Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Gabriel KalitaMaliar, reklamný grafik a publicista sa narodil  5. novembra 1950 v Leviciach. Od detstva sa venoval kresleniu a maľovaniu.
Stredoškolské štúdium absolvoval na Strednej poľnohospodárskej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách. Od roku 1971 bol redaktorom časopisu Szabad Földműves. V rokoch 1976–1981 študoval popri zamestnaní žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1980 intenzívne maľuje. V rokoch 1982–1985 pokračoval v štúdiu na Univerzite Eötvösa Lóránda v Budapešti. V roku 1985 usporiadal svoju prvú samostatnú výstavu. Od roku 1989 pôsobí ako umelec na voľnej nohe a novinár. Je dlhoročným členom Slovenskej výtvarnej únie a členom Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov na Slovensku. V rokoch 1994–1999 bol šéfredaktorom a neskôr riaditeľom vydavateľstva Finest s.r.o. Od roku 1998 je organizátorom výstavného cyklu Bratislavské ateliéry. Od roku 2000 je publicistom v slobodnom povolaní, maliarom, riaditeľom vydavateľstva a galérie Atelier Gabriel v Bratislave. Jeho Vydavateľská agentúra sa zaoberá hlavne produkciou publikácií o výtvarnom umení.
V tvorbe Gabriela Kalitu prevláda technika patinovanej ansambláže. Jeho obrazový svet je určený vývojom tejto techniky. Tvorí plastické obrazy, ilustrované vlastnými básňami alebo historickými úryvkami. Vedome sa snaží z vystavených diel vytvárať jedinečné formy: obrazové ilustrácie založené na koláži, ktoré sledujú intelektuálne myšlienkové línie. Po obsahovej stránke sa vo svojej tvorbe venuje dvom tematickým okruhom: kontinuita minulosti a kultúry ľudstva  a príťažlivosť ženského tela.
Gabriel Kalita žije a tvorí v Bratislave.

Spracovala: Zita Müllerová, TKLV

Copyright © 2006 - 2023 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti