem verejný internet   59 (21,7%)
navštevujem kultúrne podujatia   25   (9,2%)
využívam väčšinu služieb knižnice   33 (12,1%)
Spolu 272  

Vyhovuje Vám ponuka novín a časopisov v jednotlivých oddeleniach knižnice? 

Odpoveď počet percentá
Áno 135 (52,1%)
Nie 124  (47,9%)
Spolu 259  

Postrehli ste marec ako "Mesiac knihy"?

Odpoveď  počet  percentá
Áno   66 (36,7%)
Nie   59 (32,8%)
Čiastočne   55 (30,6%)
Spolu 180  

Viete sa dostatočne orientovať na našej webovej stránke?

Odpoveď  počet  percentá
Áno   88 (40,2%)
Nie   71 (32,4%)
Občas   60 (27,4%)
Spolu 219  

Poskytuje Vám naša webová stránka dostatok informácií na pokrytie Vašich informačných potieb a požiadaviek?

Odpoveď  počet  percentá
Áno   83 (35,3%)
Nie   76 (32,3%)
Občas   76 (32,3%)
Spolu 235  

Darujete svojim blízkym pod vianočný stromček aj knihu?

Odpoveď  počet  percentá
Áno 103 (41,2%)
Nie   73 (29,2%)
Občas   74 (29,6%)
Spolu 250  

Máte informácie o tom, že knižnica poskytuje knižnično-informačné služby aj pre nevidiacich a slabozrakých používateľov?

Odpoveď počet percentá
Áno 107 (53,2%)
Nie   94 (46,8%)
Spolu 201  

Postrehli ste na našej webovej stránke novú službu "Spýtajte sa knižnice"?

Odpoveď počet percentá
Áno   95 (55,6%)
Nie   76 (44,4%)
Spolu 171  

Ste pravidelným návštevníkom našej webovej stránky a Váš vek je

Odpoveď počet percentá
do 20 rokov   68 (22,2%)
do 30 rokov   71 (23,2%)
do 40 rokov   59 (19,3%)
do 50 rokov   41 (13,4%)
do 60 rokov   34 (11,1%)
viac   33 (10,8%)
Spolu 306  

Aký druh literatúry si pribalíte do svojej dovolenkovej batožiny?

Odpoveď počet percentá
Ľúbostný román   66 (25,1%)
Dobrodružný román   49 (18,6%)
Detektívny román   47 (17,9%)
Bedeker   21 (8,0%)
Náučnú literatúru   26 (9,9%)
Časopisy   28 (10,6%)
Žiadnu   26 (9,9%)
Spolu 263  

Viete, čo je rešerš?

Odpoveď  počet  percentá
Vypracovaná práca, referát, sloh   72 (30,3%)
Zoznam literatúry na určitú tému   99 (41,6%)
Neviem   67 (28,2%)
Spolu 238  

Ktorá z uvedených foriem propagácie Vás osloví najviac?

Odpoveď  počet  percentá
Informácie na plagátoch pri vstupe do knižnice   47 (30,9%)
Regionálna tlač   37 (24,3%)
Miestny rozhlas   36 (23,7%)
Pozvánky adresované na domácu adresu   32 (21,1%)
Spolu 152   

Pri vyhľadávaní knižničných dokumentov využívate:

Odpoveď  počet  percentá
On-line katalóg   83 (52,5%)
Pomoc knihovníka   38 (24,1%)
Vyhľadávam si sám priamo vo fonde   37 (23,4%)
Spolu 158  

Ak patríte k čitateľom určitého literárneho žánru, mali by ste záujem
o pravidelné klubové stretnutia?

Odpoveď

 počet PERCENTÁ  
Áno   54 (54,0%)
Nie   46 (46,0%)
Spolu 100  

Aký druh dokumentov najčastejšie vyhľadávate v knižničnom fonde Tekovskej knižnice v Leviciach?

Odpoveď

počet

PERCENTÁ  

Odbornú literatúru

  51

(37,0%)

Beletriu

  53

(38,4%)

Periodiká (noviny, časopisy)

  34

(24,6%)

Spolu

138

 

Využívate online katalóg na webovej stránke?

Odpoveď

počet

PERCENTÁ  

Áno

26

(66,7%)

Nie

13

(33,3%)

Spolu

39

   

Zaregistrovali ste Týždeň slovenských knižníc 2007, ktorý sa uskutočnil v Tekovskej knižnici v Leviciach?

Odpoveď

počet

PERCENTÁ  

Áno

24

(52,2%)

Nie

22

(47,8%)

Spolu

46

  

Ste spokojní s knižnično-informačnými službami Tekovskej knižnice
v Leviciach?

Odpoveď

počet

PERCENTÁ  

Áno

51

(53,7%)

Nie

23

(24,2%)

Čiastočne

21

(22,1%)

Spolu

95

 

Páči sa Vám naša nová webová stránka?

Odpoveď

počet

PERCENTÁ   

Áno

45

(76,3%)

Nie

14

(23,7%)

Spolu

59