Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Spomíname na Jána ČalovkuKaždý deň berieme  do rúk desiatky predmetov najrozličnejšieho určenia. Zriedka nám však napadne premýšľať o tom, kto vymyslel ich tvar, kto im dal líniu dokonale ladnú a funkčnú zároveň. Tvorcovia vecí a vecičiek tohto sveta  iba málokedy vychádzajú z tieňa anonymity.
Jediný človek s povolaním dizajnér v našom regióne bol  Ján Čalovka. Narodil sa 21. decembra 1936 v Drženiciach. Po ukončení základnej školy absolvoval v rokoch 1951 – 1952  Učňovskú školu pri n.p. Sandrik Dolné Hámre.  Odtiaľ ho poslali ako talentovaného žiaka študovať na Strednú školu umeleckého priemyslu (SŠUP) v Bratislave. Po maturite v roku 1956  sa vrátil do podniku už ako návrhár na úsek vývoja. Kultúra stolovania sa stala na dlhé obdobie jednou z jeho hlavných dizajnérskych tém. K jeho najznámejším dielam patrí príbor,  navrhnutý pre svetovú výstavu Expo ´58 v Bruseli. Príbor Brusel 58 je jediným domácim produktom s nepretržitou výrobou až do roku 2018.  Na svetovú výstavu Montreal 1967 navrhol podnosy, misy a iné stolové náčinie z alpaky. Od roku 1968 sa stal výtvarníkom na voľnej nohe, ale v Sandriku naďalej zastával funkciu samostatného dizajnéra. V roku 1971 ho SFVU (Slovenský fond výtvarného umenia) vymenoval za člena umeleckej komisie pre užité umenie a dizajn. V rokoch 1973 – 1978 pracoval ako dizajnér v Inštitúte priemyselného dizajnu v Bratislave. Umelecké kruhy ho akceptovali a na základe výsledkov jeho práce sa v roku 1973 stal členom Zväzu výtvarných umelcov. Okrem stolovacích predmetov navrhoval  aj pre strojársky priemysel – Vagónka Poprad, Lodenica Komárno, ako aj pre Kovosmalt Fiľakovo. Zaujímavou kapitolou v jeho profesionálnej kariére bola práca na výtvarnom riešení dámskej obuvi. Vytvoril niekoľko štúdií pre obuvnícky priemysel v Parizánskom. V rokoch 1992 – 1995 pôsobil ako pedagóg na SOU strojárskom v Hodruši-Hámroch. V tomto období mu učaril aj jedinečný levický Zlatý onyx, hlavne v kombinácii s kovom. Svoje dizajnérske umenie vystavoval doma i v zahraničí, napr. Budapešť (1958), Miláno (1961), Sofia a Helsinky (1966), Varšava (1973), Moskva a Minsk (1978). Najvýznamnejšiu výstavu jeho súborného diela usporiadalo Slovenské dizajn centrum Bratislava v roku 1996 v Slovenskej národnej galérii.
V roku 2005 mu  minister kultúry SR udelil Zvláštnu cenu ministra kultúry Slovenskej republiky za celoživotné mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu.
Ján Čalovka bol jednou z osobností, ktoré dali slovenskému dizajnu druhej polovice 20. storočia špecifické črty a profesionálnu kvalitu. Zomrel 15. marca 2011 v Pukanci, kde žil ako výtvarník v slobodnom povolaní od roku 1979 a  pozitívne ovplyvňoval kultúrne dianie mesta ako aj celého regiónu.

Pripravila: Zita Müllerová, Hudobný kabinet TK LV

Zdroje: 
1. Braunová, Oľga : Šťastie menom dizajnérstvo. - In: Nové Pohronie. - Roč. 5, č. 4 (1997), s. 5.
2. Zátopková, Mária : Slovník osobností Levického regiónu. - Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2001. - S. 23.
3. Prehľadný životopis - www.calovka.sk
Foto: príbor - vzor 68, lodička dámska - www.calovka.sk

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti