Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

30. apríl - VEDELI STE O TOM?Dnes uplynulo 137 rokov od výročia úmrtia svetoznámeho francúzskeho maliara Édouarda Maneta.

MANET, Édouard *23. januára 1832, Paríž - †30. apríl 1883, Paríž

-        pochádzal zo zámožnej meštianskej rodiny
-        matkin brat rozpoznal jeho nadanie a často s ním navštevoval galérie a múzeá
-        jeho otec neschvaľoval a nesúhlasil so synovým nápadom stať sa maliarom
-        rané obdobie jeho tvorby ovplyvnili Španieli, ktorí boli senzáciou Paríža – tanečníci, speváci, gitaristi, baletky
-        mal veľa priateľov, patril medzi nich napr. Charles Baudelaire, Émile Zola, Renoir, Monet
-        Manet bol, i keď proti svojej vôli, nazývaný a považovaný za vodcu hnutia impresionistov
-        v neskoršom období maľoval podobizne svojich priateľov, spisovateľov, básnikov, maliarov, ale aj kvetiny a zátišia
-        mal nemanželského syna, ktorého celý život vydával za svojho švagra
-        trpel paralýzou a pred smrťou mu bola amputovaná noha

Ako jeden z prvých umelcov 19. storočia sa venoval témam moderného života, bol vedúcou postavou pri prechode od realizmu k impresionizmu. Diela  „Raňajky v tráve“ a „Olympia“  spôsobili veľkú kontroverziu, ale dnes sú považované za predel v histórii moderného umenia.

Spracovala: Darina Ďurišová, Oddelenie odbornej literatúry

 

 

Copyright © 2006 - 2022 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti