Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Jozef KanyukDolnozemský rodák, narodil sa 27. mája 1946 v maďarskom meste Nyíregyháza, odkiaľ sa jeho rodina v roku 1947 presídlila na Slovensko do obce Mikula (dnes súčasť Želiezoviec). Detstvo prežil na dolnom toku Hrona, v Jure nad Hronom a v Želiezovciach. V roku 1963 ukončil učňovskú školu v Leviciach v profesii maliar-natierač. Už od detstva sa v jeho citlivej duši rodil záujem o výtvarné umenie, keď si obrazy prírody a krajiny okolo seba zvečňoval na malých cigaretových papierikoch. Maľovanie sa stalo jeho celoživotnou vášňou, ako aj spôsobom sprostredkovania pocitov a vnemov. Nosí v sebe vlastné príbehy a pozorovania z detstva, ktoré zažil v dedine a pri rieke Hron. Jeho prvé obrazy predstavujú výjavy z ulice, trhov, jarmokov, rybolovu, či mlynárstva na rieke.

Mimoriadny vplyv na jeho výtvarný prejav malo dlhoročné priateľstvo s akademickým maliarom a sochárom Jozefom Mazanom z Banskej Štiavnice,  u ktorého si zdokonaľoval svoju maliarsku techniku. Jeho tvorbu ovplyvnili aj dvaja súčasní výtvarníci, Želiezovčan Ladislav Szűcs a Ján Lábik zo Štúrova.

Jozef Kanyuk začal výraznejšie výtvarne tvoriť až po päťdesiatke ako insitný maliar. Jeho dielo   je mimo akýchkoľvek súčasných trendov. Klasicky realistickým zameraním a technikou maľby, pri ktorej využíva pestrú jesennú paletu, pôsobia jeho obrazy neobyčajne teplo. Tu možno spomenúť jeho krajinomaľby a zátišia. Zvlášť sa venuje portrétom obyčajných ľudí, z ktorých cítiť dušu a srdce, jeho postavy sú na obrazoch ako skutočné. Zvláštnu hodnotu predstavujú obrazy zachytávajúce regionálnu históriu, kde sa popri vernosti zobrazenia snaží aj o zachytenie dobovej atmosféry. V insitnej tvorbe našiel šťastie a objav zmysluplného života.

Počas doterajšieho tvorivého života namaľoval vyše 400 obrazov, z ktorých sa mnohé okrem Slovenska nachádzajú v Maďarsku, Anglicku, USA, Francúzsku a Nemecku. Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1996 v Banskej Štiavnici a odvtedy striedavo vystavuje aj v mestách Želiezovce, Šahy, Levice, Štúrovo a v iných. Na rozdiel od mnohých insitných maliarov Jozef Kanyuk svoje diela nepredáva, ale venuje ich na dobročinnosť a aj pre túto skutočnosť obdržal v roku 2013 striebornú plaketu v celoslovenskej súťaži „Senior roka 2012“. Z jeho iniciatívy vzniklo v roku 2007 benefičné podujatie Art For Help a ako prvý daroval na tento účel niekoľko svojich diel. Od roku 2010 sa táto benefičná aukcia organizuje každoročne v Leviciach a zúčastnili sa ho už desiatky umelcov. Finančné prostriedky získané vydražením obrazov sa každoročne pred Vianocami dostávajú do rúk sociálne odkázaným občanom.

Jozef Kanyuk žije a tvorí vo svojom ateliéri v rodinnom dome v Želiezovciach, časť Mikula.

27. mája 2021 oslávi krásne životné jubileum 75 rokov.

Spracovala: Zita Müllerová, Hudobný kabinet TK LV
Fotografia: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.914395311992779.1073741987.147596498672668&type=3

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti