Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Spomíname na Kláru PatakiovúAkademická sochárka Klára Patakiová sa narodila 14. mája 1930 v Šahách. V rokoch 1946–1949 navštevovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave tvorivú dielňu profesora Jozefa Kostku. V rokoch 1949–1954 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v oddelení monumentálneho sochárstva u profesora Fraňa Štefunku. V roku 1988 jej bol udelený titul Národná umelkyňa. Kľúčovou témou jej sochárskych prác je žena ako mladé dievča, matka alebo starenka. Ďalej sú to významné postavy zo staroslovanských dejín (Rastislav, Svätopluk, Pribina) a neskôr sa venovala plošným kompozíciám, pričom využívala kameň, bronz a drevo. Jej tvorba je zameraná aj na zvýraznenie slávnych momentov našich novodobých dejín a na zobrazovanie aktérov tejto doby (busty A. Dubčeka, Ľ. Štúra). K jej významným dielam patrí bronzová socha ženy z Pamätníka obetiam fašizmu v Nemeckej (1959). Žije v Bratislave a 14. mája sa dožíva krásneho životného jubilea 90 rokov.

Spracovala Zita Müllerová, Hudobný kabinet

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti