Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Spomíname na Františka DržíkaNa človeka, ktorého umelecké ambície, nevšedné divadelné videnie a tvorivý duch ďaleko presahovali miestny či okresný rámec ochotníckeho  divadelníctva.
Narodil sa 8. apríla 1950 v Plavých Vozokanoch ako mladší z bratov dvojičiek. Vyučil sa za fotografa. Rodina sa neskôr presťahovala do Levíc. Od roku 1978 bol členom Slovenského pohronského javiska pri MDKaO v Leviciach. Debutoval v divadelnej sezóne 1978/1979 v inscenácii P. Kováčika Pohľadnica z Benátok. Svoj prvý herecký úspech zožal v hre I. Bukovčana Slučka pre dvoch alebo Domáca šibenica. V hre Vládca Oidipus sa naplno rozvinuli jeho herecké ambície (1981). Nasledovala inscenácia A. Musseta S láskou sa neradno zahrávať (1982). Režisérsku taktovku vzal do rúk v sezóne 1983/84 v inscenácii W. Kohlhaaseho a R. Zimmerovej Ryba pre štyroch. Režisérskym debutom zaujal odbornú kritiku nevšedným prístupom k práci s textom a predlohou. Nasledovali inscenácie, ktoré dvíhali latku kvality a náročnosti stále vyššie, čoho dôkazom sú mnohé ocenenia na vrcholných divadelných prehliadkach v rámci bývalého Československa. Boli to inscenácie : Smrť Jakuba fatalistu (1984), Trójska vojna nebude (1985), A rána sú tu tiché (1986 – účasť na celoštátnej prehliadke amatérskych divadelných súborov  Jiráskov Hronov).
V rokoch 1987-88 absolvoval 4 semestre režisérskeho kurzu u režiséra Petra Sherhaufera v Brne. Bol členom poradného zboru pre divadlo pri Národnom osvetovom centre (NOC) v Bratislave.
Nasledovali inscenácie Čaj u pána senátora (1988), Sonáta príšer (1989), Ipova smrť (1990), Tango (1991). V roku 1992 si František Držík vybral cestu autorského divadla. Svojej prvotine dal názov Hľadanie a charakterizoval ju ako „cestu hľadania seba samého, cestu plnú omylov, trpkostí, radostí a strastí ľudského bytia“. Jeho zásluhou sa v tomto roku uskutočnil prvý ročník Divadelných dní pod Slovenskou bránou, ktoré do dnešných čias organizuje MsKS Tlmače s podtitulom „Memoriál bratov Držíkovcov“.
V roku 1993 SPJ pri MsOS Levice odohralo inscenáciu R. Jeffersa  Médea. Nasledovala inscenácia pôvodnej rozhlasovej hry J. Cocteau : Ľudský hlas (1994).
V apríli 1995 mala premiéru hra Augusta Strindberga Slečna Júlia.
Na všetkých inscenáciách uvedených SPJ v rokoch 1983 - 1996 sa okrem réžie podieľal  F. Držík aj dramaturgicky, scénograficky, návrhom  kostýmov a výberom hudby.
Trinásta a zároveň posledná premiéra pod jeho režijným a umeleckým vedením, ktorú dokončil jeho brat Július Držík bola venovaná jeho pamiatke. Bolo to 9. februára 1996, kedy sa súbor predstavil hrou Ej, ej, ejne..., podľa predlohy hry M. Kočana.  
František Držík zomrel 19. októbra 1995 vo veku 45 rokov v čase najväčšieho rozmachu tvorivých síl. Jeho zásluhou sa stali Levice v celoslovenskom povedomí mestom kvalitného divadla.

Spracovala: Zita Müllerová, TKLV

Copyright © 2006 - 2023 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti