Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

OZ Hlas knižnice

Občianske združenie Hlas knižnice

Občianske združenie Hlas knižnice ďakuje všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí v roku 2017 prispeli 2% z dane na:

 • nákup literatúry pre jednotlivé oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach
 • podporu vzdelávacích aktivít pre deti
 • organizovanie stretnutí so spisovateľmi

Číslo účtu OZ Hlas knižnice: 0221602400/0900, IBAN: SK55 0900 0000 0002 2160 2400


Občianske združenie Hlas knižnice môžete podporiť aj prostredníctvo nákupu cez Dobromat.sk.
Dobromat.sk združuje viac ako 600 internetových obchodov. Každým nákupom môžete podporiť neziskové organizácie. Vás to nestojí nič navyše, pretože obchod daruje určité percento z vášho nákupu vybranej organizácii.

Občianske združenie Hlas knižnice

Poslanie:

Podpora celoživotného vzdelávania detí, mládeže a dospelých a napomáhanie kultúrneho a duchovného rozvoja občanov.

Ciele:

 1. Skvalitňovanie a rozširovanie knižnično-informačných služieb.
 2. Zabezpečovanie adresnej a komplexnej dostupnosti informácií prostredníctvom moderných informačných technológií.

Aktivity:

Pre dosiahnutie svojich cieľov občianske združenie uskutočňuje a podporuje konkrétne aktivity zamerané na:

 1. Vzdelávanie detí, mládeže a dospelých zabezpečením ich informačných potrieb a záujmov.
 2. Vytváranie alternatívnych programov trávenia voľného času pre deti, mládež a dospelých.
 3. Organizovanie kultúrnych, spoločenských a klubových aktivít (besedy, semináre, hudobné podujatia a iné.)
 4. Publikačnú činnosť.
 5. Spoluprácu s inštitúciami a jednotlivcami na Slovensku i v zahraničí, ktorí sa zaoberajú podobnou problematikou.
 6. Doplňovanie knižničného fondu.
 7. Primárnu protidrogovú prevenciu.
 8. Podporu projektov čítavosti detí.
 9. Podporu práce s handicapovanými skupinami občanov a etnickými menšinami.
 10. Technické dobudovanie automatizácie knižnično-informačných procesov.

Copyright © 2006 - 2018 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET | Vyhlásenie o prístupnosti