Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Kontakty

Kontaktné informácie

Tekovská knižnica v Leviciach

Ul. A. Sládkoviča 2
934 68 Levice
ISIL SK-4KACRA03913

Zoznam pracovníkov

Oddelenie/pracovníkE-mailč.tel.
RIADITEĽSTVO tklevice@kniznicalevice.sk +421 36 63 128 02
PhDr. Vlasta Kollárová, riaditeľka
Eva Bajanová, zástupkyňa riaditeľky, vedúca ODBORU SLUŽIEB tksluzby@kniznicalevice.sk
+421 36 63 123 34
Ing. Peter Peterčák, správca siete a IKT tkspravca@kniznicalevice.sk +421 36 63 123 34
EKONOMICKÉ ODDELENIE tkekonomicke@kniznicalevice.sk +421 36 63 123 34
Ing. Tünde Trhanová, vedúca oddelenia  
Adriána Švolíková tksekretariat@kniznicalevice.sk  
Richard Janík tkvodic@kniznicalevice.sk
Zuzana Slúková  
ODDELENIE ODBORNEJ LITERATÚRY,
MVS, ÚSEK ZVUKOVÝCH KNÍH
tkodborne@kniznicalevice.sk +421 36 63 141 52
Bc. Karin Ternovszká, vedúca oddelenia tkmvs@kniznicalevice.sk  
Darina Ďurišová    
Lilian Berkesi    
ODDELENIE BELETRIE tkbeletria@kniznicalevice.sk +421 36 63 120 18
Mgr. Miroslav Kuna, vedúci oddelenia     
Mgr. Jana Holubcová    
Ján Ševeček
Miroslava Závalcová
ODDELENIE LITERATÚRY PRE DETI tkdetske@kniznicalevice.sk +421 36 63 126 55
Marta Pavlíková, vedúca oddelenia    
Erika Šimeghová     
Mgr. Miroslava Kajabová    
POBOČKA VINOHRADY tkpobocka@kniznicalevice.sk  
Judita Ševečková    
REGIONÁLNE ODDELENIE tkbibliografia@kniznicalevice.sk +421 36 63 123 34
Andrea Gőczeová    
Mgr. Anna Medzihradská    
ODDELENIE AKVIZÍCIE A METODIKY tkakvizicia@kniznicalevice.sk +421 36 63 123 34
Mgr. Katarína Tomusová, vedúca oddelenia    
Janette Šebová    
Oľga Schillerová tkmetodika@kniznicalevice.sk

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti