Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj
Spoločnosť kníh si možno zvoliť lepšie než spoločnosť ľudí. Tým skôr si medzi knihami vyberaj priateľa na celý život.
SENECA
Tekovská knižnica v Leviciach jubiluje

Tekovská knižnica v Leviciach jubiluje

Tekovská knižnica v Leviciach si v roku 2017 pripomína dvojité jubileum - 90. výročie vzniku prvej slovenskej knižnice v Leviciach a 65. výročie otvorenia a sprístupnenia bývalej Okresnej ľudovej, dnes Tekovskej knižnice v Leviciach širokej verejnosti. Je to príležitosť na prezentáciu historických míľnikov tejto kultúrnej inštitúcie, ktorá zohrala v kultúrnych dejinách nášho mesta a regiónu dôležitú úlohu. Vývoj a formovanie bolo ovplyvnené historickými udalosťami a predovšetkým existenciou a fungovaním knižnice v národnostne zmiešanej oblasti. V meste najskôr vznikali maďarské knižnice. Vznik prvej slovenskej knižnice bol zaznamenaný až oveľa neskôr. Podľa dostupných historických prameňov...

Čítam, čítaš, čítame 2017

Čítam, čítaš, čítame 2017

Slávnostné vyhodnotenie jubilejného 25. ročníka súťaže určenej na podporu čítania detí základných škôl v Leviciach ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME dňa 19. júna 2017 o 10.00 hod. v Literárnom klube Tekovskej knižnice v Leviciach, CK Junior, Ul. A. Sládkoviča č. 2, prízemie.

Kultúrne poukazy 2017

Kultúrne poukazy 2017

V rámci projektu Kultúrne poukazy 2017 je možnosť využitia kultúrnych poukazov v Tekovskej knižnici v Leviciach na úhradu členského poplatku do 12.11.2017.

Copyright © 2006 - 2017 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET | Vyhlásenie o prístupnosti