Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

VEDELI STE O TOM?JOZEF CÍGER HRONSKÝ - 23.2.1896-13.7.1960.

Pripomíname si 60. výročie úmrtia významného slovenského spisovateľa J. C. Hronského, ktorý je spätý aj s naším mestom.

Slovenský spisovateľ, učiteľ, maliar, redaktor, nakladateľ, publicista, autor literatúry pre mládež, neskôr tajomník a správca Matice slovenskej. Narodil sa vo Zvolene v rodine tesára. Po absolvovaní strednej školy v Krupine a učiteľského ústavu v Leviciach, (dnešná Stredná odborná škola pedagogická)  učil v Horných Mladoniciach, Senohrade, v Krupine a v Kremnici. V roku 1927 sa usadil v Martine kde pôsobil tiež ako učiteľ a neskôr ako tajomník a správca Matice slovenskej. V roku 1944 počas SNP ho povstalci zatkli a uväznili, no po krátkom čase bol prepustený. Z obáv pred trestným stíhaním utiekol do emigrácie. Najskôr do Rakúska, potom do Talianska a nakoniec zakotvil v Argentíne, kde bol literárne činný a publikoval hlavne v časopisoch. V roku 1959 založil Zahraničnú Maticu slovenskú. Po páde komunizmu bola jeho osobnosť plne rehabilitovaná a znova  začalo vychádzať jeho dielo. Je autorom próz pre dospelých, ale známy je hlavne ako  spisovateľ pre deti a mládež. Vo svojich dielach často opisuje obyčajných slovenských ľudí, často sa vracia i k spomienkam na detstvo, takže niektoré jeho diela sú silne autobiografické. Do svojich diel pre deti zas vkladá dobrodružstvá a učenie o kresťanskej láske. Niektoré jeho diela vyšli   v angličtine, maďarčine, češtine, poľštine alebo ruštine.

Výber z tvorby: ChliebPodpolianske rozprávky, Jozef Mak, Sedem sŕdc, Na Bukvovom dvore, Svet na Trasovisku, Smelý Zajko, Smelý Zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik, Tri múdre kozliatka, Do školy,Traja bratia, Budatínski Frgáčovcii, Zlaté hodinky, Sokoliar Tomáš, Zakopaný meč 

Jozef Mak - Baštrg Michal Kubovčík: https://www.youtube.com/watch?v=G2U-05O9EHU

Spracovala: Oľga Schillerová, Oddelenie literatúry pre deti

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti