Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Doplnenie knižničného fondu


Tekovská knižnica v Leviciach získala v roku 2019 dotáciu Fondu na podporu umenia v sume 14 000 € na projekt Doplnenie knižničného fondu. Vďaka dotácii pribudlo do knižnice 1 532 kn.j. Knihy označené logom FPU nájdete v každom oddelení knižnice.

Copyright © 2006 - 2021 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti