Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

Staršie ankety

Viete o to, že si cez našu knižnicu môžete zdarma vypožičať e-knihy (Palmknihy, Kubo Club)?

Odpoveď Počet Percentá
áno 1 222 (34,5%)
nie 1 135 (32,1%)
neviem o tejto možnosti, ale využijem ju 1 184 (33,4%)
Spolu 3 541  

Beriete si so sebou na dovolenku vypožičané knihy z knižnice?

Odpoveď Počet Percentá
áno 847 (33,7%)
nie 829 (33,0%)
beriem si e-knihu  837 (33,3%)
Spolu 2 513  

Všimli ste si a využívate v oddeleniach knižnice QR kódy na snímanie mobilom, ktoré vám spustia virtuálnu prehliadku?

Odpoveď Počet Percentá
áno 407 (34,2%)
nie 399 (33,5%)
využijem pri najbližšej návšteve knižnice  385 (32,3%)
Spolu 1 191  

Ako vnímate aktivity Tekovskej knižnice v Leviciach vo virtuálnom priestore (Facebook, Instagram, YouTube)?

Odpoveď Počet Percentá
sú zaujímavé, sledujem ich 434 (27,5%)
zaujali ma len niektoré 388 (24,6%)
neviem o nich, ale začnem ich sledovať 445 (28,2%)
nezaujali ma 313 (19,8%)
Spolu 1 580  

Koronavírus zasiahol aj do života knižníc. Čo vám počas ich zatvorenia nakviac chýbalo?

Odpoveď Počet Percentá
knihy 777 (31,9%)
denná tlač a časopisy 432 (17,7%)
kontakt s ľuďmi 606 (24,9%)
internet 275 (11,3%)
podujatia knižnice 344 (14,1%)
Spolu 2 434  

Deťom knižnica pripravuje vždy zaujímavé podujatia. Rozprávate sa o nich s vašimi deťmi, doniesli si domov okrem čitateľských zážitkov aj ocenenia?

Odpoveď Počet Percentá
áno 869 (24,3%)
nie 786 (22,0%)
áno, zaujímam sa o to 862 (24,1%)
nie, nechávam to na školu 1 053 (29,5%)
Spolu 3 570  

Mali by ste záujem o vypožičiavanie elektronických kníh (e-kníh) z knižnice?

Odpoveď Počet Percentá
áno 695 (50,3%)
nie 329 (23,8%)
iba v prípade ak by nebola kniha k dispozícii v papierovej forme 357 (25,9%)
Spolu 1 381  

Hlasujete v našich anketách a váš vek je

Odpoveď Počet Percentá
do 15 rokov 1 377 (40,3%)
do 25 rokov 748 (21,9%)
do 35 rokov 407 (11,9%)
do 45 rokov   269   (7,9%)
do 55 rokov   180   (5,3%)
do 65 rokov   175   (5,1%)
a viac   259   (7,6%)
Spolu 3 415  

Početnosť ktorého druhu literatúry vám v knižnici najviac chýba?

Odpoveď Počet Percentá
beletria 1 266 (50,7%)
odborná literatúra 702 (28,1%)
detská literatúra 324 (13,0%)
noviny a časopisy 205 (8,2%)
Spolu 2 497  

Aké sú podľa Vás najväčšie nedostatky v službách našej knižnice?

Odpoveď Počet Percentá
početnosť literatúry 565 (26,0%)
odborné zastúpenie literatúry 477 (22,0%)
priestory knižnice 420 (19,4%)
prístup odborného personálu  243   (11,2%)
technické vybavenie 233 (10,7%)
výpožičný čas 232 (10,7%) 
Spolu 2 170  

Ste spokojní s knižnično-informačnými službami našej knižnice?

Odpoveď Počet Percentá
áno 703 (32.5%)
nie 644 (29,8%)
čiastočne 594 (27,5%)
neviem sa vyjadriť 222 (10,3%)
Spolu 2163   

Darujete svojim blízkym pod vianočný stromček knihu?

Odpoveď Počet Percentá
áno 167 (39.2%)
nie 140 (32,9%)
občas 119 (27,9%)
Spolu 426

Darovali by ste knižnici jednu knihu ročne?

Odpoveď Počet Percentá
áno 298 (54.5%)
nie 249 (45,5%)
Spolu 547

Postrehli ste organizovanie jubilejného X. ročníka Letného jarmoku kníh a periodík v Oddelení beletrie?

Odpoveď Počet Percentá
áno 300 (53.0%)
nie 266 (47,0%)
Spolu 566

Využili ste v Oddelení odbornej literatúry novú službu WIFIZÓNA?

Odpoveď Počet Percentá
áno 273 (30.1%)
nie 328 (36,2%)
občas 305 (33,7%)
Spolu 906

Uvítali by ste novú službu BIBLIOBOX (možnosť vrátiť knihy mimo pracovísk knižnice, napr. TESCO, obchodné domy a pod.)?

Odpoveď Počet Percentá
áno 362 (53.7%)
nie 312 (46,3%)
Spolu 674

Ste spokojní s novými priestormi oddelenia odbornej literatúry v CK Junior?

Odpoveď Počet Percentá
áno 214 (38.0%)
nie 206 (36,6%)
občas 143 (25,4%)
Spolu 563

Viete o tom, že sa bude oddelenie odbornej literatúry sťahovať z priestorov DK Družba?

Odpoveď Počet Percentá
áno 232 (58.9%)
nie 162 (41,1%)
Spolu 394

Postrehli ste, že už aj Tekovská knižnica v Leviciach je na facebooku?

Odpoveď Počet Percentá
áno 397 (47.4%)
nie 440 (52,6%)
Spolu 837

Knihy požičané v našej knižnici požičiavate ďalej na čítanie členom rodiny, priateľom, susedom?

Odpoveď Počet Percentá
pravidelne 265 (33.0%)
občas 277 (34,5%)
nikdy 262 (32,6%)
Spolu 804

Ktorej z uvedených možností sa venujete najviac vo svojom voľnom čase?

Odpoveď Počet Percentá
chodím do prírody 124 (22,8%)
športujem 124 (22,8%)
čítam 130 (23,9%)
sledujem TV   40   (7,4%)
venujem sa rodine   39   (7,2%)
nemám voľný čas   41   (7,5%)
iné   46   (8,5%)
Spolu 544  

Myslíte si, že sa dozviete z internetu viac informácií ako z kníh a časopisov?

Odpoveď Počet Percentá
áno 140 (34.5%)
nie 141 (34,7%)
neviem 125 (30,8%)
Spolu 406

Koľko času venujete počas dňa "surfovaniu" po internete?

Odpoveď Počet Percentá
vôbec nie 145 (28.2%)
najviac 1 hodinu 145 (28,2%)
2 až 4 hodiny 160 (31,1%)
viac ako 4 hodiny 65 (12,6%)
Spolu 515   

Kto vám v detstve čítal?

Odpoveď Počet Percentá
rodičia 143 (34,1%)
starí rodičia 112 (26,7%)
súrodenci 103 (24,6%)
iní príbuzní   26   (6,2%)
nikto   35   (8,4%)
Spolu   419  

Označte dôvod, prečo čítate

Odpoveď Počet Percentá
čítanie ma baví 77 (33,3%)
čítanie rozvíja myslenie 63 (27,3%)
šítaním sa vzdelávam 51 (22,1%)
kvôli škole   20   (8,7%)
iný dôvod   20   (8,7%)
Spolu  231  

Kedy ste naposledy čítali knihu (nie učebnicu)?

Odpoveď Počet Percentá
včera 90 (33,1%)
pred týždňom 65 (24,6%)
pred mesiacom 61 (23,1%)
pred polrokom   24   (9,1%)
pred viac ako rokom   24   (9,1%)
Spolu  264  

Za akým účelom navštevujete knižnicu?

Odpoveď Počet Percentá
čítam krásnu a odbornú literatúru 90 (33,1%)
čítam noviny a časopisy 65 (23,9%)
navštevujem verejný internet 59 (21,7%)
navštevujem kultúrne podujatia   25   (9,2%)
využívam väčšinu služieb knižnice   33   (12,1%)
Spolu  272  

Vyhovuje Vám ponuka novín a časopisov v jednotlivých oddeleniach knižnice? 

Odpoveď Počet Percentá
áno 135 (52.1%)
nie 124 (47,9%)
Spolu 259

Postrehli ste marec ako "Mesiac knihy"?

Odpoveď Počet Percentá
áno 66 (36.7%)
nie 59 (32,8%)
čiastočne 55 (30,6%)
Spolu 180

Viete sa dostatočne orientovať na našej webovej stránke?

Odpoveď Počet Percentá
áno 88 (40.2%)
nie 71 (32,4%)
občas 60 (27,4%)
Spolu 219

Poskytuje Vám naša webová stránka dostatok informácií na pokrytie Vašich informačných potieb a požiadaviek?

Odpoveď Počet Percentá
áno 83 (35.3%)
nie 76 (32,3%)
občas 76 (32,3%)
Spolu 235

Darujete svojim blízkym pod vianočný stromček aj knihu?

Odpoveď Počet Percentá
áno 103 (41.2%)
nie 73 (29,2%)
občas 74 (29,6%)
Spolu 250

Máte informácie o tom, že knižnica poskytuje knižnično-informačné služby aj pre nevidiacich a slabozrakých používateľov?

Odpoveď Počet Percentá
áno 107 (53,2%)
nie   94 (46,8%)
Spolu 201  

Postrehli ste na našej webovej stránke novú službu "Spýtajte sa knižnice"?

Odpoveď Počet Percentá
áno   95 (55,6%)
nie   76 (44,4%)
Spolu 171  

Ste pravidelným návštevníkom našej webovej stránky a Váš vek je.

Odpoveď Počet Percentá
do 20 rokov 68 (22,2%)
do 30 rokov 71 (23,2%)
do 40 rokov 59 (19,3%)
do 50 rokov   41   (13,4%)
do 60 rokov   34   (11,1%)
viac   33   (10,8%)
Spolu 306  

Aký druh literatúry si pribalíte do svojej dovolenkovej batožiny?

Odpoveď Počet Percentá
ľúbostný román 66 (25,1%)
dobrodružný román 49 (18,6%)
detektívny román 47 (17,9%)
bedeker  21   (8,0%)
náučnú literatúru   26   (9,9%)
časopisy   28   (10,6%)
žiadnu   26   (9,9%)
Spolu 263  

Viete, čo je rešerš?

Odpoveď Počet Percentá
vypracovaná práca, referát, sloh 72 (30.3%)
zoznam literatúry na určitú tému 99 (41,6%)
neviem 67 (28,2%)
Spolu 238

Ktorá z uvedených foriem propagácie Vás osloví najviac?

Odpoveď Počet Percentá
informácie na plagátoch pri vstupe do knižnice 47 (30,9%)
regionálna tlač 37 (24,3%)
miestny rozhlas 36 (23,7%)
pozvánky adresované na domácu adresu   32   (21,1%)
Spolu 152  

Pri vyhľadávaní knižničných dokumentov využívate:

Odpoveď Počet Percentá
on-line katalóg 83 (52.5%)
pomoc knihovníka 38 (24,1%)
Vyhľadávam si sám priamo vo fonde 37 (23,4%)
Spolu 158

Ak patríte k čitateľom určitého literárneho žánru, mali by ste záujem o pravidelné klubové stretnutia?

Odpoveď Počet Percentá
áno   54 (54,0%)
nie   46 (46,0%)
Spolu 100  

Aký druh dokumentov najčastejšie vyhľadávate v knižničnom fonde Tekovskej knižnice v Leviciach?

Odpoveď Počet Percentá
odbornú literatúru 51 (37.0%)
beletriu 53 (38,4%)
periodiká (noviny, časopisy) 34 (24,6%)
Spolu 138

Využívate online katalóg na webovej stránke?

Odpoveď Počet Percentá
áno   26 (66,7%)
nie   13 (33,3%)
Spolu 39  

Zaregistrovali ste Týždeň slovenských knižníc 2007, ktorý sa uskutočnil v Tekovskej knižnici v Leviciach?

Odpoveď Počet Percentá
áno  24 (52,2%)
nie   22 (47,8%)
Spolu 46  

Ste spokojní s knižnično-informačnými službami Tekovskej knižnice v Leviciach?

Odpoveď Počet Percentá
áno 51 (53.7%)
nie 23 (24,2%)
čiastočne 21 (22,1%)
Spolu 95

Páči sa Vám naša nová webová stránka?

Odpoveď Počet Percentá
áno  45 (76,3%)
nie  14 (23,7%)
Spolu 59  

 

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti