Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Zverejňovanie zadávania zákazky

Zverejňovanie zadávania zákazky

Výzva na predkladanie ponúk:

Rok 2021
1. Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk podľa zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazkyOznámenia, výzvyŽiadosť o súťažné podkladyDátum zverejnenia v profileLehota na predkladanie ponúk
Rok 2021  

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Výzva na ponuku (PDF, 614,7 kB) SP sa neposkytujú, viď. výzva 1.12.2021 9.12.2021, do 8.30 hod.

Oznámenie o výsledku zadávania zákaziek

Predmet zákazkyÚspešný uchádzačCenaDátum zverejnenia
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok DOXX - stravné lístky, spol. s . r. o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
Celková cena
16 600,00 €
á 4,00 €, počet ks 4 150
15.12.2021

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti