Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Ľudovít Štúr. Život a dielo - nová publikácia z dielne Tekovskej knižnice v Leviciach

V roku 2015 sme si pripomenuli 200. výročie narodenia najvýznamnejšej osobnosti slovenského národného obrodenia, organizátora národnooslobodzovacieho hnutia, politika a ideológa, kodifikátora spisovnej slovenčiny, filozofa, historika, básnika, publicistu a redaktora Ľudovíta Štúra. Tekovská knižnica v Leviciach pri tejto príležitosti vydala textovo-bibliografický materiál venovaný životu a tvorbe tohto významného dejateľa. 

Publikácie je rozdelená do dvoch hlavných častí. Prvá časť obsahuje podrobný životopis a charakteristiku tvorby Ľudovíta Štúra doplnenú o obrazovú dokumentáciu. V druhej časti publikácie sa nachádza bibliografická časť, ktorá obsahuje zoznam literárnych prameňov nachádzajúcich sa v knižničnom fonde Tekovskej knižnice v Leviciach. Bibliografická časť je rozdelená do tematických častí a dokumenty sú radené chronologicky. Súpis literatúry dopĺňa autorský register k bibliografickej časti.

Zámerom predkladanej publikácie je priblížiť v ucelenej forme život a dielo jednej z najoslavovanejších osobností dejín slovenského národa, otca spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra.

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti