Vitajte na našej stránke!   

Oberačka hrozna – to nie je obyčajná jesenná správa a nie je to ani obyčajná práca – ako, povedzme, mechanizovaná žatva, zber zemiakov alebo repná kampaň. Je to ešte stále neodľudštená časť tradičného života. Je to vinobranie, vidiecka slávnosť, sviatok zdedený po otcoch, vari posledný kus pevniny, ktorú sme zachránili pred nemilosrdným príbojom moderných čias. Preto mi viničné kopce a hory čoraz zreteľnejšie pripadajú ako „skaly útočišťa“, na ktorých sa zachraňujeme pred čoraz hrozivejším náporom našej každodennej sopečnej prítomnosti. Pre nejedného z nás je vinič a vinica posledným, doteraz nepretrhnutým putom s pôvodným životom a so zemou, poslednými koreňmi, ktorými sa pripútavame k našej humanizovanej tisícročnej prírode. Vinica je totiž ešte stále pôvodným ľudským dielom (myslím predovšetkým na tú zdedenú po stáročia zveľaďovanú), je aspoň takým autentickým a historickým dielom, akým bývali životy našich predkov, ktorí vinice vysádzali, zušľachťovali a odkazovali. Vinica je ešte stále majstrovským dielom ľudských rúk a je s človekom spojená aspoň tak mocne, ako napríklad rodný dom, nábytok z poctivého dreva alebo krčah z obrazotvornej hliny, vypálený v ozajstnom živom ohni. Je ešte stále bezprostredne spojená s ľudskými rukami a cez ne aj s naším srdcom – cez motyku, kopáč, starý mlynec a preš je spríbuznená s dejinami, kronikami a rodokmeňmi – je kultúrnym odkazom, ak slovo „kultúrny“ odvodzujeme od kultu a kultivovania... 

text - Andrej Chudoba, fotografia - Milan Hlôška

Verejne prístupné oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach

» Oddelenie odbornej literatúry
» Oddelenie beletrie a centrum KIS pre telesne postihnutých
» Oddelenie literatúry pre deti
» Hudobný kabinet
» Pobočka Vinohrady (poskytuje základné služby)
» Oddelenie bibliografie, informácií a automatizácie


Nitriansky samosprávny kraj

Infolib

vydavatel.sk

Partnerská knižnica Národnej rady SR

© 2006 Tekovská knižnica v Leviciach. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.