Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Pri vytváraní obsahu webové sídla sa zohľadňujú všetky povinné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy v súlade s Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Obsah je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS) a jazyka JavaScript.

Stránky obsahujú sémantické značky jazyka HTML5, čím umožňujú asistenčným technológiam rýchlo preskakovať medzi oblasťami obsahu.

Webové sídlo poskytuje kanál správ RSS s novými článkami zo sekcie Novinky.

Technickým prevádzkovateľom webového sídla je spoločnosť ELET, s.r.o.

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti