Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Spomíname na Milana LaluhuAkademický maliar a grafik, ktorého srdce i duša patrili slovenskému vidieku, sa narodil 11. novembra 1930 v Tekovských Lužanoch. Duchovným rodiskom jeho tvorby bola stredoslovenská obec Dolná Mičiná, krajina jeho detstva. Farebné ceruzky a pastelky ho uchvátili už v meštianke, následne v Lučeneckom učiteľáku. Počas stredoškolských štúdií maľoval kulisy pre bábkové divadlo. Patril k prvým absolventom Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU), kde študoval v rokoch 1950-1955. Jeho profesormi boli  Ľudovít Fulla,  Ernest Zmeták, Bedrich Hoffstädter a Dezider Milly. Po štúdiách sa vrátil do Dolnej Mičinej, kde žil do roku 1958.  V roku 1957 bol spoluzakladateľom umelecky silnej skupiny Mikuláša Galandu, ktorej spoločnou témou sa stala domovina. V rokoch 1958-1963 žil v Martine a nakoniec sa natrvalo usadil v Bratislave. Tu sa venoval kresbe, grafike, ilustráciám, komornej aj monumentálnej tvorbe.
Pre Laluhovu tvorbu boli charakteristické motívy krajiny, dediny a človeka. Ako protipól k tomu maľoval aj ženské akty, autoportréty a zátišia s fľašami. Vytvoril tzv. laluhovskú formulu obrazu, pozostávajúcu z hranatých a zaoblených tvarov, ktoré oživoval žiarivými farbami. Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1962 v Bratislave a následne sa zúčastnil na desiatkach výstav doma i v zahraničí.
Po roku 1968, keď sa politická moc snažila galandovcov umlčať, utiahol sa do svojho vlastného sveta a vytrvalou tvorbou dával na známosť, že sa nepoddal. V roku 1972 bol vylúčený zo Slovenského zväzu výtvarných umelcov, čo znamenalo pre neho zákaz verejných výstav, ale aj nakupovanie jeho diel štátnymi galériami. Tento zákaz sa však nikdy striktne nedodržiaval. Jeho diela sú zastúpené v Slovenskej národnej galérii (SNG) v Bratislave, Galérii mesta Bratislava (GMB), Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne, Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, v Nitrianskej  galérii, Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, Východoslovenskej galérii v Košiciach a v ďalších. Laluhove obrazy sa nachádzajú aj v súkromných zbierkach v Taliansku, Francúzsku, Švédsku, Nemecku, v USA, Veľkej Británii, Švajčiarsku a v Maďarsku.
Za svoju tvorbu získal do obdobia jeho zákazu mnoho ocenení doma i v zahraničí. V roku 2011 mu prezident SR udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za celoživotné mimoriadne zásluhy o rozvoj umenia a kultúry, osobitne v oblasti umeleckej tvorby.
Výtvarník Milan Laluha zomrel deň pred svojimi 83. narodeninami 10. novembra 2013.

Spracovala: Zita Müllerová TKLV

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti