Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Nezisková organizácia Anny VydrovejV Leviciach dňa 28. apríla 2017 vznikla nezisková organizácia, ktorá nesie meno knihovníčky, bývalej riaditeľky Tekovskej knižnice v Leviciach PhDr. Anny Vydrovej. Predmetom činnosti organizácie sú všeobecne prospešné služby, a to najmä tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Nezisková organizácia v rámci svojej činnosti vykonáva aktivity na podporu rozvoja slovenského knihovníctva akými sú vzdelávanie knihovníkov, oceňovanie práce knihovníkov a knižníc. Cieľom druhej línie aktivít neziskovej organizácie je podpora tvorivého písania u mladých, začínajúcich, talentovaných autorov a prezentácia ich tvorby na verejnosti. Organizovanie workshopov, tvorivých dielní, seminárov, podujatí tvorivého písania, celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe poézie pod názvom „Cena Anny Vydrovej“, ktorej vyhlasovateľom je Tekovská knižnica v Leviciach a iné.

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti