Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Ľudové zvyky Tekova a Hontu

Tekovská knižnica v Leviciach vydala textovo-bibliografickú publikáciu Ľudové zvyky Tekova a Hontu, obohatenú autentickými fotografiami renomovaných fotografov, ktorá mapuje ľudové tradície nášho regiónu. Podnetom na jeho zostavenie bol narastajúci záujem čitateľskej verejnosti, najmä študujúcej mládeže, o regionálnu problematiku – dejiny, osobnosti a ľudové tradície, ktoré tvoria duchovnú kultúru národa. Zvýšený záujem o tradície súvisí so zaradením regionálnej výchovy do vzdelávacieho procesu na základných i stredných školách. Hlavným zámerom predkladanej publikácie je priblížiť zvyky a tradície zo života tekovského a hontianskeho regiónu prostredníctvom literárnych prameňov nachádzajúcich sa v knižničnom fonde Tekovskej knižnice v Leviciach a v databáze článkov Oddelenia regionálnej literatúry. Mnohé z ľudových zvykov postupne zanikajú a upadajú do zabudnutia. Aj z tohto dôvodu je pre budúce generácie potrebný každý uchovaný dokument. Publikácia je určená pedagógom,  milovníkom folklóru, študujúcej mládeži, ale aj širokej čitateľskej verejnosti, vyznávajúcej krásu, bohatosť i  rozmanitosť ľudových tradícií a zvykov našich predkov. 

Ľudové tradície zohrávajú v súčasnosti čoraz väčšiu úlohu v každodennom živote. Našim zámerom je touto publikáciou propagovať a uchovávať bohaté ľudové zvyky a tradície Tekova i Hontu. Tvoria súčasť duchovnej kultúry národa a zároveň obohacujú o hodnotné informácie všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o regionálne dejiny a ľudovú kultúru. 
    

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti