Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Virtuálna návšteva knižnice


Vážení priatelia,

s potešením Vám oznamujeme, že Tekovská knižnica v Leviciach Vám virtuálne otvorila svoje priestory prostredníctvom projektu Rovnosť príležitostí vo virtuálnom priestore, ktorý bol zrealizovaný  vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2021.

Projektom TK  zvýši dostupnosť kultúry pre ľudí s rôznym zdravotným postihnutím. Imobilní občania si môžu vopred overiť kde sa v budovách knižnice nachádzajú nájazdové rampy či zdvíhacie plošiny, či sa do knižnice dostanú na vozíku a pod. Vďaka jednoduchému ovládaniu si ľudia s poruchami zraku, ale aj seniori dokážu pomocou klávesnice priblížiť a zväčšiť detaily obrazu a pri stlačení klávesu „m“ sa im spustí komentár. Sluchovo postihnutí návštevníci ocenia, že virtuálna prehliadka má vo videu a v 3D záberoch knižnice titulky, ktoré im po stlačení klávesy „i“ predstavia činnosť jednotlivých oddelení.

V priestoroch knižnice sú umiestnené QR kódy na nasnímanie mobilným telefónom a NFC čipy, ktoré pri priložení mobilu spustia audio informáciu o mieste, kde sa nachádzate.

Ovládanie je veľmi jednoduché a tým návštevníkom, ktorí nemajú skúsenosť s modernými technológiami pracovníci Tekovskej knižnice zabezpečia minikurz inštalácie aplikácií a ich vyskúšanie v priestoroch knižnice, ale to až po skončení proticovidových opatrení... Zatiaľ si to tí zdatnejší vyskúšajte doma.

Rozšírením webovej stránky Tekovskej knižnice v Leviciach o virtuálnu prehliadku priestorov a o video s titulkami pre sluchovo postihnutých chceme uľahčiť všetkým zdravotne postihnutým a inak znevýhodneným osobám prístup do priestorov knižnice, prístup ku knižničným a informačným službám a zabezpečiť im bezbariérovú účasť na knižničných kultúrnych a vzdelávacích podujatiach.


Copyright © 2006 - 2023 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti