Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Záludnosti digitálne len trénovaný mozog zvládne


Tekovská knižnica v Leviciach vďaka úspešnému projektu cez Nadáciu Pontis, Nadačný fond Telekom realizuje pre seniorov bezplatný vzdelávací kurz v oblasti digitálnych technológií, obohatený o tréning pamäti pod názvom Záludnosti digitálne len trénovaný mozog zvládne. Účastník kurzu si zdokonalí svoje pamäťové schopnosti, získa vedomosti potrebné k práci s počítačom, internetom, mailom, sociálnymi sieťami. Vzdelávací kurz bude obsahovať aj vzdelávanie o používaní smartfónov, edukáciu o nebezpečenstve hoaxov a zavádzajúcich informáciách. Aktivity programu sú rozvrhnuté na 12 stretnutí, obsahujúcich tréning pamäti a vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií.
Vzdelávací kurz sa uskutoční v termíne od 3. mája 2022 do 9. júna 2022 pod vedením odborných lektorov v priestoroch Regionálneho oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach.

Záujemci sa môžu prihlásiť u gestorky projektu Evy Bajanovej na t. č.: 036/63 12 334, prostredníctvom mailu: tksluzby@kniznicalevice.sk alebo osobne vo všetkých oddeleniach Tekovskej knižnice v Leviciach do 26. apríla 2022.

Copyright © 2006 - 2022 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti