Vitajte na našej stránke!   

   
     Husacina, pečienky a Levice – to boli pojmy, ktoré po stáročia patrili k sebe. Mesto a husi spájala takmer stredoveká symbolika. V Leviciach, v časti Bratka, stál kostol zasvätený Martinovi. Jedným z jeho atribútov je hus. Prezradila ho, keď sa zo skromnosti schovával pred kresťanmi, ktorí ho chceli zvoliť za biskupa v meste Tours (pri Poitiers v dnešnom Francúzsku) v  4. storočí.
     Pravý dôvod toho, že sa v meste chovali husi, je ale pravdepodobne oveľa prozaickejší. Vyplýval z polohy mesta, ktoré sa rozprestieralo na úrodnej rovine a najmä z dostatku krmiva a vodných tokov v chotári mesta a na okolí, ktoré sú pre chov husí a vodného vtáctva nevyhnutné.
     Pravidelne sa s tematikou predaja vykŕmených pečených husí, husacích štvrtiek – fertáľov a pečienok stretávame v písomnostiach Magistrátu mesta Levice v 18. storočí v súvislosti s poplatkami. V roku 1778 mesto vydalo zákaz predaja pečienok počas cirkevných sviatkov. Krik predávajúcich a  hluk konzumentov podgurážených dobrým levickým vínom, narúšal priebeh cirkevných obradov.
     Od začiatku 19. storočia sa v Leviciach konali chýrne trhy na vykŕmené husi dvakrát do týždňa. Počet výročných jarmokov sa zvýšil na šesť. V 19. storočí nadobudlo predávanie pečených husacích štvrtiek a pečienok také rozmery, že mesto bolo postavené pred dilemu – pokračovať v tradícii alebo pečenie zakázať. Tento problém sa riešil v roku 1818. Zástancovia tradície argumentovali stáročnou tradíciou pečenia a predávania husacích pečení v Leviciach, odporcovia upozorňovali na nebezpečenstvo požiaru, ktoré pri pečení mestu hrozilo. V spise sa píše: „Keď gazdiná dopiekla pečienku, chcela ju teplú predať, nedbajúc na oheň, nechala mastné hrnce na deti alebo sluhov a utekala na trhovisko.“ V tomto spise sa zachoval aj opis, ako Levice v tej dobe vyzerali: „domy boli nízke, v zlom stave, bez komínov alebo s drevenými komínmi“.
     Mesto sa nakoniec rozhodlo nezakázať pečenie pečienok, ale zároveň odporučilo, aby sa pečienky piekli na bezpečnom mieste a mimo cirkevných sviatkov. Pravdepodobne v tejto dobe boli postavené búdy na trhovisku, ktoré sa prvýkrát písomne spomínajú v roku 1826 v poslednom urbáre, ktorý uzavrel Mikuláš Esterházy s mestom. Búdy boli zbúrané až v roku 1902 pri výstavbe nového mestského domu.


Bátovská, Jarmila
Pečená husacina má v Leviciach tradíciu, na jarmokoch ju nedostať : výber. In: My. Týždeň na Pohroní. – Roč. 18/6, č. 40 (2009), s. 7.

Fotografia: Milan Hôška

Verejne prístupné oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach

» Oddelenie odbornej literatúry
» Oddelenie beletrie a centrum KIS pre telesne postihnutých
» Oddelenie literatúry pre deti
» Hudobný kabinet
» Pobočka Vinohrady (poskytuje základné služby)
» Regionálne oddelenie


Nitriansky samosprávny kraj

 

 

 Infolib


 
vydavatel.sk
 

  Partnerská knižnica Národnej rady SR

 

 

 

© 2006 Tekovská knižnica v Leviciach. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.