Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Jan Amos Komenský„Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova."

To bolo mottom a životnou filozofiou najznámejšieho pedagóga – „učiteľa národov“  Jana Amosa Komenského (28.3.1592 -15.11.1670).

15. novembra si pripomíname okrúhle 350. výročie úmrtia tejto významnej osobnosti. J. A. Komenský bol pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof, politik, teológ, kňaz, biskup jednoty bratskej. Hoci sa narodil v Čechách, je známe, že svoje korene mal na Slovensku. Svet ho pozná ako tvorcu novej pedagogiky. Vychádzal z úcty k dieťaťu, ktoré vzdelávame a ako prvý určil školský rok a vyučovacie hodiny. Navrhol postup, ktorý robil z učenia zábavu a nie drinu – učenie hrou. V pedagogike zaviedol úplne nové veci, napr. materskú školu pre deti do 6 rokov, povinnú školskú dochádzku pre deti do 12 rokov, latinské gymnáziá do 18 rokov a až potom univerzity. Presadzoval, aby sa deti v prvých školských rokoch učili v materinskom jazyku. Zastával myšlienku, že povinná školská dochádzka je pre každého, či je bystrý, hlúpy, chudobný, bohatý....  Komenský hovoril o názornom vyučovaní, preto vodil žiakov na exkurzie. Deťom zdôrazňoval, aby si učivo opakovali. Známe pojmy „opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“ boli v tých časoch neobvyklé a revolučné. Mechanické vyučovanie, tresty či ponižovanie študentov a nadradenosť  pedagógov mu boli cudzie. Toto všetko je len zlomok toho,  čo vo svojom živote dokázal. Okrem školstva sa venoval aj filozofii, či duchovnej oblasti, nakoľko pôsobil aj ako kňaz.  Za svoje pedagogické a teologické názory musel opustiť svoju vlasť a ukrývať sa vo viacerých štátoch. Napriek jeho zásluhám pre ľudstvo bol po celý život skromným a pracovitým človekom.
Je autorom mnohých diel, z ktorých vyberáme aspoň tie naj: DIDACTICA MAGNA [Veľká didaktika], ORBIS PICTUS [Svet v obrazoch], SCHOLA LUDUS [Škola hrou], BRÁNA JAZYKOV OTVORENÁ, LABYRINT SVETA A RAJ SRDCA.

Spracovala: Oľga Schillerová, Tekovská knižnica v Leviciach

 

 

Copyright © 2006 - 2023 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti