Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2022Čo sú Dni európskeho kultúrneho dedičstva?
Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Ciele DEKD sú:

  • zvyšovanie povedomia európskych občanov o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy
  • vytvorenie prostredia, v ktorom sa stimuluje ocenenie bohatej mozaiky európskych kultúr
  • boj proti rasizmu a xenofóbii a podpora väčšej tolerancie v Európe i mimo nej
  • informovanie verejnosti a politických orgánov o potrebe ochrany kultúrneho dedičstva pred novými hrozbami
  • vyzvanie Európy, aby reagovala na sociálne, politické a hospodárske výzvy, ktorým čelí

Tieto ciele je možné dosiahnuť cez sprístupnenie zvyčajne neprístupných pamiatok, prezentáciu bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Svojou aktivitou sa do podujatia môžu prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania.

Aj Tekovská knižnica v Leviciach sa svojimi podujatiami a aktivitami zapája do Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022.

8.9.2022  VZÁCNE KULTÚRNE DEDIČSTVO NAŠICH PREDKOV V SAKRÁLNEJ OBLASTI - autorská výstava Jaroslava Máľacha, regionálneho amatérskeho fotografa
- Oddelenie odbornej literatúry TK LV

8.9.2022  ČO NÁM NAŠI PREDKOVIA ZANECHALI - výstava kníh zameraná na propagáciu kultúrnych a historických pamiatok Slovenska - Oddelenie odbornej literatúry TK LV

12.9.2022  DEDIČSTVO MINULOSTI (PDF, 3,5 MB) - vedomostný kvíz pre návštevníkov knižnice (aj virtuálnych) o hradoch a zámkoch na Slovensku - Oddelenie beletrie, Oddelenie odbornej literatúry, Oddelenie literatúry pre deti, Pobočka Vinohrady, web a sociálne siete TK LV

12.9.2022  PUTOVANIE PO STOPÁCH OSOBNOSTÍ A OBJAVOVANIE PAMIATOK V ULICIACH MESTA LEVICE - literárna prechádzka venovaná spoznávaniu literárnych a historických pamiatok určená záujemcom o históriu mesta - Regionálne oddelenie TK LV

21.9.2022  KAMENNÝ STRÁŽCA LEVÍC - interaktívne podujatie pre deti o histórii, povestiach a príbehoch o Levickom hrade, spojené s výtvarnou súťažou - Oddelenie literatúry pre deti TK LV

Copyright © 2006 - 2022 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti