Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

15. máj 2020 – Svetový deň rodinyCelosvetová verejnosť si v tento deň pripomína Svetový deň rodiny (World Family day), ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) v roku 1993. Význam tohto dňa spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej bunky spoločnosti. Súčasne je možnosťou, pre národné inštitúcie zaoberajúce sa touto problematikou, aby sa zaoberali fungovaním rodinnej politiky v jednotlivých štátoch. Rodina tvorí základ spoločnosti. Je miestom, kde sa vychovávajú budúce generácie ľudí. Jej úloha v spoločnosti a tiež pre vývoj jedinca je nenahraditeľná.

Spracovala: Darina Ďurišová, Oddelenie odbornej literatúry

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti