Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023Čo sú Dni európskeho kultúrneho dedičstva?
Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Ciele DEKD sú:

  • zvyšovanie povedomia európskych občanov o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy
  • vytvorenie prostredia, v ktorom sa stimuluje ocenenie bohatej mozaiky európskych kultúr
  • boj proti rasizmu a xenofóbii a podpora väčšej tolerancie v Európe i mimo nej
  • informovanie verejnosti a politických orgánov o potrebe ochrany kultúrneho dedičstva pred novými hrozbami
  • vyzvanie Európy, aby reagovala na sociálne, politické a hospodárske výzvy, ktorým čelí

Tieto ciele je možné dosiahnuť cez sprístupnenie zvyčajne neprístupných pamiatok, prezentáciu bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Svojou aktivitou sa do podujatia môžu prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania.

Aj Tekovská knižnica v Leviciach sa svojimi podujatiami a aktivitami zapája do Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2023.

25. septembra 2023
      Kultúrne dedičstvo - multikultúrne Slovensko
: Prednáška PhDr. Marcela Mudráka, PhD. o význame a vplyve kultúr rôznych národností žijúcich na území Slovenska na súčasnú kultúru Slovenska. Prednáška je určená študentom stredných škôl. 

26. septembra 2023
      Od nálezu v zemi po vitrínu v múzeu. Ako skúmať, chrániť a prezentovať minulosť : Interaktívne podujatie pre deti o archeologických nálezoch a ich ceste do vitrín múzeí, ktorá má za úlohu vysvetliť deťom ako skúmať, chrániť a prezentovať minulosť. Súčasťou podujatia je kvíz. 

september 2023
      O levických bielych husiach : Interaktívne vzdelávacie podujatie pre deti, spojené s výtvarným spracovaním povestí z kníh Jána Domastu, Jozefa Melichera a Antona Pižurného. Súčasťou podujatia je výstava najkrajších výtvarných prác detí.

september 2023
      Dedičstvo minulosti (PDF, 2,0 MB) : Online kvíz orientovaný na poznávanie sakrálnych pamiatok podľa krátkeho opisu, resp. z fotografií so zameraním na drevené kostolíky. Návštevníci knižnice môžu kvíz vyriešiť online (PDF, 2,0 MB) alebo v priestoroch knižnice. 

Copyright © 2006 - 2023 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti