Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

František ZborovjanPedagóg, dirigent a zbormajster František Zborovjan sa narodil 18. júla 1925 v Šarišských Michaľanoch. V roku 1958 promoval na Vysokej škole pedagogickej v Prešove, odbor slovenský jazyk. Začiatkom päťdesiatych rokov pôsobil na Pedagogickom gymnáziu v Košiciach. Od roku 1955 sa natrvalo usadil v Šahách. Založil detský spevácky súbor Ipeľ, ktorý patril v rokoch 1957-1963 medzi najlepšie v republike. Popri  Ipli  istý čas pracoval i súbor Iplík, ktorý združoval deti raného školského veku.  V rokoch 1965-1981 pôsobil ako riaditeľ slovenského gymnázia v Šahách. Šahania si ho pamätajú ako vynikajúceho pedagóga, ktorý dirigoval, sedával v porotách a  láskou k slovenčine „nakazil“ mnoho svojich študentov. V roku 1967 bol spoluzakladateľom, dramaturgom a prvým dirigentom speváckeho zboru učiteľov Levického okresu Domovina, ktorý je i v dnešnej dobe  súčasťou kultúry mesta a okresu Levice. V rokoch 1989-1991 viedol dychový súbor Textilák v Leviciach a dychovku v Hronských Kľačanoch. Je autorom viacerých teoretických prác z oblasti hudby : Nebojme sa spievať z nôt (1961), Hudobná náuka v otázkach a odpovediach (1962),  Ako pracujem s nespevákmi (1963).

František Zborovjan zomrel 15. augusta 1993 v Šahách.

Copyright © 2006 - 2023 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti