Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Spomíname na Andreja Chudobu

                                  

Andrej Chudoba - básnik, spisovateľ, scenárista (21.11.1927–21.1.2014).  

S láskou a vďakou si spomíname na nášho rodáka, regionálneho spisovateľa, človeka s veľkým srdcom a verného priateľa našej knižnice, ktorý by v týchto dňoch oslávil  93. narodeniny.

Celý jeho život a aj tvorba boli úzko späté s našim krajom. To vystihuje práve citát z jeho myšlienok:

„Krajina je natoľko zrastená s človekom, že ju jednoducho
nemožno od neho oddeliť. Krajina je človek a človek
je krajina. Človek je všadeprítomný, tak ako je krajina
všadeprítomná v jeho živote. Aj preto, že tekovská
krajina je predovšetkým poľom, gruntom, dedičstvom,
otcovizňou. Človek je v nej zabývaný v každej brázde,
v každom švíku a táliku. Každý kúsok zeme tu komusi
patrí, každý fliačik je zrastený s osudom kohosi, prirastený
k srdcu i k rukám,  požehnaním i prekliatím,
šťastím i nešťastím, láskou i nenávisťou,
pokojom i bojom, je skrátka všetkým...“

Andrej Chudoba sa narodil  v roľníckej rodine na samote-majeri v Malých Krškanoch. Do školy chodil v Malom Kiari a v Bátovciach. Stredoškolské štúdium absolvoval na Učiteľskej akadémii v Leviciach. Už počas štúdia publikoval básne v časopisoch Mladá tvorba a Tvorba.

Stal sa učiteľom v Žemberovciach a Čajkove. Avšak zo školských služieb počas totalitného režimu bol prepustený a tak musel odísť. Hoci prešiel rôznymi povolaniami a pracoval aj manuálne, napriek tomu ho to neodradilo od  jeho vášne – písať. Od roku 1957 začal intenzívnejšie uverejňovať poéziu a prózu v Mladej tvorbe. V rokoch 1959-1962 ako scenárista spolupracoval s Československým filmom. V  roku 1963 sa vrátil do školstva a učil na základnej škole v Pukanci do roku 1990, až do svojho odchodu do dôchodku. V Pukanci žil a tvoril až do svojej smrti. Jeho literárna tvorba je úzko spätá s regiónom Tekova. V rokoch 1974-1989 spolupracoval s našou Tekovskou knižnicou v Leviciach ako odborný poradca v Krúžku mladých autorov.

Základná škola v Pukanci v spolupráci s Maticou slovenskou usporadúva od roku 1997 literárnu súťaž pre talentovaných žiakov pod názvom Cena Andreja Chudobu.

Dňa 9.6.2006 mesto Levice udelilo Andrejovi Chudobovi čestné občianstvo mesta Levíc.

Výber z jeho tvorby:

Poézia: Letokruh srdca, Kým slnko nezapadne Próza: Kde pijú dúhy, Leto s pehavou pannou, Hlinené husle, Konečne bude mier, Nákaza,  Zázrak na konci sveta, Krásne poškodená slečna –  Filmové scenáre: Most na tú stranu, Pustý dvor – Pre deti a mládež: Sedemdesiatsedem povestí – Spoluautorstvo: Od Tekova vietor veje, Krajina môjho srdca, Rodná zem, Tou Pukanskou bránou, Tekov krásny čilejkársky – Memoáre: Svedectvá a spomienky.

Spracovala: Oľga Schillerová, Tekovská knižnica v Leviciach


Copyright © 2006 - 2023 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti