Vitajte na našej stránke!   

     Husacina, pečienky a Levice – to boli pojmy, ktoré po stáročia patrili k sebe. Mesto a husi spájala takmer stredoveká symbolika. V Leviciach, v časti Bratka, stál kostol zasvätený Martinovi. Jedným z jeho atribútov je hus. Prezradila ho, keď sa zo skromnosti schovával pred kresťanmi, ktorí ho chceli zvoliť za biskupa v meste Tours (pri Poitiers v dnešnom Francúzsku) v 4. storočí.
     Pravý dôvod toho, že sa v meste chovali husi, je ale pravdepodobne oveľa prozaickejší. Vyplýval z polohy mesta, ktoré sa rozprestieralo na úrodnej rovine a najmä z dostatku krmiva a vodných tokov v chotári mesta a na okolí, ktoré sú pre chov husí a vodného vtáctva nevyhnutné.
    Pravidelne sa s tematikou predaja vykŕmených pečených husí, husacích štvrtiek – fertáľov a pečienok stretávame v písomnostiach Magistrátu mesta Levice v 18. storočí v súvislosti s poplatkami. V roku 1778 mesto vydalo zákaz predaja pečienok počas cirkevných sviatkov. Krik predávajúcich a hluk konzumentov podgurážených dobrým levickým vínom, narúšal priebeh cirkevných obradov.
     Od začiatku 19. storočia sa v Leviciach konali chýrne trhy na vykŕmené husi dvakrát do týždňa. Počet výročných jarmokov sa zvýšil na šesť. V 19. storočí nadobudlo predávanie pečených husacích štvrtiek a pečienok také rozmery, že mesto bolo postavené pred dilemu – pokračovať v tradícii alebo pečenie zakázať. Tento problém sa riešil v roku 1818. Zástancovia tradície argumentovali stáročnou tradíciou pečenia a predávania husacích pečení v Leviciach, odporcovia upozorňovali na nebezpečenstvo požiaru, ktoré pri pečení mestu hrozilo. V spise sa píše: „Keď gazdiná dopiekla pečienku, chcela ju teplú predať, nedbajúc na oheň, nechala mastné hrnce na deti alebo sluhov a utekala na trhovisko.“ V tomto spise sa zachoval aj opis, ako Levice v tej dobe vyzerali: „domy boli nízke, v zlom stave, bez komínov alebo s drevenými komínmi“.

Bátovská, Jarmila
Pečená husacina má v Leviciach tradíciu, na jarmokoch ju nedostať : (výber) / Jarmila Bátovská. In: My. Týždeň na Pohroní. – Roč. 18/6, č. 40 (2009), s. 7. 
Fotografia: Milan Hlôška
 

Verejne prístupné oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach

» Oddelenie odbornej literatúry
» Oddelenie beletrie a centrum KIS pre telesne postihnutých
» Oddelenie literatúry pre deti
» Hudobný kabinet
» Pobočka Vinohrady (poskytuje základné služby)
» Oddelenie bibliografie, informácií a automatizácie


Nitriansky samosprávny kraj

Infolib

vydavatel.sk

Partnerská knižnica Národnej rady SR

© 2006 Tekovská knižnica v Leviciach. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.