Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

Služby a poplatky: Oddelenie akvizície a metodiky

Oddelenie akvizície a metodiky

Ul. A. Sládkoviča 2, Levice
č. tel.:036/6312 334
e-mail: tklevice@zoznam.sk


Aké služby poskytuje?

  • akvizícia, katalogizácia a klasifikácia knižničných fondov pre Tekovskú knižnicu 
  • akvizícia, katalogizácia a klasifikácia knižničných fondov pre obecné knižnice 
  • zmluvné vzťahy s vydavateľstvami, distribúciami a kníhkupectvami 
  • aktualizácia a ochrana knižničného fondu
  • koordinácia činnosti knižníc v regióne
  • vzdelávanie knižničných pracovníkov regiónu
  • vydávanie metodických materiálov

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti