Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Medzinárodný deň detí1. jún 2020 - Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii 54 krajín sveta schválilo deklaráciu, ktorá sa zaoberala detskou prácou, vzdelaním, chudobou a ďalšími problémami, ktoré sa týkajú detí celosvetovo. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Prvý júnový deň sa stal najobľúbenejším dňom vo viac ako 21 krajinách sveta.

Myslíme na našich detských čitateľov a budeme sa tešiť, keď aj v tento sviatok navštívia našu knižnicu, požičajú si knižky a dostanú od nás malú pozornosť. Milé deti, tešíme sa na stretnutie s vami! Vaše tety knihovníčky Smejúci sa

Spracovali: Darina Ďurišová, Oľga Schillerová

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti