Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Zmluvy

Zmluvy

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prehlásenie o prístupnosti
Tekovská knižnica v Leviciach si je vedomá nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke Tekovskej knižnice v Leviciach. Ide o dokumenty, ktoré boli knižnici doručené v elektronickej forme a to formou scanu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, Tekovská knižnica v Leviciach zverejnila na svojej webovej stránke www.kniznicalevice.sk tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty.

Zmluvy 2024

Číslo zmluvy: 14 - Príkazná zmluva 3/2024

Zmluvná strana: Peter Cibula

Predmet zmluvy: Zrealizovanie poetického soirée pod názvom Impérium lásky (PDF, 171,0 kB)

Platnosť do: neurčená

Cena: 300,00 €

Dát.podpisu: 27.6.2024

Dát.zverejn.: 4.7.2024

Číslo zmluvy: 13 - Dohoda 548/2024

Zmluvná strana: Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 01 Levice

Predmet zmluvy: Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2024 (PDF, 29,3 kB)

Platnosť do: 6.12.2024

Cena: 1 000,00 €

Dát.podpisu: 4.6.2024

Dát.zverejn.: 7.6.2024

Číslo zmluvy: 12 - Dohoda 547/2024

Zmluvná strana: Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 01 Levice

Predmet zmluvy: Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2024 (PDF, 31,9 kB)

Platnosť do: 6.12.2024

Cena: 900,00 €

Dát.podpisu: 4.6.2024

Dát.zverejn.: 7.6.2024

Číslo zmluvy: 11 - Dohoda 523/2024

Zmluvná strana: Mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 01 Levice

Predmet zmluvy: Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2024 (PDF, 29,0 kB)

Platnosť do: 6.12.2024

Cena: 500,00 €

Dát.podpisu: 4.6.2024

Dát.zverejn.: 7.6.2024

Číslo zmluvy: 10 - Príkazná zmluva č. 2/2024

Zmluvná strana: Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu Vzdelaní a motivovaní čitatelia pod názvom Záhrada v knižnici (PDF, 170,5 kB)

Platnosť do: neurčitá

Cena: 250,00 €

Dát.podpisu: 3.6.2024

Dát.zverejn.: 5.6.2024

Číslo zmluvy: 9 - Príkazná zmluva č. 1/2024

Zmluvná strana: Pavol Rankov

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy (PDF, 139,8 kB)

Platnosť do: neurčitá

Cena: 200,00 €

Dát.podpisu: 28.5.2024

Dát.zverejn.: 30.5.2024

Číslo zmluvy: 8 - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 234/2024

Zmluvná strana: Mesto Levice, Nám. hrdinov 1/1, Levice, 93432

Predmet zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov - Junior (PDF, 343,2 kB)

Platnosť do: neurčitá

Dát.podpisu: 30.4.2024

Dát.zverejn.: 30.4.2024

Číslo zmluvy: 7 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122389793

Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s, Čulenová 6, 816 47 Bratislava 

Predmet zmluvy: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (PDF, 314,5 kB)

Platnosť do: neurčitá

Dát.podpisu: 23.4.2024

Dát.zverejn.: 30.4.2024

Číslo zmluvy: 6 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01226

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom Poď do knižnice a vzdelávaj sa 2 (PDF, 684,0 kB)

Platnosť do: 31.12.2024

Dát.podpisu: 12.4.2024

Dát.zverejn.: 30.4.2024

Číslo zmluvy: 5 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01322

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom Vzdelaní a motivovaní čitatelia (PDF, 685,6 kB)

Platnosť do: 31.12.2024

Dát.podpisu: 4.4.2024

Dát.zverejn.: 30.4.2024

Číslo zmluvy: 4 - Zmluva č.: 8/2018

Zmluvná strana: Unispoj, s. r. o., Hviezdoslavova č. 1260/8, 915 01 Nové Mesta na Váhom

Predmet zmluvy: Výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov (PDF, 226,7 kB)

Platnosť do: neurčitá

Dát.podpisu: 15.3.2024

Dát.zverejn.: 24.4.2024

Číslo zmluvy: 3 - Zmluva o výpožičke č. 2/2024

Zmluvná strana: Občianske združenie Hlas knižnice, Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice v zastúpení Mgr. Katarína Tomusová

Predmet zmluvy: Výpožička predmetov (1 ks Mini PC, monitor) (PDF, 168,9 kB)

Platnosť do: neurčitá

Dát.podpisu: 22.1.2024

Dát.zverejn.: 23.1.2024

Číslo zmluvy: 2 - Zmluva o výpožičke č. 1/2024

Zmluvná strana: Občianske združenie Hlas knižnice, Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice v zastúpení Mgr. Katarína Tomusová

Predmet zmluvy: Výpožička predmetov (8 ks stoličiek) (PDF, 158,2 kB)

Platnosť do: neurčitá

Dát.podpisu: 22.1.2024

Dát.zverejn.: 23.1.2024

Číslo zmluvy: 1 - Dodatok č. 3 k zmluve 03/2015

Zmluvná strana: Mesto Levice, v zastúpení primátorom mesta RNDr. Jánom Krtíkom a Mestské kultúrne stredisko, zastúpené riaditeľkou Mgr. Máriou Mészárošovou

Predmet zmluvy: Dodatok a zmena v nájomnej zmluve č. 3 z roku 2015 (PDF, 507,5 kB)

Platnosť do: neurčitá

Dát.podpisu: 29.12.2023

Dát.zverejn.: 19.1.2024

Zmluvy 2023

Číslo zmluvy: 45 - Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine č. 175/2023 Tekovskej knižnice v Leviciach zo dňa 21.10.2003

Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj

Predmet zmluvy: Dodatok o doplnení a zmene v zriaďovacej listine (PDF, 100,5 kB)

Platnosť do: neurčitá

Dát.podpisu: 19.12.2023

Dát.zverejn.: 21.12.2023

Číslo zmluvy: 44 - Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a udelení licencie KUBO CLUB

Zmluvná strana: KUBO MEDIA s.r.o., Krátka 4, 811 03 Bratislava

Predmet zmluvy: Zmluva o predĺžení spolupráci (PDF, 102,3 kB)

Platnosť do: 30.6.2024

Cena: 300,00 €

Dát.podpisu: 13.12.2023

Dát.zverejn.: 19.12.2023

Číslo zmluvy: 43 - Dohoda o spolupráci

Zmluvná strana: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava

Predmet zmluvy: Dohoda o spolupráci na vzájomne vybraných aktivitách (PDF, 154,5 kB)

Platnosť do: 31.12.2027

Dát.podpisu: 20.11.2023

Dát.zverejn.: 7.12.2023

Číslo zmluvy: 42 - Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

Zmluvná strana: Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava

Predmet zmluvy: Zmluva o dodávke zemného plynu (PDF, 1,5 MB)

Platnosť do: 31.12.2024

Dát.podpisu: 5.12.2023

Dát.zverejn.: 7.12.2023

Číslo zmluvy: 41 - Zmluva

Zmluvná strana: MAGMA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Predmet zmluvy: Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlky (PDF, 4,9 MB)

Platnosť do: 31.12.2024

Dát.podpisu: 28.11.2023

Dát.zverejn.: 28.11.2023

Číslo zmluvy: 40 - Príkazná zmluva 7/2023

Zmluvná strana: Michaela Ella Hajduková

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu CEZ RIADKY V KNIHÁCH VNÍMAM AUTORA... (PDF, 143,2 kB)

Platnosť do: 17.11.2023

Cena: 200,00 €

Dát.podpisu: 13.11.2023

Dát.zverejn.: 14.10.2023

Číslo zmluvy: 39 - Príkazná zmluva 6/2023

Zmluvná strana: Jana Pronská

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu CEZ RIADKY V KNIHÁCH VNÍMAM AUTORA... (PDF, 148,0 kB)

Platnosť do: 26.10.2023

Cena: 250,00 €

Dát.podpisu: 19.10.2023

Dát.zverejn.: 23.10.2023

Číslo zmluvy: 38 - Príkazná zmluva 5/2023

Zmluvná strana: Kristína Brestenská

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu CEZ RIADKY V KNIHÁCH VNÍMAM AUTORA... (PDF, 147,7 kB)

Platnosť do: 12.10.2023

Cena: 150,00 €

Dát.podpisu: 6.10.2023

Dát.zverejn.: 9.10.2023

Číslo zmluvy: 37 - Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve

Zmluvná strana: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov knižníc SR pri Tekovskej knižnici v Leviciach zastúpená predsedníčkou Andreou Gőczeovou (PDF, 157,5 kB)
(PDF, 495,1 kB)

Predmet zmluvy: Dohoda o predĺžení platnosti Kolektívnej zmluvy

Platnosť do: 1.10.2024

Dát.podpisu: 29.9.2023

Dát.zverejn.: 29.9.2023

Číslo zmluvy: 36 - Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve

Zmluvná strana: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov knižníc SR pri Tekovskej knižnici v Leviciach zastúpená predsedníčkou Andreou Gőczeovou (PDF, 176,8 kB)
(PDF, 495,1 kB)

Predmet zmluvy: Zmena výšky finančného príspevku na stravovanie zamestnancov

Platnosť do: neurčitá

Dát.podpisu: 28.9.2022

Dát.zverejn.: 28.9.2022

Číslo zmluvy: 35 - Príkazná zmluva 4/2023

Zmluvná strana: Katarína Gillerová

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu CEZ RIADKY V KNIHÁCH VNÍMAM AUTORA... (PDF, 148,3 kB)

Platnosť do: 21.10.2023

Cena: 250,00 €

Dát.podpisu: 13.9.2023

Dát.zverejn.: 13.9.2023

Číslo zmluvy: 34 - Zmluva o spolupráci

Zmluvná strana: KUBO MEDIA s.r.o., Krátka 4, 811 03 Bratislava

Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci KUBO CLUB (PDF, 147,7 kB)

Platnosť do: 31.12.2023

Cena: 360,00 €

Dát.podpisu: 11.9.2023

Dát.zverejn.: 13.9.2023

Číslo zmluvy: 33 - Ukončenie zmluvy o spolupráci

Zmluvná strana: KUBO MEDIA s.r.o., Krátka 4, 811 03 Bratislava

Predmet zmluvy: Ukončenie zmluvy o spolupráci a priedelení licencie KUBO CLUB (PDF, 126,6 kB)

Platnosť do: 

Cena: 

Dát.podpisu: 6.9.2023

Dát.zverejn.: 13.9.2023

Číslo zmluvy: 32 - Návrh poistnej zmluvy 1009901548 - Dodatok č. 1

Zmluvná strana: KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Štefanovičova 4, Bratislava  816 23

Predmet zmluvy: Celkové ročné poistné (PDF, 3,6 MB)

Platnosť do: 30.6.2027

Cena v €: 1 051,73

Dát.podpisu: 6.9.2023

Dát.zverejn.:  13.9.2023

Číslo zmluvy: 31 - Príkazná zmluva 3/2023

Zmluvná strana: Juraj Červenák

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu CEZ RIADKY V KNIHÁCH VNÍMAM AUTORA... (PDF, 147,8 kB)

Platnosť do: 15.9.2023

Cena: 200,00 €

Dát.podpisu: 7.9.2023

Dát.zverejn.: 13.9.2023

Číslo zmluvy: 30 - Zmluva o spolupráci

Zmluvná strana: KUBO MEDIA s.r.o., Krátka 4, 811 03 Bratislava (PDF, 1,3 MB)

Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci a priedelení licencie KUBO CLUB

Platnosť do: 31.12.2023

Cena: 360,00 €

Dát.podpisu: 23.8.2023

Dát.zverejn.: 31.8.2023

Číslo zmluvy: 29 - Príkazná zmluva 2/2023

Zmluvná strana: František Kozmon (PDF, 143,7 kB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu CEZ RIADKY V KNIHÁCH VNÍMAM AUTORA...

Platnosť do: 10.8.2023

Cena: 250,00 €

Dát.podpisu: 8.8.2023

Dát.zverejn.: 9.8.2023

Číslo zmluvy: 28 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03923

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto (PDF, 672,0 kB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie finačných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom Knihy sú skvelé

Platnosť do: 30.6.2024

Cena: 15 000,00 €

Dát.podpisu: 28.6.2023

Dát.zverejn.:  24.7.2023

Číslo zmluvy: 27 - Zmluva o výpožičke

Zmluvná strana: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Panská č. 41, 815 39 Bratislava

Predmet zmluvy: Zapožičanie výstavy SLOVO#JAZYK#KNIHA v termíne od 7.8. do 11.9.2023 (PDF, 463,1 kB)

Platnosť do: 12.9.2027

Dát.podpisu: 12.7.2023

Dát.zverejn.:  20.7.2023

Číslo zmluvy: 26 - Návrh poistnej zmluvy č. 1009901548

Zmluvná strana: KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Štefanovičova 4, Bratislava  816 23

Predmet zmluvy: Poistenie majetku (PDF, 1,4 MB)

Platnosť do: 30.6.2027

Cena v €: 1 024,73

Dát.podpisu: 29.6.2023

Dát.zverejn.:  4.7.2023

Číslo zmluvy: 25 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Návrh poistnej zmluvy č. 3559009434

Zmluvná strana: KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Štefanovičova 4, Bratislava  816 23

Predmet zmluvy: Poistenie (PDF, 402,6 kB)

Platnosť do: 30.6.2027

Cena v €: 53,30

Dát.podpisu: 29.6.2023

Dát.zverejn.:  4.7.2023

Číslo zmluvy: 24 - Súborné havarijné poistenie motorových vozidiel. Návrh poistnej zmluvy č. 5519002037

Zmluvná strana: KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Štefanovičova 4, Bratislava  816 23

Predmet zmluvy: Poistenie (PDF, 427,1 kB)

Platnosť do: 30.6.2027

Cena v €: 119,97

Dát.podpisu: 29.6.2023

Dát.zverejn.:  4.7.2023

Číslo zmluvy: 23 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami. Návrh poistnej zmluvy č. 0999000469

Zmluvná strana: KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Štefanovičova 4, Bratislava  816 23

Predmet zmluvy: Poistenie (PDF, 368,2 kB)

Platnosť do: 30.6.2027

Cena v €: 226,55

Dát.podpisu: 29.6.2023

Dát.zverejn.:  4.7.2023

Číslo zmluvy: 22 - Príkazná zmluva 1/2023

Zmluvná strana: Silvia Bystričanová (PDF, 142,1 kB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu CEZ RIADKY V KNIHÁCH VNÍMAM AUTORA...

Platnosť do: 16.6.2023

Cena: 200,00 €

Dát.podpisu: 14.6.2023

Dát.zverejn.: 15.6.2023

Číslo zmluvy: 21 - Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve

Zmluvná strana: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov knižníc SR pri Tekovskej knižnici v Leviciach zastúpená predsedníčkou Andreou Gőczeovou (PDF, 174,6 kB)
(PDF, 495,1 kB)

Predmet zmluvy: Zmena výšky finančného príspevku na stravovanie zamestnancov

Platnosť do: neurčitá

Dát.podpisu: 29.5.2023

Dát.zverejn.: 1.6.2023

Číslo zmluvy: 20 - Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2023

Zmluvná strana: Mesto Levice, zastúpené primátorom mesta RNDr. Jánom Krtíkom

Predmet zmluvy: Finančné prostriedky budú použité na akciu „Vyhodnotenie 31. ročníka projektu čítania detí v Leviciach - Čítam, čítaš, čítame“ a na účel „Knihy, vecné ceny a odmeny pre zúčastnené kolektívy“ (PDF, 57,1 kB)

Platnosť do: 

Cena v €: 800,00

Dát.podpisu: 23.5.2023

Dát.zverejn.:  26.5.2023

Číslo zmluvy: 19 - Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2023

Zmluvná strana: Mesto Levice, zastúpené primátorom mesta RNDr. Jánom Krtíkom

Predmet zmluvy: Finančné prostriedky budú použité na akciu „Dni detskej knihy 2023 - celoslovenský festival kníh pre deti a mládež“ (PDF, 57,1 kB)

Platnosť do: 

Cena v €: 1 000,00

Dát.podpisu: 24.5.2023

Dát.zverejn.:  26.5.2023

Číslo zmluvy: 18 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: Mgr. Tibor Hujdič

Predmet zmluvy: Realizácia odbornej prednášky na seminári Vplyv čítania na vývoj dieťaťa počas DDK 2023 (PDF, 135,9 kB)

Platnosť do: 24.5.2023

Cena v €: 300,00

Dát.podpisu: 19.5.2023

Dát.zverejn.:  25.5.2023

Číslo zmluvy: 17 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: PhDr. Timotea Vráblová, PhD.

Predmet zmluvy: Realizácia odbornej prednášky na seminári Vplyv čítania na vývoj dieťaťa počas DDK 2023 (PDF, 135,8 kB)

Platnosť do: 24.5.2023

Cena v €: 300,00

Dát.podpisu: 19.5.2023

Dát.zverejn.:  25.5.2023

Číslo zmluvy: 16 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: Mgr. Veronika Šikulová

Predmet zmluvy: Realizácia besedy o vlastnej tvorbe ZŠ Levice (PDF, 135,5 kB)

Platnosť do: 24.5.2023

Cena v €: 150,00

Dát.podpisu: 19.5.2023

Dát.zverejn.:  25.5.2023

Číslo zmluvy: 15 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: PhDr. Marta Hlušíková

Predmet zmluvy: Realizácia besedy o vlastnej tvorbe ZŠ Levice (PDF, 135,1 kB)

Platnosť do: 24.5.2023

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 19.5.2023

Dát.zverejn.:  25.5.2023

Číslo zmluvy: 14 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: PhDr. Marta Hlušíková

Predmet zmluvy: Realizácia besedy o vlastnej tvorbe ZŠ Levice a ZŠ Tlmače (PDF, 135,4 kB)

Platnosť do: 24.5.2023

Cena v €: 150,00

Dát.podpisu: 19.5.2023

Dát.zverejn.:  25.5.2023

Číslo zmluvy: 13 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: Mgr. art. Martin Kellenberger

Predmet zmluvy: Realizácia besedy o vlastnej tvorbe ZŠ Levice  (PDF, 135,4 kB)

Platnosť do: 24.5.2023

Cena v €: 150,00

Dát.podpisu: 19.5.2023

Dát.zverejn.:  25.5.2023

Číslo zmluvy: 12 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: Mgr. Miroslav Regitko

Predmet zmluvy: Realizácia besedy o vlastnej tvorbe ZŠ Levice a ZŠ Hronské Kľačany (PDF, 136,2 kB)

Platnosť do: 24.5.2023

Cena v €: 150,00

Dát.podpisu: 19.5.2023

Dát.zverejn.:  25.5.2023

Číslo zmluvy: 11 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: Mgr. Miroslav Regitko

Predmet zmluvy: Realizácia besedy o vlastnej tvorbe ŠUP Levice (PDF, 136,0 kB)

Platnosť do: 24.5.2023

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 19.5.2023

Dát.zverejn.:  25.5.2023

Číslo zmluvy: 10 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: Mgr. Veronika Šikulová

Predmet zmluvy: Realizácia odbornej prednášky na seminári Vplyv čítania na vývoj dieťaťa počas DDK 2023 (PDF, 135,6 kB)

Platnosť do: 24.5.2023

Cena v €: 300,00

Dát.podpisu: 19.5.2023

Dát.zverejn.:  25.5.2023

Číslo zmluvy: 10 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: Iryna Zelyk

Predmet zmluvy: Autorské besedy a prezentácia tvorby ZŠ Levice (PDF, 135,4 kB)

Platnosť do: 24.5.2023

Cena v €: 150,00

Dát.podpisu: 19.5.2023

Dát.zverejn.:  25.5.2023

Číslo zmluvy: 9 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: Katarína Škorupová

Predmet zmluvy: Autorské besedy a prezentácia tvorby ZŠ Levice (PDF, 135,2 kB)

Platnosť do: 24.5.2023

Cena v €: 150,00

Dát.podpisu: 19.5.2023

Dát.zverejn.:  25.5.2023

Číslo zmluvy: 8 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: Mgr. art. Miriam Petráňová, ArtD.

Predmet zmluvy: Autorské besedy a prezentácia tvorby ZŠ Levice (PDF, 136,0 kB)

Platnosť do: 24.5.2023

Cena v €: 150,00

Dát.podpisu: 19.5.2023

Dát.zverejn.:  25.5.2023

Číslo zmluvy: 7 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: Mgr. Jana Obert Šulková

Predmet zmluvy: Autorská beseda a prezentácia tvorby ZŠ Tlmače (PDF, 136,0 kB)

Platnosť do: 24.5.2023

Cena v €: 150,00

Dát.podpisu: 19.5.2023

Dát.zverejn.:  25.5.2023

Číslo zmluvy: 6 - Zmluva o výpožičke výstavy

Zmluvná strana: BIBIANA, medzinárodný dom umenia, Panská 41, 815 39 Bratislava, zastúpená riaditeľkou Mgr. Zuzanou Liptákovou (PDF, 1,0 MB)

Predmet zmluvy: Zapozičanie výstavy NAŠA  A SVETOVÁ KLÁRA JARUNKOVÁ

Platnosť do: 26.6.2023

Cena v €: 

Dát.podpisu: 15.5.2023

Dát.zverejn.: 18.5.2023

Číslo zmluvy: 5 - Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku č. 05/2023

Zmluvná strana: Slovenská asociácia knižníc, Klemensova 2522/19, Bratislava (PDF, 706,1 kB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu odborného seminára Vplyv čítania na vývoj dieťaťa

Platnosť do: 

Cena v €: 200,00

Dát.podpisu: 15.3.2023

Dát.zverejn.: 20.4.2023

Číslo zmluvy: 4 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01458

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto (PDF, 674,0 kB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom Dni detskej knihy 2023 - celoslovenský festival kníh určený na podporu čítania detí a mládeže

Platnosť do: 20.12.2023

Cena v €: 6000,00

Dát.podpisu: 8.3.2023

Dát.zverejn.: 5.4.2023

Číslo zmluvy: 3 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01462

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto (PDF, 674,1 kB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom CEZ RIADKY V KNIHÁCH VNÍMAM AUTORA...

Platnosť do: 31.12.2023

Cena v €: 2000,00

Dát.podpisu: 8.3.2023

Dát.zverejn.: 5.4.2023

Číslo zmluvy: 2 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-512-01875

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto (PDF, 673,0 kB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom Poď do knižnice a vzdelávaj sa

Platnosť do: 31.12.2023

Cena v €: 8000,00

Dát.podpisu: 17.2.2023

Dát.zverejn.: 16.3.2023

Číslo zmluvy: 1 - Dodatok č. 1 k ZMLUVE o nájme nebytových priestorov č. 8/2018

Zmluvná strana: Unispoj, s.r.o, Hviezdoslavova ul. č. 1260/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v zastúpení: Peter Ončák, konateľ spoločnosti (PDF, 111,1 kB)

Predmet zmluvy: Zvýšenie výšky nájomného každoročne o hodnotu ročnej inflácie

Platnosť do: neurčitá

Dát.podpisu: 13.1.2023

Dát.zverejn.: 6.2.2023

Zmluvy 2022

Číslo zmluvy: 34 - Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve

Zmluvná strana: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov knižníc SR pri Tekovskej knižnici v Leviciach zastúpená predsedníčkou Andreou Gőczeovou (PDF, 175,4 kB)
(PDF, 495,1 kB)

Predmet zmluvy: Zmena výšky finančného príspevku na stravovanie zamestnancov

Platnosť do: neurčitá

Dát.podpisu: 28.12.2022

Dát.zverejn.: 28.12.2022

Číslo zmluvy: 33 - Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 03/2015 zo dňa 6.11.2015 na nebytový priestor

Zmluvná strana: Mesto Levice, Námestie hrdinov č. 1, Levice v zastúpení: RNDr. Ján Krtík a Mestské kultúrne stredisko, Ul. A. Sládkoviča 2, Levice v zastúpení: Mgr. Mária Mészárošová (PDF, 517,3 kB)

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva na nebytový prietor v objekte CK JUnior

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 2 955,29

Dát.podpisu: 19.12.2022

Dát.zverejn.: 20.12.2022

Číslo zmluvy: 32 - Zmluva číslo Cloetta 14-11-002-2022

Zmluvná strana: Nadácia pre deti Slovenska, Heyduchova 3, 811 08 Bratislava v zastúpení: Ondrej Gallo, správca nadácie (PDF, 2,9 MB)

Predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančných prostredkov na realizáciu Projektu určeného na podporu čítania detí v Leviciach

Platnosť do: 30.6.2023

Cena v €: 1 880,00

Dát.podpisu: 30.11.2022

Dát.zverejn.: 9.12.2022

Číslo zmluvy: 31 - Dodatok č. 1 k ZMLUVE o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022 číslo: MK-179/2022/3.2

Zmluvná strana: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zastúpení: Natália Milanová, ministerka kultúry Slovenskej republiky (PDF, 2,4 MB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotačného systému Kultúrne poukazy 2022

Platnosť do: 15.11.2022

Cena v €: 704,00

Dát.podpisu: 7.11.2022

Dát.zverejn.: 7.11.2022

Číslo zmluvy: 30 - Memorandum o spolupráci

Zmluvná strana: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky v zastúpení: Mário Lelovský, predseda predsedníctva (PDF, 1,6 MB)

Predmet zmluvy: Spoplupráca na realizovaní národného projektu "Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe"

Dát.podpisu: 29.9.2022

Dát.zverejn.: 7.11.2022

Číslo zmluvy: 29 - Príkazná zmluva č. 13/2022

Zmluvná strana: Lilian Berkesi (PDF, 579,7 kB)

Predmet zmluvy: Realizácia tvorivej dielne základov háčkovania z prírodných materiálov Veselé klbká

Cena v €: 25,00

Dát.podpisu: 11.10.2022

Dát.zverejn.: 12.10.2022

Číslo zmluvy: 28 - Príkazná zmluva č. 12/2022

Zmluvná strana: Danica Kováčová (PDF, 701,6 kB)

Predmet zmluvy: Realizácia tvorivej dielne spojenej s čítaním rozprávky - Vytvárame vintage obrázky (PDF, 156,6 kB)

Cena v €: 25,00

Dát.podpisu: 7.10.2022

Dát.zverejn.:  10.10.2022

Číslo zmluvy: 27 - Príkazná zmluva č. 11/2022

Zmluvná strana: Danica Kováčová (PDF, 702,5 kB)

Predmet zmluvy: Realizácia tvorivej dielne zvládania techniky vyšívania na papier (PDF, 156,6 kB)

Cena v €: 25,00

Dát.podpisu: 7.10.2022

Dát.zverejn.:  10.10.2022

Číslo zmluvy: 26 - Príkazná zmluva č. 10/2022

Zmluvná strana: Danica Kováčová (PDF, 625,6 kB)

Predmet zmluvy: Realizácia tvorivej dielne z recyklovaného materiálu HandMade - Výroba bábik (PDF, 156,6 kB)

Cena v €: 25,00

Dát.podpisu: 7.10.2022

Dát.zverejn.:  10.10.2022

Číslo zmluvy: 25 - Príkazná zmluva č. 9/2022

Zmluvná strana: Danica Kováčová (PDF, 613,6 kB)

Predmet zmluvy: Realizácia tvorivej dielne zvládania techniky a jej uplatnenia v praktickom živote Patchwork (PDF, 156,6 kB)

Cena v €: 25,00

Dát.podpisu: 22.9.2022

Dát.zverejn.:  28.9.2022

Číslo zmluvy: 24 - Príkazná zmluva č. 8/2022

Zmluvná strana: Lilian Berkesi (PDF, 559,9 kB)

Predmet zmluvy: Realizácia tvorivej dielne s vlnou spojenej so zábavnou spoločenskou hrou Rozkotúľané klbká (PDF, 156,6 kB)

Cena v €: 25,00

Dát.podpisu: 22.9.2022

Dát.zverejn.: 28.9.2022

Číslo zmluvy: 23 - Kolektívna zmluva na rok 2022

Zmluvná strana: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov knižníc SR pri Tekovskej knižnici v Leviciach zastúpená predsedníčkou Andreou Gőczeovou (PDF, 299,5 kB)
(PDF, 495,1 kB)

Predmet zmluvy: Súbor pravidiel vymedzujúcich vzťah zamestnávateľa k zamestnancom a k odborovej organizácii

Platnosť do: 1.10.2023

Dát.podpisu: 26.9.2022

Dát.zverejn.: 28.9.2022

Číslo zmluvy: 22 - Príkazná zmluva č. 7/2022

Zmluvná strana: Danica Kováčová (PDF, 495,1 kB)

Predmet zmluvy: Realizácia tvorivej dielne Iris Folding - Kreatívna tvorba (PDF, 156,6 kB)

Platnosť do: 19.9.2022

Cena v €: 25,00

Dát.podpisu: 16.9.2022

Dát.zverejn.: 21.9.2022

Číslo zmluvy: 21 - Príkazná zmluva č. 6/2022

Zmluvná strana: Danica Kováčová (PDF, 629,2 kB)

Predmet zmluvy: Realizácia tvorivej dielne Na pamiatku výroba fotorámika spojená s čítaním poézie (PDF, 156,6 kB)

Cena v €: 25,00

Dát.podpisu: 8.9.2022

Dát.zverejn.: 13.9.2022

Číslo zmluvy: 20 - Príkazná zmluva č. 5/2022

Zmluvná strana: Danica Kováčová (PDF, 632,1 kB)

Predmet zmluvy: Realizácia tvorivej dielne maľovania voskom Namaľujem portrét svojej babky, dedka - vnučky, vnuka (PDF, 156,6 kB)

Cena v €: 25,00

Dát.podpisu: 8.9.2022

Dát.zverejn.: 13.9.2022

Číslo zmluvy: 19 - Príkazná zmluva č. 4/2022

Zmluvná strana: Danica Kováčová (PDF, 81,7 kB)

Predmet zmluvy: Realizácia tvorivej dielne moderných techník viazania MACRAMÉ

Platnosť do: 8.9.2022

Cena v €: 25,00

Dát.podpisu: 7.9.2022

Dát.zverejn.: 8.9.2022ň

Číslo zmluvy: 18 - Zmluva MK 179/2022/3.2

Zmluvná strana: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, Bratislava 813 31 (PDF, 152,0 kB)

Predmet zmluvy: ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022

Platnosť do: 20.11.2022

Cena v €: 

Dát.podpisu: 31.8.2022

Dát.zverejn.: 31.8.2022

Číslo zmluvy: 17 - Príkazná zmluva č. 3/2022

Zmluvná strana: Danica Kováčová (PDF, 161,3 kB)

Predmet zmluvy: Realizácia tvorivej dielne spojenej s čítaním rozprávky pod názvom Darčekové krabičky (PDF, 156,6 kB)

Platnosť do: 31.8.2022

Cena v €: 25,00

Dát.podpisu: 25.8.2022

Dát.zverejn.: 30.8.2022

Číslo zmluvy: 16 - Dodatok č. 2 k zmluve č. 21K662118

Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina v zastúpení Ing. Eva Šmehylová (PDF, 106,8 kB)

Predmet zmluvy: Zmena výšky nominálnej hodnoty stravného lístka

Platnosť do: 31.12.2022

Cena v €: 4,80 € á

Dát.podpisu: 25.8.2022

Dát.zverejn.: 30.8.2022

Číslo zmluvy: 15 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22 514 04796

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mesto (PDF, 671,9 kB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Kniha - múdrosť, zábava a inšpirácia v jednom

Platnosť do: 30.6.2023

Cena v €: 8 500,00

Dát.podpisu: 27.7.2022

Dát.zverejn.: 30.8.2022

Číslo zmluvy: 14 - Príkazná zmluva č. 2/2022

Zmluvná strana: Danica Kováčová (PDF, 156,6 kB)

Predmet zmluvy: Realizácia tvorivej dielne spojenej s čítaním Vytvorme si náramok priateľstva (PDF, 156,6 kB)

Platnosť do: 31.8.2022

Cena v €: 25,00

Dát.podpisu: 19.8.2022

Dát.zverejn.: 30.8.2022

Číslo zmluvy: 13 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22 214 00579

Zmluvná strana: Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mesto (PDF, 3,9 MB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie

Platnosť do: 31.3.2023

Cena v €: 2 200,00

Dát.podpisu: 18.7.2022

Dát.zverejn.: 1.8.2022

Číslo zmluvy: 12 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluvná strana: Nadácia SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava (PDF, 3,6 MB)

Predmet zmluvy: Finančný príspevok na podporu projektu Kreatívna knižnica 

Platnosť do: 31.10.2022

Cena v €: 1 500,00

Dát.podpisu: 27.6.2022

Dát.zverejn.: 13.7.2022

Číslo zmluvy: 11 - Rámcová zmluva o spolupráci

Zmluvná strana: PALMKNIHY s.r.o., 5. května 1746/22, 140 00 Praha 4 (PDF, 1,5 MB)

Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci v oblasti bezplatného sprístupnenia e-kníh

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 20.6.2022

Dát.zverejn.: 22.6.2022

Číslo zmluvy: 10 - Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluvná strana: PALMKNIHY s.r.o., 5. května 1746/22, 140 00 Praha 4 (PDF, 1,7 MB)

Predmet zmluvy: Vymedzenie vzájomných práv a povinností pri spracovaní osobných údajov

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 20.6.2022

Dát.zverejn.: 22.6.2022

Číslo zmluvy: 9 - Príkazná zmluva č. 1/2022

Zmluvná strana: Roman Mihálka (PDF, 393,0 kB)

Predmet zmluvy: Realizácia zábavného programu pre deti na ukončení projektu čítania deti v Leviciach Čítam, čítaš, čítame podporený SAK prostredníctvom programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily

Platnosť do: 20.7.2022

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 16.6.2022

Dát.zverejn.: 17.6.2022

Číslo zmluvy: 8 - Dodatok č. 1 k zmluve č. 21K662118

Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina v zastúpení Ing. Eva Šmehylová (PDF, 106,9 kB)

Predmet zmluvy: Zmena výšky nominálnej hodnoty stravného lístka

Platnosť do: 31.12.2022

Cena v €: 4,50 € á

Dát.podpisu: 27.4.2022

Dát.zverejn.: 18.5.2022

Číslo zmluvy: 7 - Zmluva o poskytnutí finančného prostriedkov

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto (PDF, 672,1 kB)

Predmet zmluvy: Projekt s názvom Modernizácia študovne

Platnosť do: 31.12.2022

Cena v €: 3 000,00 €

Dát.podpisu: 22.3.2022

Dát.zverejn.: 27.4.2022

Číslo zmluvy: 6 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 20/2022

Zmluvná strana: Slovenská asociácia knižníc, Klemensova 2522/19, 814 67 Bratislava - Staré Mesto, v zastúpení Ing. Ondrej Látka PhD (PDF, 1,0 MB).

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančných prostriedkov prostredníctvom programu Partnerstvo alebo Spojme sily

Platnosť do: 31.12.2022

Cena v €: 100,00 €

Dát.podpisu: 6.4.2022

Dát.zverejn.: 12.4.2022

Číslo zmluvy: 5 - Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 70000311687/8180

Zmluvná strana: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 821 05 Bratislava 15, zastúpená RNDr. Dušanom Jurčákom, riaditeľom (PDF, 829,2 kB) 

Predmet zmluvy: Zmena zmluvy

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 30.3.2022

Dát.zverejn.: 12.4.2022

Číslo zmluvy: 4 - Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 70000311660/8180

Zmluvná strana: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 821 05 Bratislava 15, zastúpená RNDr. Dušanom Jurčákom, riaditeľom  (PDF, 839,2 kB)

Predmet zmluvy: Zmena zmluvy

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 30.3.2022

Dát.zverejn.: 12.4.2022

Číslo zmluvy: 3 - Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 70000311628/8180

Zmluvná strana: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 821 05 Bratislava 15, zastúpená RNDr. Dušanom Jurčákom, riaditeľom  (PDF, 810,4 kB)

Predmet zmluvy: Zmena zmluvy

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 30.3.2022

Dát.zverejn.: 12.4.2022

Číslo zmluvy: 2 - Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 70000311652/8180

Zmluvná strana: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 821 05 Bratislava 15, zastúpená RNDr. Dušanom Jurčákom, riaditeľom  (PDF, 810,7 kB)

Predmet zmluvy: Zmena zmluvy

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 30.3.2022

Dát.zverejn.: 12.4.2022

Číslo zmluvy: 1 - Zmluva o poskytnutí grantu

Zmluvná strana: Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, Zeleninárska 2, 821 08 Bratislava 2 (PDF, 5,0 MB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie grantu na projekt Záludnosti digitálne len trénovaný mozog zvládne

Platnosť do: 30.9.2022

Cena v €: 3 450,00 €

Dát.podpisu: 18.2.2022

Dát.zverejn.: 23.2.2022

 

Zmluvy 2021

Číslo zmluvy: 1 - Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkovč. 20-513-02050

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava (PDF, 875,0 kB)

Predmet zmluvy: Projekt s názvom In a Retro deťom

Platnosť do: 30.6.2021

Cena v €: 

Dát.podpisu: 23.11.2020

Dát.zverejn.: 20.1.2021

Číslo zmluvy: 2 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovč. 20-514-04145

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava (PDF, 674,2 kB)

Predmet zmluvy: Projekt s názvom Nové knihy čitateľom

Platnosť do: 30.6.2021

Cena v €: 15 000,00

Dát.podpisu: 27.11.2020

Dát.zverejn.: 20.1.2021

Číslo zmluvy: 3 - Príkazná zmluva č. 1/2021

Zmluvná strana: Eva Szilvová, Perecká ul. 3, Levice (PDF, 759,0 kB) 

Predmet zmluvy: Zrealizovanie podujatia Zábavné hry s Dúhou

Platnosť do: 3.6.2021

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 2.6.2021

Dát.zverejn.: 2.6.2021

Číslo zmluvy: 4 - Príkazná zmluva č. 2/2021

Zmluvná strana: Andrea Kováčová, Javorová 58, Levice (PDF, 736,9 kB) 

Predmet zmluvy: Zrealizovanie podujatia Čítajme zdravo

Platnosť do: 7.6.2021

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 4.6.2021

Dát.zverejn.: 4.6.2021

Číslo zmluvy: 5 - Príkazná zmluva č. 3/2021

Zmluvná strana: Ivan Ivanov, Ul. M. R. Štefánika 55, Levice (PDF, 798,1 kB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie podujatia Učme sa tradičným remeslám

Platnosť do: 8.6.2021

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 7.6.2021

Dát.zverejn.: 7.6.2021

Číslo zmluvy: 6 - Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02046

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava (PDF, 1,8 MB)

Predmet zmluvy: Vrátenie finančných prostriedkov a ukončenie zmluvy

Cena v €: 2 500,00

Dát.podpisu: 13.5.2021

Dát.zverejn.: 9.6.2021

Číslo zmluvy: 7 - Príkazná zmluva č. 4/2021

Zmluvná strana: Lucia Benková, Kocurany 189, 972 02 Kocurany (PDF, 777,7 kB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu In a Retro deťom

Platnosť do: 10.6.2021

Cena v €: 200,00

Dát.podpisu: 9.6.2021

Dát.zverejn.: 9.6.2021

Číslo zmluvy: 8 - Príkazná zmluva č. 5/2021

Zmluvná strana: Monika Jalakšová, Lipová 106/10, 935 87 Santovka - Malinovec (PDF, 785,0 kB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie podujatia Zábavné hry s Dúhou

Platnosť do: 11.6.2021

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 9.6.2021

Dát.zverejn.: 9.6.2021

Číslo zmluvy: 9 - Príkazná zmluva č. 6/2021

Zmluvná strana: doc. Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková ArtD., Drahovce pod Bystercom 632/24 (PDF, 777,6 kB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie podujatia Spoznávajme knihy cez zážitky

Platnosť do: 14.6.2021

Cena v €: 200,00

Dát.podpisu: 10.6.2021

Dát.zverejn.: 10.6.2021

Číslo zmluvy: 10 - Príkazná zmluva č. 7/2021

Zmluvná strana: Mgr. art. Kristína Sviteková, Znievska 21, 851 06 Bratislava (PDF, 783,7 kB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie podujatia Spoznávajme knihy cez zážitky

Platnosť do: 14.6.2021

Cena v €: 250,00

Dát.podpisu: 10.6.2021

Dát.zverejn.: 10.6.2021

Číslo zmluvy: 11 - Príkazná zmluva č. 8/2021

Zmluvná strana: Mária Teplanová, Južná 11, 934 01 Levice (PDF, 818,6 kB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie podujatia Učme sa tradičným remeslám

Platnosť do: 18.6.2021

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 17.6.2021

Dát.zverejn.: 17.6.2021

Číslo zmluvy: 12 - Príkazná zmluva č. 9/2021

Zmluvná strana: Andrea Kováčová, Javorová 58, Levice (PDF, 780,5 kB) 

Predmet zmluvy: Zrealizovanie podujatia Čítajme zdravo

Platnosť do: 22.6.2021

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 18.6.2021

Dát.zverejn.: 18.6.2021

Číslo zmluvy: 13 - Dohoda o ukončení Zmluvy o preúčtovaní spotrebnej elektrickej energie a plynu č. 29, P/2006

Zmluvná strana: ENERGO-SK, a.s., v likvidácii, Nám Jána PavlaII. č. 4, 950 50 Nitra (PDF, 698,6 kB)

Predmet zmluvy: Ukončenie zmluvy dňom 30.6.2021

Platnosť do: 30.6.2021

Cena v €: 

Dát.podpisu: 23.6.2021

Dát.zverejn.: 23.6.2021

Číslo zmluvy: 14 - Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2021

Zmluvná strana: Mesto Levice, zastúpené primátorom mesta RNDr. Jánom Krtíkom (PDF, 1,5 MB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

Platnosť do: 3.12.2021

Cena v €: 500,00

Dát.podpisu: 21.6.2021

Dát.zverejn.: 25.6.2021

Číslo zmluvy: 15 - Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2021

Zmluvná strana: Mesto Levice, zastúpené primátorom mesta RNDr. Jánom Krtíkom (PDF, 1,5 MB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

Platnosť do: 3.12.2021

Cena v €: 500,00

Dát.podpisu: 23.6.2021

Dát.zverejn.: 25.6.2021

Číslo zmluvy: 16 - Príkazná zmluva č. 10/2021

Zmluvná strana: Peter Schvarc, Viničná cesta 5, 935 05 Pukanec (PDF, 789,8 kB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie podujatia Učme sa tradičným remeslám

Platnosť do: 25.6.2021

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 24.6.2021

Dát.zverejn.: 25.6.2021

Číslo zmluvy: 17 - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2015 zo dňa 6.11.2015

Zmluvná strana: Mestské kultúrne stredisko, Ul. A. Sládkoviča 2, Levice, zastúpené Janou Mihalovou (PDF, 1,6 MB)

Predmet zmluvy: Nájomné a výška nájomného

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 22.6.2021

Dát.zverejn.: 1.7.2021

Číslo zmluvy: 18 - Zmluva o preúčtovaní spotrebnej elektrickej energie a/alebo plynu

Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, zastúpený Doc. Ing. Milanom Belicom, PhD. (PDF, 1,8 MB)

Predmet zmluvy: Preúčtovanie nákladov za spotrebnú elektrickú energiu a/alebo plyn

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 29.6.2021

Dát.zverejn.: 1.7.2021

Číslo zmluvy: 19 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-04849

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava (PDF, 671,3 kB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu pod názvom Knihy sú tréningom mysle

Platnosť do: 30.6.2022

Cena v €: 9 000,00

Dát.podpisu: 10.8.2021

Dát.zverejn.: 20.8.2021

Číslo zmluvy: 20 - Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2021

Zmluvná strana: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava v zastúpení Natália Milanová, ministerka kultúry (PDF, 298,7 kB)

Predmet zmluvy: Podpora realizácie projektu Rovnosť príležitostí vo virtuálnom priestore

Platnosť do: 31.12.2021

Cena v €: 1 500,00

Dát.podpisu: 12.8.2021

Dát.zverejn.: 24.8.2021

Číslo zmluvy: 21 - Dohoda o spolupráci

Zmluvná strana: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava (PDF, 1,9 MB)

Predmet zmluvy: Spolupráca na vzájomne vybratých aktivitách

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 26.8.2021

Dát.zverejn.: 2.9.2021

Číslo zmluvy: 22 - Kúpna zmluva

Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (PDF, 1,2 MB)

Predmet zmluvy: Telefón a služba Gigaset C530

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 25.8.2021

Dát.zverejn.: 8.9.2021

Číslo zmluvy: 23 - Zmluva o výpožičke č. 1/2021

Zmluvná strana: Občianske združenie Hlas knižnice, Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice (PDF, 412,7 kB)

Predmet zmluvy: Výpožička 2 ks stolov evidovaných v Inventárnej knihe OZ Hlas knižnice

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 8.9.2021

Dát.zverejn.: 8.9.2021

Číslo zmluvy: 24 - Zmluva o výpožičke č. 2/2021

Zmluvná strana: Občianske združenie Hlas knižnice, Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice (PDF, 1,5 MB)

Predmet zmluvy: Výpožička interaktívnych hračiek uložených v Oddelení literatúry pre deti TK LV

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 14.9.2021

Dát.zverejn.: 14.9.2021

Číslo zmluvy: 25 - Zmluva o výpožičke č. 3/2021

Zmluvná strana: Občianske združenie Hlas knižnice, Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice (PDF, 1,2 MB)

Predmet zmluvy: Výpožička 4 ks detských sedacích súprav SVEN umiestnených v Oddelení literatúry pre deti TK LV

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 14.9.2021

Dát.zverejn.: 14.9.2021

Číslo zmluvy: 26 - Zmluva o výpožičke č. 4/2021

Zmluvná strana: Občianske združenie Hlas knižnice, Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice (PDF, 585,5 kB)

Predmet zmluvy: Výpožička slnečníka, zásobníkov vody, držiakov na poháre, Aqua stojanov umiestnených v Oddelení beletrie TK LV

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 16.9.2021

Dát.zverejn.: 16.9.2021

Číslo zmluvy: 27 - Darovacia zmluva č. 19712/2021

Zmluvná strana: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 (PDF, 376,1 kB)

Predmet zmluvy: Darovanie finančných prostriedkov na projekt "Letná čitáreň"

Platnosť do: 31.1.2026

Cena v €: 600,00

Dát.podpisu: 17.9.2021

Dát.zverejn.: 30.9.2021

Číslo zmluvy: 28 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-214-00246

Zmluvná strana: Fond na podporu národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto (PDF, 2,1 MB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie na projekt pod názvom Knihy pre všetkých

Platnosť do: 31.3.2022

Cena v €: 2 000,00

Dát.podpisu: 23.9.2021

Dát.zverejn.: 27.10.2021

Číslo zmluvy: 29 - Rámcová komisionárska dohoda č. 21K662118

Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., v zastúpení Ing. Eva Šmehylová (PDF, 887,3 kB)

Predmet zmluvy: Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok

Platnosť do: 1.1.2022 - 31.12.2022

Cena v €: 4,00 € á

Dát.podpisu: 21.12.2021

Dát.zverejn.: 21.12.2021


Zmluvy 2020

Číslo zmluvy: 1 - Zmluva o poskytnutí  finančných prostriedkov č. 20-513-02046

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava (PDF, 1,6 MB)

Predmet zmluvy: Projekt s názvom Čítanie ťa (ne)baví?

Platnosť do: 31.12.2020

Cena v €: 2 500,00

Dát.podpisu: 16.4.2020

Dát.zverejn.: 13.5.2020


Číslo zmluvy: 2 - Zmluva o poskytnutí  finančných prostriedkov č. 20-513-02050

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava (PDF, 2,3 MB)

Predmet zmluvy: Projekt s názvom In a Retro deťom

Platnosť do: 31.12.2020

Cena v €: 3 500,00

Dát.podpisu: 16.4.2020

Dát.zverejn.: 13.5.2020

Číslo zmluvy: 3 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí  finančných prostriedkov č. 20-513-02050

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava (PDF, 1,0 MB)

Predmet zmluvy: Zmena Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom In a Retro deťom

Platnosť do: 31.12.2020

Cena v €: 

Dát.podpisu: 29.5.2020

Dát.zverejn.: 11.6.2020

Číslo zmluvy: 4 - Príkazná zmluva č. 1/2020

Zmluvná strana: Štefan Puchovský, Saratovská ul. 2926/25, 934 01 Levice (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie podujatia Zábavné hry s DÚHOU

Platnosť do: 17.6.2020

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 16.6.2020

Dát.zverejn.: 16.6.2020

Číslo zmluvy: 5 - Vypovedanie Mandátnej zmluvy zo dňa 31.8.2020 a Dodatku č. 1 zo dňa 4.11.2017 uzavretej podľa §566 a násl. zákobna č. 513/1999 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvná strana: Ľuboslava Vaníková, autorizovaný bezpečnostný technik, ul. Dopravná č. 14, 934 01 Levice (PDF, 689,4 kB)

Predmet zmluvy: Vypovedanie zmluvy medzi zmluvnými stranami

Platnosť do: 30.9.2020

Cena v €: 

Dát.podpisu: 24.6.2020

Dát.zverejn.: 24.6.2020


Číslo zmluvy: 6 - Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2020

Zmluvná strana: Mesto Levice, zastúpené primátorom mesta RNDr. Jánom Krtíkom (PDF, 1,5 MB)

Predmet zmluvy: Dotácia finančných prostriedkov určených na projekt "Knihy do knižnice" a na účel "Nákup knižničného fondu" 

Platnosť do: 4.12.2020

Cena v €: 800,00

Dát.podpisu: 6.7.2020

Dát.zverejn.: 9.7.2020

Číslo zmluvy: 7 - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí  finančných prostriedkov č. 20-513-02050

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava (PDF, 826,1 kB)

Predmet zmluvy: Zmena Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom In a Retro deťom

Platnosť do: 31.12.2020

Cena v €: 

Dát.podpisu: 4.8.2020

Dát.zverejn.: 13.8.2020


Číslo zmluvy: 8 - MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvná strana: Ronald Loskot, Ludanská cesta 6420/64A, 934 05 Levice (PDF, 466,9 kB)

Predmet zmluvy: Zabezpečenie služieb autorizovaným bezpečnostným technikom a zabezpečenie výkonu technika požiarnej ochrany

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 50,00 x 4

Dát.podpisu: 11.9.2020

Dát.zverejn.: 11.9.2020


Číslo zmluvy: 9 - Príkazná zmluva č. 2/2020

Zmluvná strana: Mgr. Anna Medzihradská, Ul. Partizánov 4736/19, 934 01 Levice (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie podujatia Zábavné hry s DÚHOU

Platnosť do: 24.9.2020

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 23.9.2020

Dát.zverejn.: 23.9.2020


Číslo zmluvy: 10 - Príkazná zmluva č. 3/2020

Zmluvná strana: Andrea Kováčová, Javorová ul. 58, 934 01 Levice (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie podujatia Čítajme zdravo

Platnosť do: 29.9.2020

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 25.9.2020

Dát.zverejn.: 25.9.2020


Číslo zmluvy: 11 - Príkazná zmluva č. 4/2020

Zmluvná strana: Mária Hajková, Poľná ul. 479/5, Starý Tekov (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie podujatia Učme sa tradičným remeslám

Platnosť do: 30.9.2020

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 28.9.2020

Dát.zverejn.: 28.9.2020


Číslo zmluvy: 12 - Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí  finančných prostriedkov č. 20-513-02050

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava (PDF, 740,1 kB)

Predmet zmluvy: Zmena Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom In a Retro deťom. Zmena termínu podujatia

Platnosť do: 31.12.2020

Cena v €: 

Dát.podpisu: 8.10.2020

Dát.zverejn.: 29.10.2020


Číslo zmluvy: 13 - Dodatok č. 1 k Zmluva o poskytnutí  finančných prostriedkov č. 20-513-02046

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava (PDF, 1,0 MB)

Predmet zmluvy: Projekt s názvom Čítanie ťa (ne)baví? Zmena zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov

Platnosť do: 31.3.2021

Cena v €: 2 500,00

Dát.podpisu: 8.10.2020

Dát.zverejn.: 29.10.2020


Číslo zmluvy: 14 - Zmluva o poskytnutí  dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 číslo: MK-4742/2020-423

Zmluvná strana: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1 (PDF, 2,4 MB)

Predmet zmluvy: Aktívni seniori

Platnosť do: 31.12.2020

Cena v €: 1 000,00

Dát.podpisu: 29.10.2020

Dát.zverejn.: 29.10.2020

Číslo zmluvy: 15 - Dodatok č. 1 - Zmluva technickej služby o pohotovostnom pozáručnom servise a revíznych prehliadkach elektrického zabezpečovacieho systému TS/002/2018

Zmluvná strana: ZASYS, s.r.o. Východná ul. 3135/36, 934 01 Levice v zastúpení: Ľubica Brecsková - konateľ (PDF, 842,9 kB)

Predmet zmluvy: Pozáručná pohotovostná servisná služba, periodické revízne prehliadky, údržba a operatívne vykonávanie opráv na zariadení elektrického zabezpečovacieho systému v objektoch TKLV, budova beletrie

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 120,00

Dát.podpisu: 29.10.2020

Dát.zverejn.: 29.10.2020

Číslo zmluvy: 16 - Príkazná zmluva č. 5/2020

Zmluvná strana: Danica Kováčová, Mochovská ul. 24, 934 01 Levice (PDF, 1,5 MB)

Predmet zmluvy: Realizácia tvorivej dielne Jesenné premeny formou  servítkovej techniky - dekupáže

Platnosť do: 23.11.2020

Cena v €: 25,00

Dát.podpisu: 20.11.2020

Dát.zverejn.: 20.11.2020

Číslo zmluvy: 17 - Príkazná zmluva č. 6/2020

Zmluvná strana: Mgr. Peter Pleva, Na Lúkach 31, 934 01 Levice (PDF, 1,5 MB)

Predmet zmluvy: Prezentácia fotografií cestovateľských zážitkov historika, turistického sprievodcu Mgr. Petra Plevu OD ZÁPADU NA VÝCHOD - POMPEJE

Platnosť do: 30.11.2020

Cena v €: 90,00

Dát.podpisu: 25.11.2020

Dát.zverejn.: 25.11.2020


Číslo zmluvy: 18 - Príkazná zmluva č. 7/2020

Zmluvná strana: Brigita Páchniková (PDF, 615,6 kB)

Predmet zmluvy: Realizácia tvorivej dielne Vianoce sa blížia – tvorba vianočných ozdôb

Platnosť do: 7.12.2020

Cena v €: 25,00

Dát.podpisu: 3.12.2020

Dát.zverejn.: 3.12.2020

Číslo zmluvy: 19 - Príkazná zmluva č. 8/2020

Zmluvná strana: Marta Fartelová (PDF, 617,0 kB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie stretnutia so slovenskou spisovateľkou Martou Fartelovou

Platnosť do: 9.12.2020

Cena v €: 150,00

Dát.podpisu: 3.12.2020

Dát.zverejn.: 3.12.2020


Číslo zmluvy: 20 - Príkazná zmluva č. 9/2020

Zmluvná strana: Mgr. Peter Pleva, Na Lúkach 31, 934 01 Levice (PDF, 618,3 kB)

Predmet zmluvy: Prezentácia fotografií cestovateľských zážitkov historika, turistického sprievodcu Mgr. Petra Plevu OD ZÁPADU NA VÝCHOD - Atény

Platnosť do: 10.12.2020

Cena v €: 90,00

Dát.podpisu: 7.12.2020

Dát.zverejn.: 7.12.2020


Číslo zmluvy: 21 - Príkazná zmluva č. 10/2020

Zmluvná strana: Mgr. Peter Pleva, Na Lúkach 31, 934 01 Levice (PDF, 620,9 kB)

Predmet zmluvy: Prezentácia fotografií cestovateľských zážitkov historika, turistického sprievodcu Mgr. Petra Plevu OD ZÁPADU NA VÝCHOD - Po stopách antického Grécka

Platnosť do: 14.12.2020

Cena v €: 150,00

Dát.podpisu: 10.12.2020

Dát.zverejn.: 10.12.2020


Číslo zmluvy: 22 - Rámcová komisionárska dohoda č. 20K662230

Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., v zastúpení Ing. Eva Šmehylová (PDF, 935,5 kB)

Predmet zmluvy: Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok

Platnosť do: 31.12.2021

Cena v €: 4,00 € á

Dát.podpisu: 14.12.2020

Dát.zverejn.: 14.12.2020Zmluvy 2019

Číslo zmluvy: 1 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby technickej ochrany objektu

Zmluvná strana: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava v zastúpení riaditeľom odboru ochrany objektov mjr. Ing. Mariánom Laukom (PDF, 1,1 MB)

Predmet zmluvy: Cena služby sa nachrádza novým znením

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 13.3.2019

Dát.zverejn.: 13.3.2019


Číslo zmluvy: 2 - Príkazná zmluva uzavretá podľa §724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov

Zmluvná strana: Ing. Milan Kalmancai, Kalnická 6, 934 01 Levice (PDF, 1,3 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie prednášky v rámci projektu "Knižnica dospelákom"

Platnosť do: 6.5.2019

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 6.5.2019

Dát.zverejn.: 6.5.2019

Číslo zmluvy: 3 - Príkazná zmluva uzavretá podľa §724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov

Zmluvná strana: PhDr. Alena Oravcová, Králová nad Váhom č. 411 (PDF, 1,3 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie prednášky v rámci projektu "Knižnica dospelákom"

Platnosť do: 13.5.2019

Cena v €: 300,00

Dát.podpisu: 13.5.2019

Dát.zverejn.: 13.5.2019

Číslo zmluvy: 4 - Príkazná zmluva uzavretá podľa §724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov

Zmluvná strana: Katarína Gillerová, Šintavská 22, 851 05 Bratislava (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu "Knižnica dospelákom"

Platnosť do: 22.5.2019

Cena v €: 200,00

Dát.podpisu: 20.5.2019

Dát.zverejn.: 21.5.2019

Číslo zmluvy: 5 - Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2019

Zmluvná strana: Mesto Levice, zastúpené primátorom mesta RNDr. Jánom Krtíkom (PDF, 1,3 MB)

Predmet zmluvy: Finančná dotácia na projekt "Nové knihy do knižnice" a na účel "Nákup kníh"

Platnosť do: 31.12.2019

Cena v €: 1 000,00

Dát.podpisu: 15.5.2019

Dát.zverejn.: 22.5.2019

Číslo zmluvy: 6 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01911

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava (PDF, 1,6 MB)
(PDF, 1,2 MB)

Predmet zmluvy: Projekt s názvom Knižnica "dospelákom"

Platnosť do: 31.12.2019

Cena v €: 3 200,00

Dát.podpisu: 18.4.2019

Dát.zverejn.: 29.5.2019

Číslo zmluvy: 7 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-02011

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava (PDF, 2,1 MB)
(PDF, 1,2 MB)

Predmet zmluvy: Projekt s názvom Projekt čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš, čítame - 27. ročník

Platnosť do: 31.12.2019

Cena v €: 4 500,00

Dát.podpisu: 18.4.2019

Dát.zverejn.: 29.5.2019

Číslo zmluvy: 8 - Návrh poistnej zmluvy č. 3559006266

Zmluvná strana: KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava (PDF, 1,6 MB)
(PDF, 1,2 MB)

Predmet zmluvy: Poistenie zodpovednosti  za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, súboru motorových vozidiel

Platnosť do: 30.6.2023

Cena v €: 44,50

Dát.podpisu: 27.6.2019

Dát.zverejn.: 27.6.2019

Číslo zmluvy: 9 - Návrh poistnej zmluvy č. 5519001614

Zmluvná strana: KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava (PDF, 2,5 MB)
(PDF, 1,2 MB)

Predmet zmluvy: Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel

Platnosť do: 30.6.2023

Cena v €: 120,57

Dát.podpisu: 27.6.2019

Dát.zverejn.: 27.6.2019

Číslo zmluvy: 10 - Návrh poistnej zmluvy č. 0999000212

Zmluvná strana: KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava (PDF, 2,9 MB)
(PDF, 1,2 MB)

Predmet zmluvy: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami

Platnosť do: 30.6.2023

Cena v €: 71,15

Dát.podpisu: 27.6.2019

Dát.zverejn.: 27.6.2019

Číslo zmluvy: 11 - Návrh poistnej zmluvy č. 1009900831

Zmluvná strana: KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava (PDF, 4,1 MB)
(PDF, 1,2 MB)

Predmet zmluvy: Živelné poistenie, Poistenie pre prípad odcudzenia, Poistenie strojov a elektroniky, Poistenie skla, Poistenie zodpovednosti za škody

Platnosť do: 30.6.2023

Cena v €: 1 204,56

Dát.podpisu: 27.6.2019

Dát.zverejn.: 27.6.2019

Číslo zmluvy: 12 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava (PDF, 1,5 MB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom Doplnenie knižničného fondu

Platnosť do: 31.12.2019

Cena v €: 14 000,00

Dát.podpisu: 25.6.2019

Dát.zverejn.: 9.8.2019

Číslo zmluvy: 13 - Príkazná zmluva uzavretá podľa §724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov

Zmluvná strana: Bc. Filip Ternovszky, Dopravná 11, 934 01 Levice  (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie troch PC prezentácií Knižnično-informačnej výchovy pre čitateľov druhých, tretích a štvrtých ročníkov ZŠ samostatne podľa vekovej úrovni detí v rámci projektu Čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš, čítame - 27. ročník

Platnosť do: 13.9.2019

Cena v €: 1 000,00

Dát.podpisu: 2.9.2019

Dát.zverejn.: 2.9.2019

Číslo zmluvy: 14 - Príkazná zmluva uzavretá podľa §724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov

Zmluvná strana: doc. Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková, ArtD., Drahovce pod Bystercom 632/24 (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie bábkovej inscenácie inšpirované rovnomennou knihou Jána Uličianskeho ANALFABETKA NEGRAMOTNÁ v rámci projektu Čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš, čítame - 27. ročník

Platnosť do: 26.9.2019

Cena v €: 300,00

Dát.podpisu: 24.9.2019

Dát.zverejn.: 25.9.2019

Číslo zmluvy: 15 - Príkazná zmluva uzavretá podľa §724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov

Zmluvná strana: prof. Mgr. Ján Uličiansky, Turčianska 1163/44, Bratislava - Ružinov (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu Čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš, čítame - 27. ročník

Platnosť do: 26.9.2019

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 24.9.2019

Dát.zverejn.: 25.9.2019

Číslo zmluvy: 16 - Príkazná zmluva uzavretá podľa §724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov

Zmluvná strana: Juraj Červenák, Energetikov 6, 969 01 Banská Bystrica (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu Knižnica "dospelákom"

Platnosť do: 26.9.2019

Cena v €: 200,00

Dát.podpisu: 24.9.2019

Dát.zverejn.: 25.9.2019

Číslo zmluvy: 17 - Príkazná zmluva uzavretá podľa §724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov

Zmluvná strana: Jana Pronská, Hlavná 774/130, Nálepkovo (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu Knižnica "dospelákom"

Platnosť do: 3.10.2019

Cena v €: 200,00

Dát.podpisu: 2.10.2019

Dát.zverejn.: 2.10.2019

Číslo zmluvy: 18 - Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy

Zmluvná strana: Daniel Tuček DT-COMPUTER SYSTEM, Ul. 28. októbra 1781/3, 934 01 Levice (PDF, 1,0 MB)

Predmet zmluvy: Nákup výpočtovej techniky (dodávka tovaru)

Platnosť do: 29.11.2019

Cena v €: 7 496,00

Dát.podpisu: 8.11.2019

Dát.zverejn.: 8.11.2019


Číslo zmluvy: 19 - Príkazná zmluva uzavretá podľa §724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov

Zmluvná strana: Mgr. Adam Uhnák, PhD., Čajkov 360, 935 24 Čajkov (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie prednášky etnografa "Čím sú dnes Vianoce?" v rámci projektu "Knižnica dospelákom" - Oživujme tradície

Platnosť do: 29.11.2019

Cena v €: 150,00

Dát.podpisu: 28.11.2019

Dát.zverejn.: 28.11.2019

Číslo zmluvy: 20 - Príkazná zmluva uzavretá podľa §724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov

Zmluvná strana: Mária Hajková, Poľná ul. 479/5, 935 26 Starý Tekov (PDF, 1,3 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie ukážky výroby košíkov v rámci projektu "Knižnica dospelákom" - Oživujme tradície

Platnosť do: 29.11.2019

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 28.11.2019

Dát.zverejn.: 28.11.2019

Číslo zmluvy: 21 - Príkazná zmluva uzavretá podľa §724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov

Zmluvná strana: Martina Číkošová, Na Lúkach 28, 935 26 Starý Tekov (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie ukážky ľudového odievania v rámci projektu "Knižnica dospelákom" - Oživujme tradície

Platnosť do: 29.11.2019

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 28.11.2019

Dát.zverejn.: 28.11.2019

Číslo zmluvy: 22 - Príkazná zmluva uzavretá podľa §724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov

Zmluvná strana: Andrea Bieliková, Saratovská ul. 35, 934 05 Levice (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie ukážky výroby medovníkov v rámci projektu "Knižnica dospelákom" - Oživujme tradície

Platnosť do: 29.11.2019

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 28.11.2019

Dát.zverejn.: 28.11.2019

Číslo zmluvy: 23 - Odovzdávací protokol k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.8.2014

Zmluvná strana: A.T.-REALITY s.r.o., J. Hollého 11, 93401 Levice v zastúpení JUDr. Tatiana Mikle Kucháriková, konateľka spoločnosti (PDF, 761,9 kB)

Predmet zmluvy: Odovzdanie nebytových priestorov

Platnosť do: 

Cena v €: 

Dát.podpisu: 2.12.2019

Dát.zverejn.: 2.12.2019

Číslo zmluvy: 24 - Zmluva o pripojení objektu na pult centralizovanej ochrany Mestskej polície v Leviciach

Zmluvná strana: Mesto Levice, Námestie hrdinov č. 1, 934 01 Levice v zastúpení RNDr. Jánom Krtíkom, primátorom mesta

Predmet zmluvy: Ochrana majetku abonenta formou nepretržitého monitorovania bezpečnostnej situácie chráneného objektu Tekovská knižnica nachádzajúceho sa na Holubyho ul. č. 6, Levice (PDF, 1,4 MB)

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 76/mesiac

Dát.podpisu: 18.12.2019

Dát.zverejn.: 19.12.2019

Číslo zmluvy: 25 - Rámcová komisionárska dohoda

Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov č. 356 v zastúpení Ing. Evou Šmehylovou, konateľkou spoločnosti (PDF, 1,7 MB)

Predmet zmluvy: Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok

Platnosť do: 31.12.2020

Cena v €: 4,00 € á

Dát.podpisu: 27.12.2019

Dát.zverejn.: 27.12.2019


Zmluvy 2018

Číslo zmluvy: 1 - Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke

Zmluvná strana: Občianske združenie Hlas knižnice, Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice (PDF, 996,0 kB)

Predmet zmluvy: Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke

Platnosť do: 9.1.2018

Cena v €: 

Dát.podpisu: 9.1.2018

Dát.zverejn.: 10.1.2018

Číslo zmluvy: 2 - Zmluva o výpožičke č. 1/2018

Zmluvná strana: Občianske združenie Hlas knižnice, Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice (PDF, 1,2 MB)

(PDF, 1,2 MB)Predmet zmluvy: Výpožička tlačiarne HP Laser Jet Pro MFP pre Hudobný kabinet Tekovskej knižnice v Leviciach

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 8.3.2018

Dát.zverejn.: 8.3.2018

Číslo zmluvy: 3 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-02065

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava (PDF, 3,1 MB)
(PDF, 1,2 MB)

Predmet zmluvy: Projekt s názvom Dospievajme s knihou

Platnosť do: 31.12.2018

Cena v €: 2 800,00

Dát.podpisu: 10.4.2018

Dát.zverejn.: 17.4.2018

Číslo zmluvy: 4 - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2018

Zmluvná strana: Unispoj, s. r. o., Hviezdoslavova č. 1260/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Peter Ončák, konateľ spoločnosti (PDF, 1,5 MB)
(PDF, 1,2 MB)

Predmet zmluvy: Prenájom nebytových priestorov - garáž

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 50,00 / mesačne

Dát.podpisu: 27.4.2018

Dát.zverejn.: 2.5.2018

Číslo zmluvy: 5 - Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2018

Zmluvná strana: Mesto Levice, zastúpené primátorom mesta Ing. Štefanom  Mišákom (PDF, 656,6 kB)

Predmet zmluvy: Finančná dotácia na projekty "Viac kníh, viac múdrosti" a "Nákup knižničného fondu".

Platnosť do: 31.12.2018

Cena v €: 500,00

Dát.podpisu: 10.5.2018

Dát.zverejn.: 15.5.2018

Číslo zmluvy: 6 - Kolektívna zmluva na rok 2018

Zmluvná strana: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov knižníc pri Tekovskej knižnici v Leviciach, zastúpená predsedníčkou PhDr. Vlastou Kollárovou (PDF, 1,1 MB)

Predmet zmluvy: Súbor pravidiel vymedzujúci vzťah zamestnávateľa k jednotlivým zamestancom, ale i k odborovej organizácii ako celku

Platnosť do podpísania novej

Cena v €: 

Dát.podpisu: 14.5.2018

Dát.zverejn.: 17.5.2018

Číslo zmluvy: 7 - Príkazná zmluva uzavretá podľa nasl zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov

Zmluvná strana: Jana Šulková, Sídlisko Lúky 1132/55, 952 01 Vráble (PDF, 1,3 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu "Dospievajme s knihou".

Platnosť do: 31.5.2018

Cena v €: 100,00

Dát.podpisu: 30.5.2018

Dát.zverejn.: 30.5.2018

Číslo zmluvy: 8 - Príkazná zmluva uzavretá podľa nasl zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov

Zmluvná strana: Zuzana Štelbaská, Hlavná 192/98, Vysoká pri Morave (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu "Dospievajme s knihou".

Platnosť do: 20.6.2018

Cena v €: 117,00

Dát.podpisu: 19.6.2018

Dát.zverejn.: 19.6.2018

Číslo zmluvy: 9 - Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Zmluvná strana: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Predmet zmluvy: Dohoda o právach a povinnostiach pri elektronickom zasielaní Dokumentov prostredníctvom Elektronickej pobočky, softvérového vybavenia Používateľ, prípadne mobilnej aplikácie a pri využívaní ďalších Elektronických služieb (PDF, 1,5 MB)

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 31.7.2018

Dát.zverejn.: 31.7.2018

Číslo zmluvy: 10 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom Novinky v knižnici (PDF, 2,2 MB)

Platnosť do: 31.12.2018

Cena v €: 15 000,00

Dát.podpisu: 23.7.2018

Dát.zverejn.: 1.8.2018

Číslo zmluvy: 11 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: Radka Baňacká, Bircova 260, 076 05 Cejkov

Predmet zmluvy: Výroba 2 bábik vo veľkosti priemernej postavy človeka a 5 maňušiek v rámci projektu "Dospievajme s knihou" (PDF, 852,2 kB)

Platnosť do: 27.9.2018

Cena v €: 350,00

Dát.podpisu: 14.9.2018

Dát.zverejn.: 17.9.2018

Číslo zmluvy: 12 - Dodatok č. 2/2018 - Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní prevádzky AKIS č. 10-2018

Zmluvná strana: SVOP, spol. s r. o. v zastúpení konateľom Mgr. Jánom Grmanom

Predmet zmluvy: Rozšírenie poskytovaných služieb KIS DAWINCI - používanie obálok v OPAC online katalógu (PDF, 676,0 kB)

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 273,28

Dát.podpisu: 25.9.2018

Dát.zverejn.: 25.9.2018


Číslo zmluvy: 13 - Príkazná zmluva

Zmluvná strana: Barbora Krajč Zamišková, Rázusova 3286/3, 058 01 Poprad

Predmet zmluvy: Zrealizovanie workshopu Hravé čítanie pre násťročných v rámci projektu "Dospievajme s knihou". (PDF, 1,5 MB)

Platnosť do: 27.9.2018

Cena v €: 225,96

Dát.podpisu: 27.9.2018

Dát.zverejn.: 27.9.2018

Číslo zmluvy: 14 - Príkazná zmluva

Zmluvná strana: Andrea Gregušová, Majdánska 567, Horné Orešany

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu "Dospievajme s knihou". (PDF, 1,4 MB)

Platnosť do: 26.10.2018

Cena v €: 113,88

Dát.podpisu: 18.10.2018

Dát.zverejn.: 18.10.2018

Číslo zmluvy: 15 - Príkazná zmluva

Zmluvná strana: Alena Mrvová Kocková, Víglašská 3009/5, Bratislava

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu "Dospievajme s knihou". (PDF, 1,4 MB)

Platnosť do: 21.11.2018

Cena v €: 113,08

Dát.podpisu: 19.11.2018

Dát.zverejn.: 20.11.2018

Číslo zmluvy: 16 - Zmluva o výpožičke

Zmluvná strana: Občianske združenie Hlas knižnice, Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice

Predmet zmluvy: Výpožička automat. baliaceho stroja na knihy Leonardo - 1 ks (PDF, 440,5 kB)

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 

Dát.podpisu: 28.11.2018

Dát.zverejn.: 28.11.2018


Číslo zmluvy: 17 - Dohoda o ukončení zmluvy

Zmluvná strana: Ľubica Brecsková - ZASYS, Východná 3 135/36, 934 01 Levice

Predmet zmluvy: Ukončenie zmluvy dohodou (PDF, 693,4 kB)

Platnosť do: 30.11.2018

Cena v €: 

Dát.podpisu: 30.11.2018

Dát.zverejn.: 30.11.2018

Číslo zmluvy: 18 - Zmluva technickej služby o pohotovostnom pozáručnom servise a revíznych prehliadkach elektrického zabezpečovacieho systému TS/002/2018

Zmluvná strana: ZASYS, s.r.o., Východná 3 135/36, 934 01 Levice v zastúpení Ľubica Brecsková - konateľ

Predmet zmluvy: Pozáručná pohotovostná servisná služba, periodické revízne prehliadky, údržba a operatívne vykonávanie opráv na zariadení elektrického zabezpečovacieho systému v objekte TK v Leviciach (PDF, 916,0 kB)

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: odborná prehliadky 60 € bez DPH, servisné zásahy 15 €/1 hod. bez DPH, 18 €/1 hod. bez DPH 

Dát.podpisu: 1.12.2018

Dát.zverejn.: 1.12.2018

Číslo zmluvy: 19 - Príkazná zmluva

Zmluvná strana: Zora Žatková, Nemčiňany 233

Predmet zmluvy: Zrealizovanie autorskej besedy v rámci projektu "Dospievajme s knihou" (PDF, 1,3 MB)

Platnosť do: 6.12.2018

Cena v €: 103,60

Dát.podpisu: 4.12.2018

Dát.zverejn.: 4.12.2018

Číslo zmluvy: 20 - Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

Zmluvná strana:  DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o., Kaiov 356, Žilina (PDF, 1,1 MB)

Predmet zmluvy: Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov

Platnosť do: 31.12.2019

Cena v €: 4,00 € á

Dát.podpisu: 21.12.2018

Dát.zverejn.: 21.12.2018

Zmluvy 2017

Číslo zmluvy: 7 - Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

Zmluvná strana:  DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o., Kaiov 356, Žilina (PDF, 2,6 MB)

Predmet zmluvy: Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov

Platnosť do: 31.12.2018

Cena v €: 3,60 € á

Dát.podpisu: 18.12.2017

Dát.zverejn.: 21.12.2017


Číslo zmluvy: 6 - Zmluva o prevode správy majetku

Zmluvná strana: Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice, v zastúpení PhDr. Jána Dano, riaditeľ (PDF, 3,0 MB)

Predmet zmluvy: Prevod správy prebytočného hnuteľného majetku vo vlastníctve NSK a v správe odovzdávajúceho do správy preberajúceho

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: bezplatný prevod (obstarávacia cena 221,04 €)

Dát.podpisu: 8.12.2017

Dát.zverejn.: 13.12.2017


Číslo zmluvy: 5 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-03031

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto (PDF, 3,0 MB)

Predmet zmluvy: Realizácia projektu Obohaťme knižnicu

Platnosť do: 31.12.2017

Cena v €: 5 000,00

Dát.podpisu: 25.8.2017

Dát.zverejn.: 18.9.2017

Číslo zmluvy: 4 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-03034

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto (PDF, 3,0 MB)

Predmet zmluvy: Realizácia projektu Revitalizácia knižničného nábytku

Platnosť do: 31.12.2017

Cena v €: 8 000,00

Dát.podpisu: 24.8.2017

Dát.zverejn.: 6.9.2017


Číslo zmluvy: 3 - Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 číslo: MK-4116/2017/3.2

Zmluvná strana: Ministerstvo  kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava (PDF, 1,3 MB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR na rok 2017 na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancov zakladných a stredných škôl prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov

Platnosť do: 30.11.2017

Cena v €: 1 KP - 1 €

Dát.podpisu: 3.5.2017

Dát.zverejn.: 3.5.2017


Číslo zmluvy: 2 - Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve uzavretej dňa 31.8.2015

Zmluvná strana:  Ľuboslava Vaníková, autorizovaný bezpečnostný technik, ul. Dopravná č. 14, 934 01 Levice
(PDF, 2,6 MB)

Predmet zmluvy: Zabezpečenie pracovno-zdravotnej služby (PDF, 734,1 kB)

Platnosť do: 30.11.2017

Cena v €: 20,00/polrok

Dát.podpisu: 4.11.2017

Dát.zverejn.: 4.11.2017


Číslo zmluvy: 1 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: Odvlhčovanie budov, s. r. o., Mostná 13, Nitra (PDF, 1,1 MB)

Predmet zmluvy: Odvlhčenie obvodových stien oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach

Cena v €: 9 851,23 €

Dát.podpisu: 4.4.2017

Dát.zverejn.: 6.4.2017


Zmluvy 2016

Číslo zmluvy: 1 - Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluvná strana: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (PDF, 1,1 MB)

Predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2016 č. MK-4343/2016/3.2 na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancov zakladných a stredných škôl prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov

Platnosť do: 30.11.2016

Cena v €: 1KP - 1€

Dát.podpisu: 14.3.2016

Dát.zverejn.: 15.3.2016

Číslo zmluvy: 2 - Zmluva o poskytnutí elektronických online prameňov

Zmluvná strana: Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1 (PDF, 1,3 MB)

Predmet zmluvy: Úprava zberu, uchovávania a prístupu k prameňom TK v Leviciach sprístupnených prostredníctvom webových stránok)

Cena v €:

Dát.podpisu: 31.3.2016

Dát.zverejn.: 1.4.2016

Číslo zmluvy: 3 - Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 0808023690

Zmluvná strana: KOOPERATÍVA poisťovňa, Štefanovičová 4, Bratislava (PDF, 6,7 MB)

Predmet zmluvy: poistenie majetku

Cena v €: 965,10

Dát.podpisu: 5.4.2016

Dát.zverejn.: 5.4.2016

Číslo zmluvy: 4 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, Bratislava (PDF, 873,1 kB)

Predmet zmluvy: Dohoda o zmene výšky rabatu k Dodatku ku Kúpnej zmluve zo dňa 6.6.2011

Cena v €: 34 079,54 €

Dát.podpisu: 12.5.2016

Dát.zverejn.: 16.5.2016

Číslo zmluvy: 5 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: STAVMONT Želiezovce spol. s. r. o., Komenského 1 433, Želiezovce (PDF, 4,0 MB)

Predmet zmluvy: Oprava schodiska a podlahy v podkroví v oddelení beletrie

Cena v €: 34 079,54 €

Dát.podpisu: 14.7.2016

Dát.zverejn.: 15.7.2016

Číslo zmluvy: 6 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany (PDF, 349,5 kB)

Predmet zmluvy: Výroba knižničného nábytku

Cena v €: 35 620,00  €

Dát.podpisu: 15.7.2016

Dát.zverejn.: 15.7.2016

Číslo zmluvy: 7 -  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14 , Bratislava 811 08 (PDF, 1,1 MB)

Predmet zmluvy: Realizácia projektu "Modernizácia služieb knižnice"

Cena v €: 4 500,00

Dát.podpisu: 2.9.2016

Dát.zverejn.: 4.9.2016

Číslo zmluvy: 8 -  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Cukrová 14 , Bratislava 811 08 (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Realizácia projektu "Nové knihy čitateľom"

Cena v €: 7 100,00

Dát.podpisu: 2.9.2016

Dát.zverejn.: 4.9.2016

Číslo zmluvy: 9 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s. r. o., Komenského 1 433, Želiezovce 937 01 (PDF, 692,6 kB)

Predmet zmluvy: Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

Cena v €:

Dát.podpisu: 29.9.2016

Dát.zverejn.: 29.9.2016

Číslo zmluvy: 10 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s. r. o., Komenského 1 433, Želiezovce 937 01 (PDF, 2,0 MB)

Predmet zmluvy: Oprava schodiska a podlahy v podkroví v oddelení beletrie - Tekovská knižnica v Leviciach

Cena v €: 57 808,08  €

Dát.podpisu: 21.10.2016

Dát.zverejn.: 21.10.2016

Číslo zmluvy: 11 - Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve...

Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o., Kaiov 356, Žilina (PDF, 278,8 kB)

Predmet zmluvy: Zmena nominálnej hodnoty jednej stravnej poukážky

Cena v €: 

Dát.podpisu: 30.11.2016

Dát.zverejn.:  5.12.2016

Číslo zmluvy: 12 - Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o., Kaiov 356, Žilina (PDF, 1,5 MB)

Predmet zmluvy: Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov

Cena v €: á 3,60

Dát.podpisu: 29.12.2016

Dát.zverejn.:  29.12.2016

Zmluvy 2015

Číslo zmluvy: 1 - Mandátna zmluva

Zmluvná strana: Ľuboslava Vaníková Ul. Dopravná 14, Levice  (PDF, 698,7 kB)

Predmet zmluvy: Zabezpečenie pracovno-zdravotnej služby

Platnosť do: doba neurčitá

Cena v €:

Dát.podpisu: 10.1.2015

Dát.zverejn.: 12.1.2015

Číslo zmluvy: 2 - Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy

Zmluvná strana: VISIA s.r.o. Sládkovičova 50, Šaľa (PDF, 241,0 kB)

Predmet zmluvy: Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach"

Platnosť do: od 6.2.2015

Cena v €: 674,61

Dát.podpisu: 6.2.2015

Dát.zverejn.: 6.2.2015

Číslo zmluvy: 3 - Mandátna zmluva

Zmluvná strana: Ján Zaťko ZAŤKO - STAV Šafranová 505/26, Nemince (PDF, 2,8 MB)

Predmet zmluvy: Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach"

Platnosť do: do ukončenia rekonštrukcie budovy

Cena v €:  3 305,39

Dát.podpisu: 17.2.2015

Dát.zverejn.: 19.2.2015

Číslo zmluvy: 4 - Dodatok č. 1/2015

Zmluvná strana: Ing. Gregor Horniak LEVSTAV-LEVICE, Ul. SNP 56, Levice (PDF, 305,4 kB)

Predmet zmluvy: Zmena miesta ukončenia prác a zmena termínu ukončenia rekonštrukcie 

Platnosť do: 10.5.2015

Cena v €:

Dát.podpisu: 25.3.2015

Dát.zverejn.: 27.3.2015

Číslo zmluvy: 5 - Zmluva o poskytnutí služby technickej ochrany objektu

Zmluvná strana: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava v zastúpení riaditeľom odboru ochrany objektov pplk. JUDr. Jánom Konečníkom

Predmet zmluvy: Zmena miesta ukončenia prác a zmena termínu ukončenia rekonštrukcie  (PDF, 3,0 MB)

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 32,87/mesiac

Dát.podpisu: 27.3.2015

Dát.zverejn.: 27.3.2015

Číslo zmluvy: 6 - Zmluva č. 7/2015 o poskytnutí dotácie

Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra (PDF, 1,2 MB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva

Platnosť do: 31.12.2015

Cena v €: 3 522,00

Dát.podpisu: 20.5.2015

Dát.zverejn.: 28.5.2015 

Číslo zmluvy: 7 - Dohoda

Zmluvná strana: Mesto Levice (PDF, 683,6 kB)

Predmet zmluvy: Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2015

Platnosť do: 4.12.2015

Cena v €: 340,00 €

Dát.podpisu: 10.6.2015

Dát.zverejn.: 10.6.2015

Číslo zmluvy: 8 - Poistná zmluva č. 0808023690

Zmluvná strana: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  (PDF, 6,6 MB)

Predmet zmluvy: Zmluva o poistení majetku

Platnosť do: 30.6.2019

Cena v €: 931,88 €

Dát.podpisu: 29.6.2015

Dát.zverejn.: 30.6.2015

Číslo zmluvy: 9 - Poistná zmluva č. 0998024106

Zmluvná strana: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (PDF, 957,2 kB)

Predmet zmluvy: Zmluva o úrazovom poistení osôb prepravovaných motorovými vozidlami

Platnosť do: 30.6.2019

Cena v €: 83,65 €

Dát.podpisu: 29.6.2015

Dát.zverejn.: 30.6.2015

Číslo zmluvy: 10 - Poistná zmluva č. 3559001993

Zmluvná strana: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (PDF, 835,2 kB)

Predmet zmluvy: Zmluva o povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla

Platnosť do: 30.6.2019

Cena v €: 44,00 €

Dát.podpisu: 29.6.2015

Dát.zverejn.: 30.6.2015

Číslo zmluvy: 11 - Poistná zmluva č. 5518023877

Zmluvná strana: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (PDF, 827,8 kB)

Predmet zmluvy: o havarijnom poistení motorových vozidiel

Platnosť do: 30.6.2019

Cena v €: 133,85 €

Dát.podpisu: 29.6.2015

Dát.zverejn.: 30.6.2015

Číslo zmluvy: 12 - Nájomná zmluva č. 1/2006

Zmluvná strana: Ľuboš Sabo, Kyjevská 3469/27, Levice (PDF, 305,8 kB)

Predmet zmluvy: Nájomné - dodatok č. 3

Platnosť do: neurčita

Cena v €: 40,00 €

Dát.podpisu: 29.6.2015

Dát.zverejn.: 30.6.2015

Číslo zmluvy: 13 - Zmluva č. 44/2015

Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra (PDF, 1,3 MB)

Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie na nákup knižničného fondu

Platnosť do: 31.12.2015

Cena v €: 7 000,00 €

Dát.podpisu: 25.7.2015

Dát.zverejn.: 29.7.2015

Číslo zmluvy: 14 - Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 10/99

Zmluvná strana: Ľuboslava Vaníková Ul. Dopravná 14, Levice (PDF, 237,6 kB)

Predmet zmluvy: Ukončenie zmluvy uzavretej dňa 3.11.1999

Platnosť od: 1.9.2015

Cena v €:

Dát.podpisu: 31.8.2015

Dát.zverejn.: 31.8.2015

Číslo zmluvy: 15 - Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 11/99

Zmluvná strana: Ľuboslava Vaníková Ul. Dopravná 14, Levice (PDF, 242,3 kB)

Predmet zmluvy: Ukončenie Mandátnej zmluvy uzavretej 3.11.1999

Platnosť od: 1.9.2015

Cena v €:

Dát.podpisu: 31.8.2015

Dát.zverejn.: 31.8.2015

Číslo zmluvy: 16 - Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 33/2015

Zmluvná strana: Ľuboslava Vaníková Ul. Dopravná 14, Levice (PDF, 245,3 kB)

Predmet zmluvy: Ukončenie Mandátnej zmluvy uzavretej 10.1.2015

Platnosť od: 1.9.2015

Cena v €:

Dát.podpisu: 31.8.2015

Dát.zverejn.: 31.8.2015

Číslo zmluvy: 17 - Mandátna zmluva

Zmluvná strana: Ľuboslava Vaníková Ul. Dopravná 14, Levice (PDF, 757,6 kB)

Predmet zmluvy: Zmluva o činnosti autorizovaného bezpečnostného technika, činnosť PZS a technika požiarnej ochrany

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 305,56

Dát.podpisu: 31.8.2015

Dát.zverejn.: 31.8.2015

Číslo zmluvy: 18 - Dohoda o urovnaní

Zmluvná strana: LEVSTAV - LEVICE s. r. o., Ing. Gregor Horniak - konateľ (PDF, 468,4 kB)

Predmet zmluvy: Práce naviac

Platnosť do: 31.12.2015

Cena v €: 6 889,84

Dát.podpisu: 26.10.2015

Dát.zverejn.: 26.10.2015

Číslo zmluvy: 19

Zmluvná strana: Mesto Levice, zastúpené primátorom mesta Ing. Štefanom Mišákom a Mestské kultúrne stredisko, zastúpené riaditeľkou Bc. Bertou Jasečkovou (PDF, 1,9 MB)

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva č. 3/2015 (konsolidácia uzavretých nájomných zmlúv)

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 2 827,50 (nájomné + služby)

Dát.podpisu: 6.11.2015

Dát.zverejn.: 11.11.2015

Číslo zmluvy: 20 - Kúpna zmluva č. Z201540183_Z

Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Žilina (PDF, 118,2 kB)

Predmet zmluvy: Stravné poukážky

Platnosť do: 31.12.2016

Cena v €: 17 873,73

Dát.podpisu: 11.12.2015

Dát.zverejn.: 14.12.2015

Číslo zmluvy: 21 - Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z201540183_Z

Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Žilina (PDF, 292,2 kB)

Predmet zmluvy: Stravné poukážky

Platnosť do: 31.12.2016

Cena v €: 17 873,73

Dát.podpisu: 21.12.2015

Dát.zverejn.: 23.12.2015

 

Zmluvy 2014

Číslo zmluvy: 1 - Kúpna zmluva

Zmluvná strana: CYDA - Daniel Jantošík, Levice (PDF, 3,3 MB)

Predmet zmluvy: kúpa osobného motorového vozidla

Platnosť do:

Cena v €: 9 915,00

Dát.podpisu: 25.2.2014

Dát.zverejn.: 26.2.2014

Číslo zmluvy: 2 - Dod. č. 2 k NZ 1/2006

Zmluvná strana: Ľuboš Sabo (PDF, 263,7 kB) 

Predmet zmluvy: nájomné za garáž

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 40,00

Dát.podpisu: 28.2.2014

Dát.zverejn.: 10.3.2014

Číslo zmluvy: 3 - Kúpna zmluva

Zmluvná strana: Milan Čierny - Ul. Slobody 32, Levice (PDF, 1,7 MB)

Predmet zmluvy: predaj osobného automobilu 

Platnosť do:

Cena v €: 658,37

Dát.podpisu: 23.4.2014

Dát.zverejn.: 15.5.2014

Číslo zmluvy: 4 - Zmluva č. 15/2014 o poskytnutí dotácie

Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Dotácia zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva na podporu projektu: Nové knihy čitateľom/nákup knižničnoho fondu

Platnosť do: 31.12.2014

Cena v €: 7 300,00

Dát.podpisu: 9.6.2014

Dát.zverejn.: 23.6.2014

Číslo zmluvy: 5 - Zmluva č. 8/2014 o poskytnutí dotácie

Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj (PDF, 1,4 MB)

Predmet zmluvy: Dotácia zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva na podporu projektu: Nová technika v knižnici/zakúpenie výpočtovej techniky

Platnosť do: 31.12.2014

Cena v €: 7 000,00

Dát.podpisu: 12.6.2014

Dát.zverejn.: 23.6.2014

Číslo zmluvy: 6 - Mandátna zmluva

Zmluvná strana: VISIA s. r. o Sládkovičova 50, Šala 927 01 (PDF, 3,3 MB)

Predmet zmluvy: Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach"

Platnosť do: počas celej doby realizácie stavby v lehote do 12 mesiacov od termínu začatia

Cena v €: 3980,00

Dát.podpisu:15.8.2014

Dát.zverejn.:18.8.2014

Číslo zmluvy: 7 - Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluvná strana: A.T.-REALITY s.r.o, J.Hollého 11 Levice (PDF, 358,5 kB)

Predmet zmluvy: Nájom nebytových priestorov

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 1200,00

Dát.podpisu: 27.8.2014

Dát.zverejn.: 27.8.2014

Číslo zmluvy: 8 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: LEVSTAV-LEVICE s.r.o, SNP 56, Levice 934 01 (PDF, 462,0 kB)

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach

Platnosť do: 6 mesiacov od odovzdania staveniska

Cena v €: 207 528,01

Dát.podpisu: 4.9.2014

Dát.zverejn.: 8.9.2014

Číslo zmluvy: 9 - Kúpna zmluva

Zmluvná strana: Daniel Tuček - DT COMPUTER SYSTEM, Levice 934 01 (PDF, 417,3 kB)

Predmet zmluvy: Zakúpenie výpočtovej techniky

Platnosť do: 31.10.2014

Cena v €: 10 230,00

Dát.podpisu: 8.10.2014

Dát.zverejn.: 9.10.2014

Číslo zmluvy: 10 - Dodatok č. 1/2014

Zmluvná strana: SVOP, spol. s r. o. (PDF, 412,2 kB) 

Predmet zmluvy: Rozšírenie licencií KIS DAWINCI

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 257,68

Dát.podpisu: 31.10.2014

Dát.zverejn.: 7.11.2014

Číslo zmluvy: 11 - Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

Zmluvná strana: Mont - servis MaR elektro Budai, Saratovská 61, Levice (PDF, 232,2 kB)

Predmet zmluvy: Ukončenie dohody

Platnosť do: 30.11.2014

Cena v €: 

Dát.podpisu: 30.11.2014 

Dát.zverejn.: 30.11.2014

Číslo zmluvy: 12 - Komisionárska zmluva 2014

Zmluvná strana: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava (PDF, 1,8 MB)

Predmet zmluvy: Stravovacie poukážky

Platnosť do: 31.12.2015

Cena v €: 19 200,00

Dát.podpisu: 22.12.2014 

Dát.zverejn.: 22.12.2014

 

Zmluvy 2013

Číslo zmluvy: 1 - Kúpna zmluva

Zmluvná strana: Mira Office s.r.o Želiezovce (PDF, 457,0 kB)

Predmet zmluvy: kancelárske potreby

Platnosť do: 31.12.2013

Cena v €: 950,00

Dát.podpisu: 31.1.2013

Dát.zverejn.: 5.2.2013

Číslo zmluvy: 2 - Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2013

Zmluvná strana: Mesto Levice (PDF, 714,2 kB)

Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie

Platnosť do: 13.12.2013

Cena v €: 500,00

Dát.podpisu: 27.5.2013

Dát.zverejn.: 27.5.2013

Číslo zmluvy: 2 - Zmluva č. 131/2013

Zmluvná strana: Ľubica Brecsková-ZASYS Levice (PDF, 1,5 MB)

Predmet zmluvy: servis, opravy EZS

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 60,00

Dát.podpisu: 31.5.2013

Dát.zverejn.: 3.6.2013

Číslo zmluvy: 3 - Zmluva č. 45/2013

Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj (PDF, 2,5 MB)

Predmet zmluvy: dotácia na nákup kniž.fondu

Platnosť do: 5.1.2014

Cena v €: 5 000,00

Dát.podpisu: 26.8.2013

Dát.zverejn.: 6.9.2013

Číslo zmluvy: 4 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana: PROART ateliér, s.r.o. (PDF, 804,3 kB)

Predmet zmluvy: projektová dokumentácia

Platnosť do: 9.12.2013

Cena v €: 10 000,00

Dát.podpisu: 8.11.2013

Dát.zverejn.: 11.11.2013

Číslo zmluvy: 5 - Komisionárska zmluva

Zmluvná strana: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava (PDF, 1,9 MB)

Predmet zmluvy: stravné lístky

Platnosť do: 31.12.2014

Cena v €: 19 840,00

Dát.podpisu:18.12.2013

Dát.zverejn.: 20.12.2013

Číslo zmluvy: 6 - Dodatok č. 19 k nájomnej zmluve

Zmluvná strana: Mesto Levice (PDF, 399,1 kB)

Predmet zmluvy: Ročná úprava výšky nájomného o infláciu

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: ročná inflácia

Dát.podpisu: 20.12.2013

Dát.zverejn.: 27.12.2013


Zmluvy 2012

Číslo zmluvy: 1 - Zmluva o dielo č. 02/2012 - PAC/1

Zmluvná strana:  MIBAU SK, s. r. o., Kálnická cesta 4877, Levice (PDF, 2,6 MB)

Predmet zmluvy: oprava priestorov na prízemí CK Junior

Platnosť do: 29.2.2012

Cena v €: 25 989,18

Dát.podpisu: 24.1.2012

Dát.zverejn.: 24.1.2012

Číslo zmluvy: 2 - Kúpna zmluva

Zmluvná strana: Mira Office s.r.o Želiezovce (PDF, 432,4 kB)

Predmet zmluvy: kancelárske potreby

Platnosť do: 31.12.2012

Cena v €: 

Dát.podpisu: 31.1.2012

Dát.zverejn.: 31.1.2012

Číslo zmluvy: 3 - Dodatok č. 17 k nájomnej zmluve 

Zmluvná strana: Mesto Levice, Mestské kultúrne stredisko, Levice (PDF, 526,7 kB)

Predmet zmluvy: zmena rozlohy na prízemí budovy

Platnosť do: neurčita

Cena v €: 2 820,30

Dát.podpisu: 22.2.2012

Dát.zverejn.: 22.2.2012

Číslo zmluvy: 4 - Zmluva o prenájme č. 1

Zmluvná strana: Daniel Tuček - DT COMPUTER SYSTEM, Levice 934 01 (PDF, 622,0 kB)

Predmet zmluvy: Prenájom zariadenia na prenos internetového signálu a zariadení

Platnosť do: neurčitá

Cena v €: 18,00 € mesačne

Dát.podpisu: 1.3.2012

Dát.zverejn.: 1.3.2012

Číslo zmluvy: 5 - Zmluva o poskytnutí dotácie  

Zmluvná strana: Nitransky samosprávna kraj, Štefánikova tr. 69, Nitra (PDF, 1,7 MB)

Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na doplnenie knižničného fondu

Platnosť do: 31.12.2012

Cena v €: 5 000,00

Dát.podpisu: 11.5.2012

Dát.zverejn.: 16.5.2012

Číslo zmluvy: 6 - Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2012

Zmluvná strana: Mesto Levice (PDF, 675,5 kB)

Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie

Platnosť do: 17.12.2012

Cena v €: 500,00

Dát.podpisu: 27.8.2012

Dát.zverejn.: 27.8.2012

Číslo zmluvy: 7 - Dodatok č. 18 k nájomnej zmluve 

Zmluvná strana: Mesto Levice, Mestské kultúrne stredisko, Levice (PDF, 585,6 kB)

Predmet zmluvy: splatnosť nájomného a záloh za služby

Platnosť do: neurčita

Cena v €: 

Dát.podpisu: 13.9.2012

Dát.zverejn.: 13.9.2012

Číslo zmluvy: 8 - Zmluva o poskytovaní KIS nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom 

Zmluvná strana: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36, Levoča (PDF, 732,2 kB)

Predmet zmluvy: poskytovanie KIS nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom 

Platnosť do: neurčita

Cena v €: 

Dát.podpisu: 24.9.2012

Dát.zverejn.: 24.9.2012


Zmluvy 2011

Číslo zmluvy: 1 - Kúpna zmluva 

Zmluvná strana: ALBATROS Media Slovakia s. r. o., Hattalova 12, Bratislava (PDF, 814,2 kB)

Predmet zmluvy: rabat

Platnosť do: neurčita

Cena v €: 

Dát.podpisu: 6.6.2011

Dát.zverejn.: 6.6..2011

Číslo zmluvy: 2 - Zmluva o poskytovaní služieb SMS

Zmluvná strana: SVOP, s. r. o., Líščie údolie 59, Bratislava (PDF, 653,4 kB)

Predmet zmluvy: zabezpečenie informačnej brány pre automatické odosielanie upozornení čitateľom formou sms správ

Platnosť do: neurčita

Cena v €:  predpokladaná cena za jednu SMS je 0,065 € bez DPH

Dát.podpisu: 2.9.2011

Dát.zverejn.: 2.9.2011


Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti