Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj
Spoločnosť kníh si možno zvoliť lepšie než spoločnosť ľudí. Tým skôr si medzi knihami vyberaj priateľa na celý život.
SENECA
Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil v roku 2017 projekt Tekovskej knižnice v Leviciach Obohaťme knižnicu. Vďaka nemu pribudlo do knižnice 570 nových kníh pre našich čitateľov. Knihy označené logom FPU nájdete v každom oddelení knižnice. Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil v roku 2017 projekt Tekovskej knižnice v Leviciach Revitalizácia knižničného nábytku. Vďaka dotácii knižnica vymenila v oddelení literatúry pre deti všetkých 92 knižničných regálov a schodíky na podujatia pre deti v pestrých farbách.

Deň, kedy sa mlčalo

Deň, kedy sa mlčalo

Post Bellum SK n. o. realizuje v Tekovskej knižnici v Leviciach zážitkový workshop na tému Premeny slovenskej dediny počas kolektivizácie - dňa 25. mája 2018 od 8.00 do 12.00 hod. v Hudobnom kabinete Tekovskej knižnice v Leviciach. Podujatie je organizované pre žiakov 9. ročníka ZŠ.

Jana Šulková

Jana Šulková

Stretnutie so slovenskou spisovateľkou Janou Šulkovou dňa 31. mája 2018 o 11.00 hod. v Literárnom klube Tekovskej knižnice v Leviciach, CK Junior, Ul. A. Sládkoviča 2, prízemie.

Copyright © 2006 - 2018 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET | Vyhlásenie o prístupnosti