Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Spomíname na Ladislava ĎuričaDoc., PhDr. Ladislav Ďurič, CSc., pedagóg, vedec v oblasti pedagogiky a psychológie  (24.6.1928 Plavé Vozokany - 17.3.2001 Bratislava).

Narodil sa 24. júna 1928 v Plavých Vozokanoch. V roku 1948 absolvoval učiteľskú akadémiu v Leviciach. Jeho prvým učiteľským pôsobiskom boli Tekovské Lužany. V roku 1949 pôsobil ako jeden z najmladších riaditeľov školy v Kalinčiakove. Od roku 1951 pracoval ako učiteľ pedagogiky a psychológie na Pedagogickom gymnáziu pre vzdelávanie učiteľov národnej školy v Nitre. Štúdium pedagogiky a psychológie ukončil v roku 1956 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, kde následne pôsobil ako asistent. Po zrušení VŠP 6 rokov pôsobil v Psychologickom ústave Univerzity Komenského. Podieľal sa na vytvorení Katedry sociálnej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave a desať rokov pôsobil ako jej vedúci. V roku 1962 získal vedeckú hodnosť kandidáta psychologických vied a v roku 1964 sa habilitoval na docenta. Vedeckú hodnosť doktora psychologických vied obhájil v roku 1990. Je autorom viacerých monografií, učebníc a mnohých vedeckých štúdií.

Dielo:
Práceschopnosť žiakov vo vyučovacom procese (1965); Výkonnosť a únava učiteľov vo vyučovacom procese (1969); Úvod do pedagogickej psychológie (1974, 1981); Psychologické aspekty učenia so zreteľom na problémy vzdelávania dospelých (1975)

Spoluautorstvo:
Psychológia pre učiteľov (1973, 1977); Psychológia a škola 6, 7, 8, 9 (1978, 1979, 1981, 1984); Pszichológia a tanítók számára / Psychológia pre učiteľov (1980); Rozvoj, súčasný stav a perspektívy školskej a učiteľskej psychológie (1987); Pedagogická psychológia (1988); Tvorivé myslenie a psychológia (1990); Pedagogická psychológia. Terminologický a výkladový slovník (1997); Výchova a vzdelávanie dospelých (2000)

Copyright © 2006 - 2022 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti