Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Dotácia z rozpočtu mesta LeviceTekovská knižnica v Leviciach získala v roku 2018 dotáciu mesta Levice v sume 500 € na projekt Viac kníh, viac múdrosti. Vďaka dotácie pripudlo do knižnice 47 ks nových kníh.

Copyright © 2006 - 2019 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET | Vyhlásenie o prístupnosti