Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Spomienka na Schuberta


Kráľ piesní, rakúsky skladateľ Franz Schubert sa narodil 31. januára 1797 vo Viedni. S našim regiónom súvisia jeho dva pobyty (1818 a 1824) v Želiezovciach, v letnom sídle grófa Jána Karola  Eszterházyho. Bolo to jeho prvé seriózne zamestnanie, popri ktorom sa mohol venovať aj komponovaniu. V rodine grófa Eszterházyho vyučoval hre na klavír jeho dve dcéry – 15 ročnú Máriu a 13 ročnú Karolínu, ako aj 5 ročného syna Alberta. Popri tom komponoval aj skladby pre grófovu manželku Rosinu Franzisku.

Prvý pobyt skladateľa (júl – november 1818) charakterizuje spoznávanie života v kaštieli i mimo neho, rozlíšenie vrstiev obyvateľstva tohto regiónu, spoznávanie ľudovej hudby, cigánskej i miestnej hudby uhorskej. Inšpirovali ho čardášové motívy a výsledkom je 22 skladieb, ktoré tu zložil. Podnikal výlety do blízkeho okolia, najmä do Trhyne (dnešnej Sikenice), vzdialenej od Želiezoviec 9 Km. Usadilo sa tu 12 slovenských a nemeckých rodín, ktoré sem prišli z Handlovej a Hornej Lehoty. Možnosť hovoriť s nimi v rodnom jazyku a malebnosť prostredia ovplyvnili jeho časté návštevy v panskom mlyne. Je možné, že prostredníctvom a vďaka tejto skutočnosti získal Schubert podnet na neskoršie zhudobnenie básní Wilhelma Müllera Krásna mlynárka (Die schöne Müllerin).

Druhý Schubertov pobyt v Želiezovciach (máj – október 1824) bol oproti prvému skladateľsky plodnejší a jeho postavenie v kaštieli sa zlepšilo. V tomto období bol ubytovaný v tzv. Sovom zámočku, vzdialenom od kaštieľa 150 m, ale vyučovacie hodiny prebiehali v jedálni kaštieľa. Napriek malebnému prostrediu, cítil sa Schubert v Želiezovciach osamotený. Podľa legiend jeho samotu ovplyvnili i neopätované city Karolíny Eszterházy a uvedomenie si triednej bariéry, ktorá bránila preklenúť tunajšie spoločenské rozdiely.  Jeho city ku Karolíne boli jednostranné, platonické, ale veľmi intenzívne a natrvalo poznačili skladateľove kompozície.  Tvorba Franza Schuberta sa aj teraz, podobne ako pri prvom pobyte, orientovala na vokálne a klavírne skladby. Boli to diela určené na spríjemnenie letných večerov v kaštieli. Tu bol prvý krát interpretovaný jeho cyklus piesní Krásna mlynárka barónom von Schönstein, hosťa u Eszterházyovcov a ktorého hlas Schuberta očaril. Vďaka jeho tvorbe sa Želiezovce stali strediskom prenikania hudby obdobia romantizmu k nám.  

Na počesť významného skladateľa bola v Želiezovciach zriadená v roku 1970 Schubertova izba v objekte Sovieho zámočku, reinštalovaná levickým Tekovským múzeom v roku 1978. Pred ním je umiestnená od roku 2000 busta tohto svetoznámeho skladateľa.  

Franz Schubert zomrel 19. novembra 1828 vo veku 31 rokov. Pochovaný je na viedenskom Ústrednom cintoríne.

 

Literatúra :

Vitálová, Zuzana : Franz Schubert a Slovensko 1.-5.  – Levice : Mestské osvetové stredisko, 1994-1996.

Vitálová, Zuzana : Po stopách Franza Schuberta. – Bratislava : Slovenská spoločnosť Franza Schuberta, 1997.

Franz Schubert a Želiezovce : otvorenie pamätnej izby Franza Schuberta 27. VI. 1970 - súborné vydanie. – Levice : Tekovské múzeum, 1970.

Franz Schubert a Želiezovce. – Bratislava : Obzor, 1978.

 

 

Copyright © 2006 - 2023 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti