Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Pavol Šimai (1930-2020)Hudobný skladateľ Pavol Šimai sa narodil 29. júna 1930 v Leviciach. Ako 9 ročný sa presťahoval s matkou, učiteľkou hudby do Budapešti, kde získal základné hudobné vzdelanie u svojho príbuzného Pála Kadosu. V roku 1945 sa vrátil na Slovensko do Bratislavy, kde zmaturoval. Kompozíciu študoval v rokoch 1951 – 1956 na VŠMU v Bratislave v triede profesora Jána Cikkera. V rokoch 1956 – 1959 absolvoval študijný pobyt na Deutsche Akademie der Künste v Berlíne. Po návrate pôsobil ako režisér v Československom rozhlase v Bratislave. Spolupracoval so súbormi SĽUK, Lúčnica a Mladé srdcia. Od roku 1962 pôsobil ako dramaturg Štúdia krátkeho filmu a pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave. V roku 1968 emigroval do Švédska, kde spočiatku pracoval ako ladič klavírov a klavírny technik, hudobný publicista, neskôr pedagóg a skladateľ v slobodnom povolaní. Písal hudbu pre sólové nástroje a orchester, vokálne skladby a hudbu pre film, televíziu a divadlo. Po roku 1989 sa na Slovensko pravidelne vracal, naposledy pri príležitosti slovenskej premiéry jeho skladby Claricon pre klarinet a symfonický orchester, uvedenej v rámci festivalu Radio Head Awards 2017. Patril k výrazným predstaviteľom skladateľskej generácie, nazývanej slovenská hudobná avantgarda.
Pavol Šimai (Simai) zomrel 9. 2. 2020 v Štokholme vo veku nedožitých 90 rokov.
Copyright © 2006 - 2023 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti