Vitajte na našej stránke!   

Na jar sa chodilo posviacať žitá, ktoré už boli vzídené asi na 20 cm. V sprievode kňaza, spievajúc nábožné piesne, sa išlo na pole, kde bolo žito zasiate.

Pri prácach na poli potreboval gazda rozličné náradie: pluhy, brány, kosy, kosáky, motyky, drevené hrable, oselník, oslu, klepáč, babku a iné. Kravy sa zapriahali do jarma a kone do chomútov. Z obilia sa pestovalo žito na múku na chlieb a koláče. Otruby, odpad pri mletí múky sa skrmoval. Jačmeň, ovos, kukurica a čalamáda slúžili ako krmivo pre statok. Rovnako sa hospodárske zvieratá kŕmili i ďatelinou, bolhojom, lucernou a vikou.

Zo strukovín sa pestovali rôzne druhy fazule, bôb, šošovica, hrach a cícer. Do maku dávali strašiakov ovešaných rozličnými plechovicami na odstrašenie vtáčeniec, ktoré makovicu odspodu načali a mak sa vysýpal. Ďalej pestovali cibuľu, mrkvu, petržlen, uhorky, konope na výrobu domáceho plátna, kapustu a kel.

Siať sa začalo spravidla na Gregora okolo 12. marca. Traduje sa takáto pranostika: „Na Gregora kerý –kerý, na Jozefa každý krivý. To znamenalo, že na Jozefa nebolo gazdu, ktorý by už nemal zasiate.

Po zasiatí zrna sa sadili zemiaky a burgondia. Gazdiná v záhrade zasiala mrkvu, petržlen a iné. Pred žatvou sa kosili sená. Gazda ešte zavčas rána za rosy išiel kosiť. Gazdiná, keď si doma porobila robotu, išla za ním rozhadzovať riadky, aby seno lepšie preschlo. Usušené seno sa skladalo do petrencov a zvážalo na padláš alebo do pajty. Vozilo sa na dlhom voze – rebrináku, ktorý sa používal i na zvážanie obilia z poľa.

Pri práci alebo pri večerných posedeniach si často spievali piesne. 

K ďalším prácam, ktoré sa robili na jar, patrilo i čistenie studní. Čistili ich po celej dedine, pretože boli vykopané v každej ulici. Po zavedení vodovodu sa studne prestali používať. Využívali ich už len na polievanie a na napájanie dobytka, keďže voda z nich nebola vhodná na pitie. Studne na uliciach neboli vhodné na používanie v domácnosti, len máloktorá z nich sa dala využiť aj na varenie.

Ondračková-Gecovičová, Zuzana
Jarné práce / Zuzana Ondračková-Gecovičová. In: Ľudové zvyky Tekova a Hontu. - Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2014. - S. 26-27.

Foto: Milan Hlôška
    

Verejne prístupné oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach

» Oddelenie odbornej literatúry
» Oddelenie beletrie a centrum KIS pre telesne postihnutých
» Oddelenie literatúry pre deti
» Hudobný kabinet
» Pobočka Vinohrady (poskytuje základné služby)
» Oddelenie bibliografie, informácií a automatizácie


Nitriansky samosprávny kraj

 

 

Infolib


 


vydavatel.sk


 

 

 Partnerská knižnica Národnej rady SR

 

 

 

© 2006 Tekovská knižnica v Leviciach. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.