Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

VEDELI STE O TOM?JEAN DE LA FONTAINE, 
8.7.1621-13.4.1695.

Dnes si pripomíname 399 narodeniny jedného z najznámejších bájkarov sveta. Je autorom nielen bájok, ale aj rozprávok, básní, divadelných hier a operných libriet.
Narodil sa v rodine správcu vôd a lesov vo francúzskej obci Château-Thierry. Po získaní základného vzdelania vstúpil do kláštora s cieľom venovať sa modlitbám. Keď kláštor opustil, nastúpil na štúdium práva. Po jeho skončení prebral prácu svojho otca, no nakoniec sa jej vzdal, nakoľko sa chcel venovať literárnej tvorbe. Následne vstúpil do služieb váženého Nicolasa Fouqueta, generálneho prokurátora francúzskeho parlamentu. Bájky J. de La Fontainea tvoria hlavné poetické dielo klasicizmu a patria medzi klenoty francúzskej literatúry. Podávali živý obraz francúzskej spoločnosti 17. storočia.

Vrchol literárnej tvorby dosiahol v rokoch 1664-1697. Za toto obdobie napísal celkom 245 bájok, ktoré vyšli v 12-tich knihách.

Vypočujme si jednu z jeho najznámejších bájok......

https://youtu.be/IwN8lB2g44U

Spracovala: Oľga Schillerová, Oddelenie literatúry pre deti

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti