Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Podujatia

Podujatia

Prebiehajúce podujatia v roku 2019

 • MartaM: Jednu knihu ročne, jkr.martam.sk
  Keby každý čitateľ, ktorému to peňaženka dovolí, kúpil „svojej“ knižnici jednu knihu ročne (PDF, 464,4 kB) alebo čokoľvek iné, čo by potrebovala...to by bolo čosi !!! Pridáme sa?
  Nie prečítať – kúpiť. A nie do vlastnej knihotéky, ale do niektorej zo slovenských knižníc. Prečo? Pretože knižnice na Slovensku už roky nemajú toľko peňazí, aby mohli svoje knižničné fondy rozširovať tak, ako by chceli. Inými slovami, nemajú za čo nakupovať toľko nových kníh či iných knižničných jednotiek (napríklad cédečiek alebo dévedečiek), koľko by pre svojich čitateľov potrebovali. Nie každý má prístup k internetu, nie každý má na elektronickú čítačku. Navyše, kniha je pre mnohých stále výnimočný fenomén.

Ukončené podujatia v roku 2018

 • 6.12.2018
  Adventné tvorivé čítanie 
  - Stretnutie so slovenskou spisovateľkou Zorou Žatkovou; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 21.11.2018
  Liečebné hladovanie (PDF, 154,6 kB) 
  - Prednáška RNDr. Jozefa Valucha, CSc. o využívaní jednej z prírodných metód liečenia; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 21.11.2018
  Lena Riečanská (PDF, 347,1 kB) 
  - Stretnutie so slovenskou spisovateľkou pre mládež a mladých dospelých; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 26.10.2018
  Andrea Gregušová (PDF, 188,7 kB) 
  - Stretnutie so slovenskou spisovateľkou pre deti a mládež; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 12.10.2018
  Deň našej poézie 
  - Prezentácia poetickej tvorby regionálnych autorov; Synagóga v Leviciach
 • 1.10.2018
  Kyberšikanovanie.sk 
  - Stretnutie s autorom projektov venujúcim sa kyberšikanovaniu Mgr. Miroslavom Drobným; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 27.9.2018
  Môj knižný hrdina na javisku (PDF, 434,7 kB) - 
  Workshop s lektorkou, pedagogičkou bábkarskej tvorby Doc. Mgr. Art Barborou Krajč Zamiškovou; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 20.6.2018
  Zuzana Štelbaská (PDF, 196,1 kB) 
  - stretnutie so slovenskou autorkou kníh pre deti a ...násťročných; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 18.6.2018
  ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME 2018 (PDF, 339,3 kB) 
  - slávnostné vyhodnotenie 26. ročníka súťaže určenej na podporu čítania detí základných škôl mesta Levice; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 11.6.2018-15.6.2018
  Mozgový jogging - hry s pamäťou pre študentov stredných škôl; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 4.6.-10.6.2018
  Celé Slovensko číta deťom - Poď, budem ti čítať!
  - štvrtý týždeň čítania deťom v Slovenskej republike; Oddelenie literatúry pre deti a Pobočka Vinohrady Tekovskej knižnice v Leviciach 
 • 31.5.2018
  Jana Šulková (PDF, 290,9 kB) - stretnutie so slovenskou spisovateľkou; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 25.5.2018
  Deň, kedy sa mlčalo 
  - zážitkový workshop na tému Premeny slovenskej dediny počas kolektivizácie organizovaný Post Bellum SK n.o. pre žiakov 9. ročníka ZŠ; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 18.5.2018
  Ázia
  - prezentácia fotografií Jaroslava Burjaniva; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 16.5.2018
  Johny Peťko - Démon chlast I. (PDF, 357,2 kB) - stretnutie s bývalým hercom martinského divadla, rozhlasovým redaktorom, moderátorom a autorom knihy; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 15.5.2018
  Les ukrytý v knihe (PDF, 825,8 kB) - stretnutie s lesným pedagógom Ing. Petrom Grófom;  Pobočka Vinohrady Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 13.4.2018
  Les ukrytý v knihe (PDF, 825,8 kB) - stretnutie s lesným pedagógom Ing. Petrom Grófom; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 23.3.2018
  Noc s Andersenom 2018 (PDF, 240,7 kB) 
  - noc plná rozprávok, tajomstiev, prekvapení a dobrodružstiev; Oddelenie literatúry pre deti Tekovskej knižnice v Leviciach 

 • 19.3.-23.3.2018
  Týždeň hlasného čítania; Pobočka Vinohrady Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 16.3.2018
  Deň ľudovej rozprávky 2018 (PDF, 302,7 kB) -
   Celodenný program s ľudovými rozprávkymi Pavla Dobšinského; Oddelenie literatúry pre deti a Pobočka Vinohrady Tekovskej knižnice v Leviciach 
 • 12.-16.3.2018
  Bystré hlavičky
  - interaktívne podujatie pre deti organizované v rámci TÝŽDŇA MOZGU 2018; Pobočka Vinohrady Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 15.3.2018
  Storočie spomienok (PDF, 398,0 kB) - multimediálne podujatie organizované v rámci TÝŽDŇA MOZGU 2018;Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 6.3.2018
  Eva Ava Šranková a Jana Chmelová (PDF, 475,8 kB) - stretnutie s poprednými slovenskými spisovateľkami; Oddelenie beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 1.3.2018
  Objavujeme Levice v minulostislávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a uvedenia do života doplnkovej učebnice Objavujeme Levice v minulosti; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

Ukončené podujatia v roku 2017

 • 19.12.2017
  Čas adventný v knihách a v živote našich predkov (PDF, 73,0 kB) 
  -
  Predvianočné stretnutie so Silviou Kostolányiovou a Jankou Kollárovou v cykle podujatí Ochutnávka šťastia; Oddelenie beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 11.12.2017
  Tekovská knižnica jubiluje
  - oslavy výročí knižnice; Synagóga v Leviciach

 • 7.12.2017
  Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša 2017; Pobočka Vinohrady Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 7.12.2017
  Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša 2017; Oddelenie literatúry pre deti Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 22.11.2017
  Miroslav Eliáš - Pod Zástavou Marsa (PDF, 240,5 kB) - prezentácia knihy; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 14.11.2017
  Eva Kostolányiová - slovenská Twiggy s hlasom anjela (PDF, 207,7 kB)
   - hudobné podujatie; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 5.9.-29.9.2017
  Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2016
  a Najkrajší kalendár Slovenska 2017 - putovné výstavy Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 19.6.2017
  ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME (PDF, 196,4 kB) 
  - slávnostné vyhodnotenie jubilejného 25. ročníka súťaže určenej na podporu čítania detí základných škôl v Leviciach; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 13.6.2017
  Ja som optimista
  - hudobný medailón k 40. výročiu úmrtia Františka Krištofa Veselého; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 23.5.2017
  Prezentácia fotografií Jaroslava Burjaniva - Európa; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 22.5.2017
  Prezentácia fotografií Jaroslava Burjaniva - Slovensko; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 16.5.2017
  Osobnosti a pamiatky mesta Levice (PDF, 200,2 kB)
  - virtuálna prehliadka; Synagóga v Leviciach

 • 19.4.2017
  Les ukrytý v knihe 2017
  Stretnutie s lesným pedagógom Ing. Petrom Grófom; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach 

 • 31.3.2017 
  Noc s Andersenom 2017 (PDF, 436,6 kB)
  Noc plná rozprávok, tajomstiev, prekvapení a dobrodružstva; Oddelenie literatúry pre deti Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 18.3.2017
  Tréning pamäti
  Aktivizačný program na zlepšenie pamäťových schopností organizovaný v rámci TÝŽDŇA MOZGU 2017
  Prednáška spojená s prezentáciou; Obecný úrad v Bohuniciach

 • 17.3.2017
  Ochutnávka šťastia - Liečivá sila prírody (PDF, 425,4 kB)
  Meditatívne úvahy so Silviou Kosztolányiovou a Jankou Kollárovou; Oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 17.3.2017
  Tvorivé dielne s autorkou knihy ROZPRÁVKY PRE ZVEDAVÉ DETI Lenkou Sivákovou (PDF, 183,5 kB); 
  Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 17.3.2017
  Hry s pamäťou
  Interaktívne podujatie pre stredoškolskú mládež organizované v rámci TÝŽDŇA MOZGU 2017Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 16.3.2017
  Hry s pamäťou
  Interaktívne podujatie pre stredoškolskú mládež organizované v rámci TÝŽDŇA MOZGU 2017Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 16.3.2017
  DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY (PDF, 834,6 kB)
  Celodenný program v knižnici s ľudovými rozprávkami Pavla Dobšinského; Oddelenie literatúry pre deti Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 15.3.2017
  Ružena Scherhauferová (PDF, 342,2 kB)
  Stretnutie s obľúbenou slovenskou autorkou kníh pre ženy;  Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 15.3.2017
  Ľudová mágia a etnomedicína (PDF, 224,6 kB)
  Rozprávanie s etnologičkou Katarínou Nádaskou o magickom myslení našich predkov a využívaní mágie v ľudovom liečiteľstve;Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 15.3.2017
  Jarný zvykoslovný cyklus (PDF, 572,4 kB)
  Stretnutie s poprednou slovenskou etnologičkou Katarínou Nádaskou; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 14.3.2017
  Bystré hlavičky
  Interaktívne podujatie pre deti organizované v rámci TÝŽDŇA MOZGU 2017; Pobočka Vinohrady Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 13.3.2017
  Mytológia v hudbe, hudba v mytológi IV. Mytológia Japonska (PDF, 404,7 kB)
  Audiovizuálne podujatie; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 13.3.2017
  Marta Hlušíková (PDF, 225,3 kB)
  Beseda s autorkou kníh pre deti; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 13.3.2017
  Tréning pamäti
  Aktivizačný program na zlepšenie pamäťových schopností organizovaný v rámci TÝŽDŇA MOZGU 2017Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 13.3.2017
  Theatro Hora
  Vystúpenie divadelno-tanečnej a hudobnej skupiny žiakov Spojenej školy internátnej v Leviciach; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
  20.2.2017-24.2.2017

 • 10.3.2017
  Tréning pamäti
  Aktivizačný program na zlepšenie pamäťových schopností organizovaný v rámci TÝŽDŇA MOZGU 2017
  Prednáška spojená s prezentáciou; Dom kultúry v Plavých Vozokanoch

 • 20.-24.2.2017
  Strašidelné  prázdninové čítanie v knižnici
  Oddelenie literatúry pre deti Tekovskej knižnice vLeviciach

Ukončené podujatia v roku 2016

 • 15.11.2016
  Táňa Keleová - Vasilková (PDF, 474,2 kB)
  Stretnutie s najúspešnejšou slovenskou spisovateľkou; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 3.10.2016 - 31.10.2016
  ILUSTRÁTORSKÝ OLYMP (PDF, 236,5 kB) - Nositelia najvyšších ocenení Bienále ilustrácie Bratislava v polstoročnej retrospektíve
  Putovná výstava diel ocenených Grand Prix na BIB 1967-2015 a kníh, ktorých ilustrácie boli ocenené Grand Prix a Zlatým jablkom na BIB 1967-2015; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
 • 28.9.2016
  Aby pamäť nestarla
  Konferencia s medzinárodnou účasťou; Hotel Astrum Laus, Levice

 • 28.9.2016
  Lentilka pre dedka Edka (PDF, 193,7 kB)
  Stretnutie s českou spisovateľkou Ivonou Březinovou a slovenskou spisovateľkou Gabrielou Futovou; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 6. 9. 2016
  Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2015 a Najkrajší kalendár Slovenska 2016 (PDF, 265,7 kB)

  Vernisáž putovných výstav; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 13. 6. 2016
  Čítam, čítaš, čítame (PDF, 345,5 kB)

  Slávnostné vyhodnotenie 24. ročníka súťaže určenej na podporu čítania detí základných škôl mesta Levice; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 2. 6. 2016
  ČÍTAJME SI 2016 (PDF, 179,3 kB)

  9. ročník čitateľského maratónu; Oddelenie literatúry pre deti Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 30. 5. 2016
  Celé Slovensko číta deťom 2016
  Stretnutie s autormi knihy Zvedajko (PDF, 168,7 kB) Kvetoslavom Krnáčom, Kris Azyar Holkovou, Martinom Drdošom; Liretárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 28. 4. 2016
  Les ukrytý v knihe
  Stretnutie s lesným pedagógom Ing. Petrom Grófom, kde sa okrem čítania a rozprávania ochutnávali rôzne lesné dobrôtky; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 25. 4. 2016
  Po stopách osobností a pamiatkach mesta
  Virtuálna prechádzka; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 22. 4. 2016
  Európa - klenot starého sveta
  Prezentácia fotografií Jaroslava Burjaniva pri príležitosti Dňa zeme 2016; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 21. 4. 2016
  Noro Ölvecký (PDF, 288,0 kB)

  Stretnutie s autorom; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 20. 4. 2016
  Les ukrytý v knihe
  S
  tretnutie s lesným pedagógom Ing. Petrom Grófom, kde sa okrem čítania a rozprávania ochutnávali rôzne lesné dobrôtky; Pobočka Vinohrady Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 1. 4. 2016
  Noc s Andersenom 2016 (PDF, 507,4 kB)

  Noc plná rozprávok, hier, dobrodružstiev a prekvapení; Oddelenie literatúry pre deti Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 14. 3. 2016
  Bystré hlavičky III.
   
  Riešenia hlavolamov a rébusov pre deti v rámci celoslovenského podujatia Týždeň mozgu 2016; Pobočka Vinohrady Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 17. 3. 2016
  Rieka spomienok a života  (PDF, 327,1 kB)
  Populárno-náučné podujatie organizované pri príležitosti Týždňa mozgu 2016; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach 

 • 16. 3. 2016
  Deň ľudovej rozprávky 2016  (PDF, 494,8 kB)
  Ľudová rozprávka ako komiks?Oddelenie literatúry pre deti Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 29. 2. - 4. 3. 2016
  Týždeň hlasného čítania
  Podujatie zamerané na podporu rozvoja čitateľských zručností žiakov mladšieho školského veku; Pobočka Vinohrady Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 4. 3. 2016
  Ľuboš Jurík a Martin Jurík (PDF, 462,8 kB)

  Stretnutie s tvorcami pôvodnej slovenskej literatúry; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 4. 3. 2016
  Čítajme si so SLNIEČKOM 
  Beseda so spisovateľkou a redaktorkou časopisu Slniečko  Ľubicou Kepštovou; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 4. 3. 2016
  Hry s pamäťou
  Interaktívne podujatie pre študentov stredných škôl; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 3. 3. 2016
  Nehejtuj
   
  Preventívno-vzdelávacie podujatie venované Európskemu roku proti násiliu na ženách; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 3. 3. 2016
  Hry s pamäťou

  Interaktívne podujatie pre študentov stredných škôl; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 2. 3. 2016
  Miroslav Bulejčík
   
  Beseda s autorom knižnej prvotiny Chlapček; Pobočka Vinohrady Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 2. 3. 2016
  Nehejtuj
   
  Preventívno-vzdelávacie podujatie venované Európskemu roku proti násiliu na ženách; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 1. 3. 2016
  Jana Šulková (PDF, 234,0 kB) 
  Stretnutie so slovenskou spisovateľkou; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 29. 2. 2016
  Mytológia v hudbe, hudba v mytológii III. Mytológia Indie  (PDF, 322,6 kB)
  Audiovizuálne podujatie; Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 29. 2. 2016
  THEATRO HORA

  Vystúpenie divadelno-tanečnej a hudobnej skupiny žiakov Spojenej školy internátnej v Leviciach; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach

 • 17. 2. 2016
  Ochutnávka šťastia - Posolstvo a poznanie z kníh (PDF, 397,6 kB) 
  Rozhovory o pozitívnom vplyve literatúry na ľudské vedomie; Oddelenie beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach 

Copyright © 2006 - 2019 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET | Vyhlásenie o prístupnosti