65. výročie založenia knižnice


1951-2016

 

Dňom 1. septembra 1951 bola zriadená Okresná ľudová knižnica, ktorá vznikla zlúčením slovenskej
a maďarskej mestskej knižnice a boli do nej odovzdané knihy štátnej doplňovacej a Okresnej putovnej knižnice. Po spracovaní dvoch samostatných knižničných fondov maďarského (približne 2 000 kn. j.) a slovenského (2 000 - 3 000 kn. j.) a doriešení administratívnych náležitostí bola dňa 2. marca 1952 otvorená a sprístupnená Okresná ľudová knižnica v Leviciach. Počas svojej existencie sa knižnica v roku 1965 premenovala na Okresnú knižnicu a v roku 1996 zmenila názov na Tekovská knižnica v Leviciach, ktorý používa dodnes. V tomto roku si pripomíname malé, ale pre nás pracovníkov významné 65. výročie založenia knižnice.

Verejne prístupné oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach

» Oddelenie odbornej literatúry
» Oddelenie beletrie a centrum KIS pre telesne postihnutých
» Oddelenie literatúry pre deti
» Hudobný kabinet
» Pobočka Vinohrady (poskytuje základné služby)
» Regionálne oddelenie


Nitriansky samosprávny kraj

 

 

 Infolib


 
vydavatel.sk
 

  Partnerská knižnica Národnej rady SR

 

 

 

© 2006 Tekovská knižnica v Leviciach. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.